Szczegóły ebooka

Excel 2013. 101 porad i sztuczek które oszczędzą Twój czas

Excel 2013. 101 porad i sztuczek które oszczędzą Twój czas

John Walkenbach

Ebook

Przyśpiesz swoją pracę z Excelem!

Excel to obok Worda najpopularniejszy program z pakietu Microsoft Office. Ceniony jest przez księgowych, analityków, menedżerów i prezesów. Znajdują oni dla niego tysiące zastosowań i często zaskakują pomysłowością samych autorów programu. Obliczenia na setkach tysięcy danych, wykresy i analizy to tylko niektóre z obszarów, w których Excel jest niezastąpiony. Zastanawiasz się, jak podnieść własne umiejętności obsługi tego programu? Chcesz sprawniej wykonywać codzienne zadania? Ta książka to odpowiedź na Twoje potrzeby!

Znajdziesz w niej najlepsze sztuczki i porady pozwalające zaoszczędzić czas. W trakcie lektury dowiesz się, jak przygotować atrakcyjny wizualnie raport oraz umieścić znak wodny w tworzonym dokumencie. Ponadto przekonasz się, że można łatwo wyznaczać dni świąteczne, obliczać wiek osób oraz zaokrąglać wartości liczbowe. Kolejne rozdziały zostały poświęcone pracy z danymi — szybkie i skuteczne przekształcanie danych z jednej postaci do innej, ich korygowanie oraz weryfikowanie to klucz do sukcesu. Znajdziesz tu też informacje o pracy z tabelami przestawnymi oraz wykresami. Książka ta jest doskonałą i obowiązkową lekturą dla wszystkich użytkowników Excela!

Dzięki tej książce:

 • poznasz interfejs użytkownika i dopasujesz go do swoich potrzeb
 • skontrolujesz poprawność wprowadzonych danych
 • wykorzystasz potencjał tabel przestawnych
 • zaprojektujesz atrakcyjny i przejrzysty wykres
 • staniesz się lepszym użytkownikiem Microsoft Excel 2013!

Wykorzystaj potencjał Microsoft Excel 2013!

O autorze (9)

Wstęp (11)

CZĘŚĆ I. SKOROSZYTY I PLIKI (15)

 • Spis sposobów (16)
 • Sposób 1. Zmiana wyglądu Excela (17)
  • Kosmetyka (17)
  • Ukrywanie Wstążki (18)
  • Opcje dostępne na karcie Widok (18)
  • Ukrywanie innych elementów (19)
  • Ukrywanie paska stanu (19)
 • Sposób 2. Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp (20)
  • Pasek narzędzi Szybki dostęp (20)
  • Dodawanie nowych poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp (20)
  • Wykonywanie innych operacji związanych z paskiem narzędzi Szybki dostęp (23)
 • Sposób 3. Dostosowywanie Wstążki (24)
  • Metody dostosowywania Wstążki (24)
 • Sposób 4. Widok chroniony (26)
  • Przyczyny stosowania Widoku chronionego (27)
  • Drukowanie i kopiowanie (28)
  • Jak wymusić otwarcie w normalnym widoku (28)
 • Sposób 5. Funkcja Autoodzyskiwanie (28)
  • Odzyskiwanie wersji aktualnie używanego skoroszytu (29)
  • Odzyskiwanie niezapisanych efektów pracy (30)
 • Sposób 6. Wyświetlanie skoroszytu w przeglądarce internetowej (30)
 • Sposób 7. Zapisywanie w plikach tylko do odczytu (32)
  • Wysyłanie wydrukowanej kopii (32)
  • Wysyłanie pliku PDF (33)
  • Wysyłanie plików MHTML (33)
 • Sposób 8. Pobieranie listy nazw plików (34)
 • Sposób 9. Pobieranie listy nazw arkuszy (37)
 • Sposób 10. Zastosowanie motywów dokumentów (39)
  • Zastosowanie motywu (40)
  • Dostosowywanie motywu (41)
 • Sposób 11. Zgodność plików dla różnych wersji pakietu Office (43)
  • Formaty plików w Excelu 2013 (43)
  • Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office (44)
  • Sprawdzanie zgodności (44)
 • Sposób 12. Jak zmienić ustawienia wydruku (45)

