Szczegóły ebooka

Adobe Illustrator CC. Oficjalny podręcznik. Wydanie II

Adobe Illustrator CC. Oficjalny podręcznik. Wydanie II

Brian Wood

Ebook

Adobe Illustrator CC jest flagową aplikacją Adobe służącą do tworzenia grafiki wektorowej. Illustrator to rozbudowane i złożone środowisko pracy, które umożliwia tworzenie logo, ikon, rysunków, typografii i ilustracji na potrzeby materiałów drukowanych, stron internetowych, aplikacji interaktywnych czy materiałów wideo. Stale rośnie liczba artystów i zawodowców, dla których Illustrator jest podstawowym narzędziem pracy. Wysoka złożoność oprogramowania oraz mnogość jego funkcji i narzędzi sprawia jednak, że początki pracy z tym świetnym narzędziem bywają trudne. Warto poświęcić nieco czasu i zacząć wykorzystywać najlepsze możliwości Adobe Illustratora!

Ta książka należy do serii Oficjalny podręcznik, którą uważa się za najlepszy materiał szkoleniowy na rynku. Publikacja składa się z 15 starannie przygotowanych lekcji, których układ ułatwia rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem. Książka będzie również nieocenioną pomocą dla osób chcących się zapoznać z nowościami w wersji Illustratora CC 2018. Wyjaśniono tu poszczególne funkcje programu, zaprezentowano szereg użytecznych wskazówek i mnóstwo przydatnych technik. Poszczególne ćwiczenia są omawiane w szczegółowy sposób, a ich wykonanie staje się łatwiejsze dzięki udostępnionym plikom z materiałami. W ten sposób książka umożliwia zarówno zdobycie solidnych podstaw, jak i opanowanie zaawansowanych funkcji oprogramowania.

W tym podręczniku między innymi:

 • Rozpoczęcie pracy z Illustratorem
 • Zasady i techniki edycji obrazu
 • Nowe narzędzia Illustratora, takie jak Puppet Warp czy biblioteki Creative Cloud
 • Korzystanie z efektów i stylów graficznych
 • Praca z tekstem i kolorami
 • Łączenie projektów Illustratora z innymi aplikacjami Adobe

Illustrator: prawdopodobnie najlepsze narzędzie dla grafika!

Wprowadzenie (1)

 • Seria Oficjalny podręcznik (1)
 • Wymagania wstępne (1)
 • Instalowanie programu (2)
 • Fonty użyte w ćwiczeniach (2)
 • Pobieranie plików do ćwiczeń (2)
 • Przywracanie ustawień domyślnych (2)
  • Aby usunąć lub zachować bieżące ustawienia w programie Illustrator (3)
  • Aby odtworzyć zapisane wcześniej ustawienia po ukończeniu wszystkich ćwiczeń (4)
 • Dodatkowe źródła informacji (5)
 • Autoryzowane centra szkoleniowe firmy Adobe (5)

Co nowego w programie Illustrator CC (wydanie 2018)? (6)

 • Nowy panel Properties (Właściwości) (6)
 • Narzędzie Puppet Warp (Wypaczenie marionetkowe) (7)
 • Usprawnienia w obsłudze obszarów roboczych (7)
 • Zmienne kroje pisma (7)
 • Usprawnienia dotyczące eksportowania (8)
 • Dodawanie i udostępnianie zasobów tekstowych za pomocą bibliotek Creative Cloud (8)
 • Inne ulepszenia (9)

Szybki kurs zapoznawczy z programem Adobe Illustrator CC (wydanie 2018) (10)

 • Zaczynamy (12)
  • Tworzenie nowego dokumentu (12)
  • Rysowanie kształtu (13)
  • Edytowanie kształtów (14)
  • Stosowanie i edytowanie kolorów (15)
  • Edytowanie obrysów (16)
  • Praca z warstwami (16)
  • Przekształcanie ilustracji (17)
  • Tworzenie przejść (19)
  • Rysowanie narzędziem Pencil (Ołówek) (20)
  • Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Shape Builder (Generator kształtów) (22)
  • Umieszczanie obrazu rastrowego w Illustratorze (23)
  • Zastosowanie funkcji Image Trace (Obrys obrazu) (24)
  • Tworzenie i edytowanie gradientów (25)
  • Edycja tekstu (26)
  • Wyrównywanie ilustracji (29)
  • Zastosowanie pędzli (29)
  • Zastosowanie symboli (30)
  • Zastosowanie efektów (31)

