Helion


Szczegóły ebooka

Terapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży


Książka omawia problematykę terapii dzieci i młodzieży w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i  praktycznym. Czytelnik znajdzie tutaj podstawowe wiadomości na temat różnych zaburzeń oraz praktyczne wskazówki, jak tą wiedzę wykorzystać w pracy z podopiecznymi . Poruszane zagadnienia dotyczą pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W książce starano się omówić metody i techniki pracy, które mogą być stosowane do pracy zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą, a w wielu przypadkach są mało opisane w literaturze przedmiotu (np. metoda socjoterapii, metoda psychosyntezy, techniki dramaterapeutyczne, metody pracy z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się). Adresatami publikacji są osoby, które profesjonalnie zajmują się udzielaniem pomocy psychologicznej i pedagogicznej do wychowawców, pedagogów, psychologów i psychoterapeutów. Książka może zainteresować także tzw. współterapeutów, tj. rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych. Wiele propozycji znajdujących się w książce może być wykorzystane w ramach zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych i terapeutycznych.

 • Wstęp
 • Wiesław Sikorski - Techniki terapii grupowej dzieci i młodzieży oparte na graniu ról
  • Wprowadzenie
  • Techniki bazujące na graniu ról
  • Granie ról w praktyce dramaterapeutycznej
  • Granie ról w grupowej terapii równoległej
  • Bibliografia
  • Główne zagadnienia
  • Zalecane lektury uzupełniające
  • Terapia grupowa w sieci
 • Katarzyna Sawicka - Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania
  • Wprowadzenie
  • Doświadczenia urazowe i ich korektura
  • Cele socjoterapii
  • Źródła doświadczeń korekcyjnych
  • Dynamika procesu socjoterapeutycznego
  • Bibliografia
  • Główne zagadnienia
  • Zalecane lektury uzupełniające
  • Socjoterapia w sieci
 • Iwona Dąbrowska-Jabłońska - Terapia trudności w uczeniu się
  • Wprowadzenie
  • Zajęcia relaksacyjno-koncentrujące w terapii dzieci i młodzieży
  • Metody rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych
  • Terapia trudności w uczeniu się młodzieży
  • Technologie pomocowe
  • Bibliografia
  • Główne zagadnienia
  • Zalecane lektury uzupełniające
  • Terapia trudności w uczeniu się w sieci
 • Ewa Białek - Podejście psychosyntezy do terapii dzieci i młodzieży
  • Wprowadzenie
  • Psychosyntetyczne zasady terapii-doradztwa
  • Psychosyntetyczne podejście do rozwoju dziecka
  • Podstawowe techniki w terapii psychosyntetycznej
  • Psychosyntetyczny proces terapeutyczny
  • Doradztwo psychosyntetyczne w problemach dzieci i młodzieży
  • Bibliografia
  • Główne zagadnienia
  • Zalecane lektury uzupełniające
  • Psychosynteza w sieci przykładowe ośrodki
 • Noty o autorach