Helion


Szczegóły ebooka

Niepełnosprawność - zwierciadle dorosłości

Niepełnosprawność - zwierciadle dorosłości


Prezentowana książka składa się z dwóch rozdziałów. Rozdział pierwszy Dorosłość z niepełnosprawnością, jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest dorosłość człowieka niepełnosprawnego, zarówno intelektualnie jak i z innymi rodzajami niepełnosprawności, a także analizą prawnych aspektów dorosłości osób niepełnosprawnych, na przykład: mieszkalnictwa chronionego, problematyki małżeństw osób niepełnosprawnych. Rozdział drugi Ciągłość na przestrzeni życia niepełnosprawność od dorosłości do starości, składa się z trzech podrozdziałów, Przygotowanie do dorosłości, Wczesna i średnia dorosłość, Późna dorosłość. Treści tych rozdziałów dotyczą problematyki autonomii, kompetencji, wartości oraz podmiotowości, które kształtowane są w dorosłym życiu a analizowane zostały w kontekście człowieka z różnymi typami niepełnosprawności. Kolejne zagadnienia dotyczą problematyki aktywności zawodowej, seksualności, macierzyństwa i prokreacji. Ostatni podrozdział jest próbą zmierzenia się z zagadnieniem starości osoby niepełnosprawnej, cierpienia, oraz śmierci. Założeniem prezentowanej książki było zwrócenie uwagi na wciąż zaniedbany w literaturze okres życia osób niepełnosprawnych dorosłość i starość. Rozwój człowieka jest procesem złożonym z wielu etapów. Każdemu z nich przypisane są specyficzne zadania rozwojowe, każdy też stanowi efekt przebiegu przedniego etapu oraz jest zrębem następnego. Rozwój jest procesem dynamicznym, a owa dynamika jest wynikiem wzajemnie ze sobą oddziaływujących wpływów biologicznych i społecznych. Do wpływów biologicznych należą czynniki genetyczne, morfologiczno konstytucjonalne oraz biochemiczno fizjologiczne. Do wpływów środowiskowych zaliczamy czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczno kulturowe.

 • Remigiusz J. Kijak
  • Dorosłość i starość osób niepełnosprawnych wprowadzenie
  • Dorosłość z niepełnosprawnością
 • Małgorzata Kościelska
  • Przeżywanie własnej i cudzej dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością
 • Stanisław Kowalik
  • Pomoc w dochodzeniu i utrzymaniu własnej dorosłości przez osoby niepełnosprawne
 • Agnieszka Wedeł-Domeradzka
  • Dorosłość osób niepełnosprawnych aspekt prawny
  • Ciągłość na przestrzeni życia niepełnosprawność od dorosłości do starości
  • Przygotowanie do dorosłości
 • Joanna Skibska
  • Kształtowanie autonomii osiąganie niezależności
 • Ludwika Sadowska, Bożena Bartosik, Anna Maria Choińska, Barbara Górecka, Roksana Bibrowska, Henryk Filipowski
  • Rozwijanie kompetencji społecznych i indywidualnych
 • Karol Bidziński
  • Odkrywanie wartości jako przewodnika zachowania
 • Ewa Kubiak-Szymborska
  • Podmiotowość: o szansach i możliwościach rozwoju
  • Wczesna i średnia dorosłość
 • Ewa Giermanowska
  • Praca zawodowa
 • Remigiusz J. Kijak
  • Tożsamość dotycząca roli seksualnej seksualność
 • Dorota Lizoń-Szłapowska
  • Gotowość do małżeństwa i rodzicielstwa
 • Barbara Mazurkiewicz, Ewa Dmoch-Gajzlerska
  • Poród i macierzyństwo
 • Adam Czabański
  • Kryzysy dorosłości samobójstwa
  • Późna dorosłość
 • Dorota Talarska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis
  • Starość radzenie sobie z utratą
 • Czesław Kustra
  • Jakość życia w starości
 • Bogusław Stelcer
  • Kres życia cierpienie, duchowość, nadzieja
 • Józef Binnebesel
  • Bilans życiowy świadomość śmierci
 • Izabela Fornalik
  • Śmierć i umieranie