CZĘŚĆ II. FORMATOWANIE (49)

 • Spis sposobów (50)
 • Sposób 13. Scalanie komórek (51)
  • Pozostałe działania związane ze scalaniem (51)
  • Potencjalne problemy ze scalonymi komórkami (52)
  • Odnajdowanie wszystkich scalonych komórek (53)
  • Rozdzielanie wszystkich scalonych komórek (53)
  • Scalanie komórek - inne rozwiązania (54)
 • Sposób 14. Wcięcie tekstu w komórkach (55)
 • Sposób 15. Używanie stylów nazwanych (56)
  • Zastosowanie galerii stylów (58)
  • Modyfikowanie istniejącego stylu (58)
  • Tworzenie nowych stylów (59)
  • Scalanie stylów z innych skoroszytów (60)
 • Sposób 16. Tworzenie niestandardowych formatów liczbowych (61)
  • Części ciągu definiującego format liczbowy (62)
  • Kody niestandardowych formatowań liczbowych (63)
 • Sposób 17. Używanie niestandardowych formatowań liczb do skalowania wartości (65)
 • Sposób 18. Tworzenie list punktowanych (67)
  • Używanie punktorów (67)
  • Wykorzystanie grafiki SmartArt (68)
 • Sposób 19. Naprzemienne cieniowanie wierszy za pomocą formatowania warunkowego (69)
  • Naprzemienne cieniowanie wierszy (69)
  • Cieniowanie w układzie szachownicy (70)
  • Cieniowanie grup wierszy (70)
 • Sposób 20. Formatowanie poszczególnych znaków w komórce arkusza (71)
 • Sposób 21. Wykorzystanie Malarza formatów (72)
  • Malarz formatów - podstawy (72)
  • Wariacje na temat Malarza formatów (73)
 • Sposób 22. Wstawianie znaku wodnego (74)
 • Sposób 23. Wyświetlanie tekstów i wartości liczbowych w jednej komórce (76)
  • Używanie konkatenacji (76)
  • Używanie funkcji TEKST (76)
  • Używanie niestandardowego formatowania liczbowego (77)
 • Sposób 24. Zapobieganie podstawianiu czcionek małych rozmiarów (77)
 • Sposób 25. Aktualizowanie starych czcionek (79)

CZĘŚĆ III. PODSTAWOWE FORMUŁY I FUNKCJE (83)

