Helion


Szczegóły ebooka

Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi

Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi


[...] książka Marioli Jąder porusza ważną problematykę współczesnej edukacji dziecka. Aktualnie zachodzącym przemianom społecznym i edukacyjnym towarzyszy troska o efekty edukacyjne i ich zgodność z warunkami rzeczywistości społecznej i wymaganiami edukacyjnymi. [...] Książka składa się z czterech części. [...] W każdej części, zawierającej przykłady pracy z dziećmi, Autorka przedstawia założenia teoretyczne oraz przykłady praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi z zastosowaniem wybranych metod, technik i form organizacyjnych. Godne podkreślenia jest to, że Mariola Jąder dzieli się z Czytelnikiem wskazówkami i informacjami praktycznymi wynikającymi z własnych doświadczeń, obserwacji i refleksji. [...] Wiedza na temat podjęty przez Autorkę w recenzowanej książce jest potrzebna przede wszystkim nauczycielom, którzy muszą umieć organizować warunki do wspierania rozwoju dziecka. Niniejsza publikacja stanowi dobry przykład dostarczający nauczycielom sposobów stymulowania, inspirowania, pobudzania aktywności dzieci oraz stwarzania możliwości samodzielnego uczenia się. Zamieszczone w książce przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne ich zastosowania przyczynią się zapewne do kreatywności samych nauczycieli". Z recenzji dr hab., prof. UP Bożeny Muchackiej

 • Od autorki
 • Rozdział I
  • Efektywność warunki efektywnego uczenia się
   • Czynniki zewnętrzne egzogenne (środowiskowe)
   • Czynniki wewnętrzne endogenne (tkwiące w dziecku)
    • Co ułatwia uczenie się?
    • Nauczyciel
    • Motywacja
 • Rozdział II
  • Efektywne metody pracy z dziećmi
   • Metoda projektów1
   • Historie starych fotografii
    • Cztery pory roku
   • Metoda projektowania okazji edukacyjnych7
    • Scenariusz zabawy Kolorowa łąka
    • Kto pomoże Nieumiałkowi?
    • Metoda story-line13
    • Konstrukcja scenariusza
    • Zalety pracy metodą story-line
    • Poszukujemy zaginionych bajek Forma opowieści ruchowej
    • Wakacyjna wyprawa
   • Metoda synektyki18
   • Metoda pytań
   • Metody zabawowe
   • Gry edukacyjne
    • Gra motywacyjno-wychowawcza
    • Gry czytelnicze, zespołowe
    • Konkursy i gry zespołowe
    • Quiz Pytanie za pytanie
    • Opowiadamy bajki metodą Carla Orffa34
    • Stara bryczka rodzinna
    • Odwiedzamy planety i wyspy35
    • Rysowana bajeczka38
    • Wiosenna wycieczka bajka z zadaniami39
   • Metoda ośrodków zainteresowań40
   • Metody ewaluacyjne
 • Rozdział III
  • Techniki pracy jako narzędzia efektywnych działań z dziećmi
   • Techniki twórczego rozwiązywania problemów1
   • Techniki przyśpieszonego uczenia się13
   • Techniki dyskusyjne
 • Rozdział IV
  • Efektywne formy organizacyjne w pracy z dziećmi
 • Bibliografia