Helion

Szczegóły ebooka

Metody i techniki badań pedagogicznych

Metody i techniki badań pedagogicznych


Niniejsza książka jest próbą przedstawienia najczęściej stosowanych metod i technik w badaniach pedagogicznych. Każda z metod poddana jest bardziej lub mniej szczegółowej charakterystyce łącznie z przypisywaną jej wartością poznawczą, w tym z zarówno przysługującymi jej zaletami jak i niedomaganiami pod względem merytorycznym. Szeroko omawia warunki, od spełnienia których uzależnia się poprawne zastosowanie poszczególnych metod i technik badawczych. Publikacja jest adresowana szczególnie do studentów studiów pedagogiki i młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych, podejmujących prace badawcze dotyczące szeroko rozumianej problematyki pedagogicznej. Może być przydatna także w pisaniu prac dyplomowych i magisterskich, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Karta redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstep
 • Rozdzial I - Z zagadnień metodologii badań pedagogicznych
 • Rozdzial II - Obserwacja
 • Rozdzial III - Metoda szacowania (skale ocen)
 • Rozdzial IV - Eksperyment pedagogicznych
 • Rozdzial V - Testy osiągnięć szkolnych
 • Rozdzial VI - Metoda socjometryczna
 • Rozdzial VII - Analiza dokumentów
 • Rozdzial VIII - Metoda sondażu
 • Rozdzial IX - Metoda dialogowa (rozmowa)
 • Rozdzial X - Metoda biograficzna
 • Zakonczenie
 • Bibliografia