 • Spis sposobów (84)
 • Sposób 26. Zmiana rozmiaru paska formuły (85)
 • Sposób 27. Kontrolowanie komórek z formułami z dowolnego miejsca arkusza kalkulacyjnego (86)
  • Okno czujki - podstawowe informacje (86)
  • Dostosowywanie Okna czujki (87)
  • Nawigowanie z wykorzystaniem Okna czujki (87)
 • Sposób 28. Sztuczki z poleceniem Autosumowanie (88)
 • Sposób 29. Kiedy używać odwołań bezwzględnych, a kiedy mieszanych (90)
  • Stosowanie odwołań bezwzględnych (90)
  • Stosowanie odwołań mieszanych (91)
 • Sposób 30. Jak uniknąć wyświetlania błędów w formułach (92)
  • Stosowanie funkcji JEŻELI.BŁĄD (93)
 • Sposób 31. Tworzenie nazw na poziomie arkusza (94)
 • Sposób 32. Używanie nazwanych stałych (96)
 • Sposób 33. Wysyłanie spersonalizowanej poczty elektronicznej z Excela (97)
  • O funkcji HIPERŁĄCZE (97)
  • Praktyczne przykłady użycia funkcji HIPERŁĄCZE (98)
 • Sposób 34. Wyszukiwanie dokładnej wartości (99)
 • Sposób 35. Wyszukiwanie dwuwymiarowe (102)
  • Użycie formuły (102)
  • Użycie bezpośredniego przecięcia (103)
 • Sposób 36. Wyszukiwanie w dwóch kolumnach (104)
 • Sposób 37. Wyznaczanie dat dni świątecznych (106)
  • Nowy Rok (107)
  • Dzień Martina Luthera Kinga (107)
  • Dzień Prezydenta (107)
  • Wielkanoc (107)
  • Święto Konstytucji 3 Maja (107)
  • Dzień Pamięci (108)
  • Święto Pracy (108)
  • Dzień Krzysztofa Kolumba (108)
  • Święto Niepodległości (108)
  • Święto Dziękczynienia (108)
  • Boże Narodzenie (109)
 • Sposób 38. Obliczanie wieku osób (109)
  • Metoda 1 (109)
  • Metoda 2 (109)
  • Metoda 3 (109)
 • Sposób 39. Obsługa dat sprzed roku 1900 (110)
  • Zastosowanie trzech kolumn (111)
  • Wykorzystanie opcji niestandardowych (111)
  • Inne rozwiązania (112)
 • Sposób 40. Wyświetlanie kalendarza w zakresie komórek arkusza (113)
 • Sposób 41. Pobieranie zawartości ostatniej niepustej komórki w kolumnie lub wierszu (114)
  • Metoda zliczania komórek (115)
  • Metoda wykorzystująca formułę tablicową (115)
  • Metoda wykorzystująca standardową formułę (116)
 • Sposób 42. Różne metody zaokrąglania liczb (116)
  • Zaokrąglanie do najbliższej wielokrotności określonej liczby (117)
  • Zaokrąglanie wartości walutowych (117)
  • Używanie funkcji ZAOKR.DO.CAŁK i LICZBA.CAŁK (118)
  • Zaokrąglanie do n cyfr znaczących (119)
 • Sposób 43. Przeliczanie wartości między różnymi systemami jednostek (119)
 • Sposób 44. Obliczanie liczby unikatowych wpisów w zakresie (120)
 • Sposób 45. Korzystanie z nowej funkcji AGREGUJ (122)
 • Sposób 46. Tworzenie dokładnej kopii zakresu komórek przechowujących formuły (125)
 • Sposób 47. Funkcja sprawdzania błędów w tle (126)
 • Sposób 48. Dodatek Inquire (128)
  • Analizowanie skoroszytu (129)
  • Narzędzie do przygotowywania diagramów (129)
  • Porównywanie plików (130)
  • Pozostałe opcje (130)
 • Sposób 49. Ukrywanie i blokowanie formuł (131)
  • Ukrywanie i blokowanie komórek z formułami (131)
  • Odblokowywanie komórek niezawierających formuł (132)
  • Ochrona arkusza (133)
 • Sposób 50. Używanie funkcji ADR.POŚR (134)
  • Określanie wierszy za pomocą funkcji ADR.POŚR (134)
  • Określanie nazw arkuszy za pomocą funkcji ADR.POŚR (135)
  • Nadawanie niezmienności odwołaniu do komórki (135)
 • Sposób 51. Edytowanie formuł w oknach dialogowych (136)
 • Sposób 52. Konwertowanie zakresu pionowego na tabelę (137)

CZEŚĆ IV. PRACA Z DANYMI (139)

