Helion


Szczegóły ebooka

Szkolne problemy

Szkolne problemy


Niniejsza książka jest zbiorem artykułów podejmujących niektóre aspekty szkolnych problemów uczniów. Powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie oddolne, jako wynik konsultacji, spotkań, pytań, wątpliwości czy próśb o konkretne propozycje rozwiązań uczniowskich kłopotów w nauce przedstawianych przez pracowników placówek szkolnych i opiekuńczych: nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych. Autorka (jako psycholog w służbie zdrowia, a następnie w oświacie, ostatnio zaś w poradni psychologiczno-pedagogicznej) zarysowuje ogólne zagadnienia (choć powołując się na konkretne przypadki uczniów) problemów związanych z edukacją i przedstawia propozycje niektórych bezpośrednich oddziaływań stymulujących rozwój dzieci i młodzieży. Są to głównie scenariusze zajęć i dotyczą: technik przyspieszonego uczenia się, treningu widzenia, rozwijania zdolności czy też kontaktów interpersonalnych. Można je zastosować już w starszych klasach (trzecich) młodszego wieku szkolnego (np. trening widzenia, rozwijanie zdolności), także w starszych klasach szkół podstawowych, jak również w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zajęcia integrujące, trening widzenia, techniki przyśpieszonego uczenia się pełny zestaw ćwiczeń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum). Książka jest poradnikiem dla nauczycieli, pedagogów, którzy mają na co dzień problemy z uczniami sprawiającymi określone trudności. Autorka jest psychologiem od lat zajmującym się wspomaganiem nauczycieli. Wszystko, co nawiązuje do jej osobistych doświadczeń klinicznych, jest jak najbardziej przydatne dla każdego, kto zajmuje się dziećmi o specjalnych po- trzebach edukacyjnych.

 • Zamiast wstępu
  • Postscriptum
  • Metodologia i metody badań pedagogicznych
 • Trudności szkolne uczniów w świetle diagnozy psychologicznej (na wybranych przykładach opinii psychologicznych dotyczących dzieci w różnym wieku rozwojowym)
  • Streszczenie
  • Wprowadzenie
  • Opisy przypadków
  • Refleksje końcowe
  • Postscriptum
  • Bibliografia
 • Historia jednego przypadku Z obserwacji przebiegu psychoedukacyjnego rozwoju dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • Streszczenie
  • Wprowadzenie
  • Analiza przypadku
  • Zakończenie
  • Refleksje końcowe
  • Postscriptum
  • Bibliografia
 • Problematyka uzdolnień. Wprowadzenie
  • Streszczenie
  • Wstęp
  • Czy możemy mieć wpływ na kształtowanie się zdolności?
  • Jak zatem rozpoznać dziecko zdolne?
  • Co zatem cechuje ucznia zdolnego?
  • Dlaczego posiadane zasoby psychiczne nie zawsze pozwalają odnieść sukces edukacyjny?
  • Jak pracować?
  • Bibliografia
 • Wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego. Scenariusze zajęć8
  • Streszczenie
  • Założenia teoretyczne, cele, przebieg zajęć
  • Scenariusze zajęć
   • Scenariusz pierwszy
   • Scenariusz drugi
   • Scenariusz trzeci
   • Scenariusz czwarty
   • Scenariusz piąty
   • Scenariusz szósty
   • Scenariusz siódmy
   • Scenariusz ósmy
   • Scenariusz dziewiąty
  • Postscriptum
  • Załączniki
   • Załącznik 1
   • Załącznik 2
   • Załącznik 3
   • Załącznik 4
   • Załącznik 5
   • Załącznik 6
   • Załącznik 7
   • Załącznik 8
  • Spis załączników
  • Pomoce
  • Bibliografia
 • Trening widzenia. Scenariusze zajęć
  • Wprowadzenie
  • Plan program zajęć
  • Scenariusze zajęć
   • Scenariusz pierwszy
   • Scenariusz drugi
   • Scenariusz trzeci
   • Scenariusz czwarty
   • Scenariusz piąty
   • Scenariusz szósty
  • Postscriptum
  • Bibliografia
 • Techniki skutecznego uczenia się. Scenariusze zajęć
  • Wprowadzenie
  • Program zajęć, problemy, cele
  • Scenariusze zajęć
   • Scenariusz pierwszy
   • Scenariusz drugi
   • Scenariusz trzeci
   • Scenariusz czwarty
   • Scenariusz piąty
   • Scenariusz szósty
  • Postscriptum
  • Załączniki
  • Spis załączników
  • Bibliografia
 • Zajęcia integrująco-wyciszające. Scenariusz zajęć
  • Streszczenie
  • Wprowadzenie
  • Warunki zajęć
  • Przebieg zajęć
  • Bibliografia