Flash/ActionScript

Adobe Flash CS6 i ActionScript 3.0. Interaktywne projekty od podstaw

Paweł Zakrzewski

Adobe Flash Professional CS6/CS6PL. Oficjalny podręcznik

Adobe Creative Team

Facebook Graph API. Tworzenie rozbudowanych rozwiązań we Flashu

Michael James Williams

Flash CS3 PL. Multimedialny trener

AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik

Chris Grover, E. A. Vander Veer

Flash CS5 PL Professional. Ćwiczenia praktyczne

Joanna Pasek, Krzysztof Pasek

Flash i ActionScript. Aplikacje 3D od podstaw

Radosław Kamysz

Flash i Wallaby. Projektowanie animacji zgodnych z HTML5

Ian L. McLean