 • Spis sposobów (140)
 • Sposób 53. Wydajne zaznaczanie komórek (141)
  • Zaznaczanie zakresu za pomocą klawisza Shift i klawiszy strzałek (141)
  • Zaznaczanie bieżącego regionu (141)
  • Zaznaczanie zakresu z wykorzystaniem klawisza Shift i myszki (142)
  • Zaznaczanie nieciągłych zakresów komórek (142)
  • Zaznaczanie całych wierszy (143)
  • Zaznaczanie całych kolumn (143)
  • Zaznaczanie obszarów nienależących do tego samego arkusza (143)
 • Sposób 54. Automatyczne wypełnianie zakresu komórek arkusza z wykorzystaniem serii (145)
 • Sposób 55. Usuwanie końcowego znaku minusa (148)
 • Sposób 56. Ograniczanie możliwości przemieszczania kursora jedynie do komórek wprowadzania danych (149)
 • Sposób 57. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem formuł i bez ich wykorzystania (150)
  • Przetwarzanie danych bez wykorzystania formuł (150)
  • Przetwarzanie danych za pomocą tymczasowych formuł (152)
 • Sposób 58. Tworzenie listy rozwijanej w komórce arkusza (153)
 • Sposób 59. Porównywanie dwóch zakresów za pomocą formatowania warunkowego (155)
 • Sposób 60. Odnajdowanie powtórzeń przy użyciu formatowania warunkowego (158)
 • Sposób 61. Obsługa numerów kart kredytowych (160)
  • Wprowadzanie numerów kart kredytowych (160)
  • Importowanie numerów kart kredytowych (160)
 • Sposób 62. Wyszukiwanie nadmiarowych spacji (161)
 • Sposób 63. Przekształcanie zakresów (163)
  • Wykorzystanie funkcji Wklej specjalnie (163)
  • Stosowanie funkcji TRANSPONUJ (164)
 • Sposób 64. Stosowanie funkcji Wypełnianie błyskawiczne do wyodrębniania danych (165)
  • Zmiana wielkości liter (166)
  • Wyodrębnianie nazwisk (166)
  • Wyodrębnianie imion (166)
  • Wyodrębnianie drugiego imienia (167)
  • Wyodrębnianie domen z adresów URL (167)
  • Potencjalne problemy (168)
 • Sposób 65. Stosowanie funkcji Wypełnianie błyskawiczne do łączenia danych (168)
 • Sposób 66. Pobieranie informacji o notowaniach giełdowych (170)
  • Ukrywanie niepotrzebnych wierszy i kolumn (171)
  • Za kulisami (171)
 • Sposób 67. Pobieranie danych ze strony WWW (172)
  • Wklejanie statycznej kopii informacji (173)
  • Wklejanie dynamicznej kopii informacji (173)
  • Bezpośrednie otwieranie strony internetowej (176)
 • Sposób 68. Importowanie pliku tekstowego do zakresu komórek arkusza (176)
 • Sposób 69. Stosowanie funkcji Szybka analiza (177)
 • Sposób 70. Wypełnianie pustych miejsc w raporcie (180)
 • Sposób 71. Przeprowadzanie niedokładnych wyszukiwań (181)
 • Sposób 72. Odczytywanie danych za pomocą narzędzia Czytaj komórki (184)
  • Dodawanie poleceń czytania do Wstążki (184)
  • Użycie poleceń czytania (185)
 • Sposób 73. Pobieranie danych z plików PDF (186)
  • Wykorzystanie metody kopiuj-wklej (186)
  • Wykorzystanie jako pośrednika programu Word 2013 (187)

CZĘŚĆ V. TABELE I TABELE PRZESTAWNE (189)

 • Spis sposobów (190)
 • Sposób 74. Tabele - informacje podstawowe (191)
  • Czym jest tabela? (191)
  • Porównanie zakresu z tabelą (191)
  • Ograniczenia związane z używaniem tabel (193)
 • Sposób 75. Używanie formuł w przypadku tabeli (193)
  • Używanie wiersza sumy (193)
  • Zastosowanie formuł w obrębie tabeli (195)
  • Odwoływanie się do danych w tabeli (196)
 • Sposób 76. Automatyczne numerowanie wierszy tabeli (197)
 • Sposób 77. Określanie, które dane są odpowiednie do tabeli przestawnej (199)
 • Sposób 78. Używanie tabeli przestawnej zamiast formuł (202)
  • Wstawianie sum częściowych (202)
  • Zastosowanie formuł (203)
  • Zastosowanie tabeli przestawnej (204)
 • Sposób 79. Nadzorowanie odwołań do komórek w tabeli przestawnej (206)
 • Sposób 80. Szybkie tworzenie tabeli liczby wystąpień (207)
 • Sposób 81. Grupowanie elementów w tabeli przestawnej według dat (209)
 • Sposób 82. Tworzenie tabel przestawnych z wielokrotnym grupowaniem (213)
 • Sposób 83. Stosowanie fragmentatorów i osi czasu w tabelach przestawnych (214)
  • Stosowanie fragmentatorów (215)
  • Stosowanie osi czasu (217)

