Helion


Szczegóły ebooka

Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak działa ego

Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak działa ego


W przyszłości ktoś będzie patrzył na Twoje pokolenie z niedowierzaniem, zastanawiając się, jak ludzie mogli żyć w taki sposób. Mieć głowy wypełnione lękami z przeszłości, mimo że przecież możliwe jest życie tylko w teraźniejszości. Oczekiwać z niepewnością przyszłych rezultatów, tak jakby od nich zależała wartość człowieka, choć każdy przecież jest wartością samą w sobie. Snuć historie na temat swojego "ja", tak jakby można było człowieka określić jakąkolwiek etykietą. Idealizować albo krytykować innych i uznawać siebie za lepszych albo gorszych. Oceniać świat w kategoriach dobra lub zła, tak jakby jakikolwiek umysł był w stanie rozpoznać wyroki boskie i ocenić, co powinno, a co nie powinno się dziać.

Będzie to możliwe dopiero za kilkadziesiąt, może kilkaset lat. Ludzkość nie zrozumiała jeszcze, że oświecenie i życie w stanie bezwarunkowego szczęścia oraz mądrości nie jest azjatycką bajką, ale jedyną prawdziwą drogą, dostępną dla każdego. A może Ty już jesteś na tym etapie?

 

 

Ta książka opisuje funkcjonowanie ego, czyli iluzję istnienia ludzkiego "ja". Tłumaczy, czym są myśli i na jakich zasadach identyfikacja z nimi wciąga nas w świat iluzji. Wyjaśnia pojęcie separacji, oddzielającej nas od prawdziwej rzeczywistości i budującej fałszywe opinie czy poglądy, przez które cierpimy. Jest mapą wskazującą drogę do zrozumienia ego i ciągłego oświecania się, prowadzącego nieuchronnie do absolutnej, bezwarunkowej wolności. Uczy odstawania się zamiast stawania i jest powrotem do źródeł prawdziwej ludzkiej natury. Jeśli sądzisz, że jesteś kimś więcej, niż wydaje Ci się na co dzień, znajdziesz tu rozwiązania, jakich szukasz.

 

Jak czytać tę książkę 7

 

Wstęp 11

1. Czym jest ego 13

2. Identyfikacja na poziomie ja 19

3. Geneza ego 43

 • Ari 45

4. Mechanizm działania ego 87

 • Identyfikacja 87
 • Separacja 118
 • Dualizm 131
 • Motywacja 144

5. Mechanizmy obronne 195

 • Wyparcie 196
 • Projekcja 197
 • Racjonalizacja 199
 • Kształtowanie formacji reaktywnych 200
 • Przemieszczenie 202
 • Identyfikacja 204
 • Fantazjowanie 205
 • Regresja 207
 • Zaprzeczanie 208
 • Dehumanizacja i uprzedmiotowienie 211
 • Dysocjacja 213
 • Idealizacja i dewaluacja 214
 • Kompensacja 215
 • Humor i inne emocje 217
 • Prokrastynacja i pośpiech 218
 • Atrybucja odpowiedzialności w służbie ego 220
 • Selektywna uwaga i fiksacja 222
 • Introjekcja 224
 • Bunt i konformizm 225

6. Czym jest świadomość 227

 • Świadomość odczuć 229
 • Świadomość emocji 235
 • Świadomość dialogów wewnętrznych 248
 • Świadomość wyobrażeń 255
 • Świadomość zachowań 263
 • Świadomość nawyków 267

7. Poziomy świadomości transcendentnej 279

 • Akceptacja 280
 • Utylizacja 282
 • Wdzięczność 284
 • Miłość 286
 • Radość 289
 • Spokój 291
 • Pokora 292
 • Służba 293
 • Oświecenie 295

Zakończenie 301