CZĘŚĆ VI. WYKRESY I ELEMENTY GRAFIKI (219)

 • Spis sposobów (220)
 • Sposób 84. Funkcja Polecane wykresy (221)
 • Sposób 85. Dostosowywanie wykresów (222)
  • Dodawanie i usuwanie elementów wykresu (222)
  • Zmiana stylu lub koloru wykresu (223)
  • Filtrowanie danych na wykresie (224)
 • Sposób 86. Ustalanie identycznych rozmiarów wykresów (224)
 • Sposób 87. Tworzenie szablonu wykresów (226)
  • Tworzenie szablonu (226)
  • Stosowanie szablonu (227)
 • Sposób 88. Tworzenie wykresów złożonych (228)
  • Wstawianie wstępnie skonfigurowanych wykresów złożonych (229)
  • Dostosowywanie wykresu złożonego (230)
 • Sposób 89. Obsługa brakujących danych na wykresie (230)
 • Sposób 90. Użycie na wykresie linii maksimum-minimum (232)
 • Sposób 91. Stosowanie wielopoziomowych etykiet kategorii (233)
 • Sposób 92. Łączenie tekstu wykresu z komórkami (235)
 • Sposób 93. "Zamrażanie" wykresu (237)
  • Zmiana wykresu na obraz graficzny (237)
  • Zmiana zakresu komórek przechowujących dane wykresu na tablicę (238)
 • Sposób 94. Tworzenie wykresów bezpośrednio w zakresie (239)
  • Wykorzystywanie formatowania warunkowego za pomocą pasków danych (240)
  • Używanie formuł do wyświetlania powtarzających się znaków (241)
 • Sposób 95. Tworzenie minimalistycznych wykresów (243)
  • Prosty wykres kolumnowy (243)
  • Prosty wykres kołowy (244)
  • Proste wykresy liniowe (244)
  • Wykres wskaźnikowy (245)
 • Sposób 96. Pobieranie etykiet danych z określonego zakresu (247)
 • Sposób 97. Grupowanie wykresów i innych obiektów (248)
  • Grupowanie wykresów (248)
  • Grupowanie innych obiektów (249)
 • Sposób 98. Tworzenie obrazów zakresów (251)
  • Tworzenie statycznego obrazu zakresu (251)
  • Generowanie dynamicznego obrazu zakresu (252)
  • Zapisywanie zakresu jako pliku graficznego (253)
 • Sposób 99. Zmiana wyglądu komentarzy w komórkach (254)
  • Konfigurowanie paska narzędzi Szybki dostęp (254)
  • Formatowanie komentarzy (255)
  • Zmiana kształtu komentarzy (255)
  • Dodawanie obrazów do komentarzy (256)
 • Sposób 100. Rozszerzanie obrazów (256)
 • Sposób 101. Zapisywanie kształtów, wykresów i zakresów jako obrazów (258)

Skorowidz (261)

 • Tytuł: Excel 2013. 101 porad i sztuczek które oszczędzą Twój czas
 • Autor: John Walkenbach
 • Tytuł oryginału: 101 Excel 2013 Tips, Tricks and Timesavers
 • Tłumaczenie: Adam Bąk
 • ISBN: 978-83-246-8165-5, 9788324681655
 • Data wydania: 2014-03-28
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: ex231p
 • Wydawca: Helion