1. Najważniejsze informacje o przestrzeni roboczej (32)

 • Wprowadzenie do programu Illustrator (34)
 • Uruchamianie programu Illustrator i otwieranie pliku (35)
 • Obsługa przestrzeni roboczej programu (36)
  • Obsługa panelu Tools (Narzędzia) (37)
  • Obsługa panelu Properties (Właściwości) (40)
  • Praca z panelami (42)
  • Dokowanie paneli (43)
  • Przełączanie przestrzeni roboczych (45)
  • Zapisywanie przestrzeni roboczej (46)
  • Obsługa menu paneli i menu kontekstowych (47)
 • Zmienianie widoku ilustracji (49)
  • Zastosowanie poleceń z menu View (Widok) (49)
  • Korzystanie z narzędzia Zoom (Lupka) (50)
  • Przewijanie dokumentu (52)
  • Oglądanie projektu (53)
 • Obsługa obszarów roboczych (55)
  • Korzystanie z panelu Artboards (Obszary robocze) (57)
 • Rozmieszczanie dokumentów (58)
  • Wyszukiwanie zasobów dotyczących programu Illustrator (60)

2. Techniki zaznaczania ilustracji (62)

 • Zaczynamy (64)
 • Zaznaczanie obiektów (65)
  • Obsługa narzędzia Selection (Zaznaczanie) (65)
  • Narzędzie Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie) (67)
  • Zaznaczanie przy użyciu ramki zaznaczenia (68)
  • Ukrywanie i blokowanie obiektów (70)
  • Zaznaczanie podobnych obiektów (71)
  • Zaznaczanie obiektów w trybie Outline (Kontur) (72)
 • Wyrównywanie obiektów (73)
  • Wyrównywanie obiektów względem siebie (73)
  • Wyrównywanie do obiektu kluczowego (74)
  • Wyrównywanie punktów węzłowych (74)
  • Rozmieszczanie obiektów (75)
  • Wyrównywanie obiektów względem obszaru roboczego (76)
 • Zastosowanie grup (78)
  • Grupowanie elementów (78)
  • Edytowanie grupy w trybie izolacji (79)
  • Tworzenie grupy zagnieżdżonej (80)
 • Rozmieszczanie obiektów (81)
  • Zmiana rozmieszczenia obiektów (81)
  • Zaznaczanie obiektów znajdujących się pod spodem (81)

3. Tworzenie ilustracji do pocztówki z wykorzystaniem kształtów (84)

 • Zaczynamy (86)
 • Tworzenie nowego dokumentu (86)
  • Tworzenie i edytowanie prostych kształtów (88)
  • Rysowanie i edycja prostokątów (88)
  • Zaokrąglanie rogów (89)
  • Zastosowanie narzędzia Rounded Rectangle (Prostokąt zaokrąglony) (92)
  • Tworzenie i edytowanie elips (94)
  • Zmiana szerokości i wyrównania obrysów (95)
  • Tworzenie i edycja koła (96)
  • Tworzenie wieloboków (97)
  • Edytowanie wielokątów (98)
  • Tworzenie gwiazd (100)
  • Rysowanie linii (101)
 • Obsługa narzędzia Shaper (103)
  • Rysowanie kształtów narzędziem Shaper (103)
  • Wycinanie i łączenie kształtów za pomocą narzędzia Shaper (104)
 • Tworzenie kształtów przy użyciu polecenia Image Trace (Obrys obrazu) (106)
 • Tryby rysowania (108)
  • Zastosowanie trybu Draw Inside (Rysuj wewnątrz) (109)
  • Zastosowanie trybu Draw Behind (Rysuj z tyłu) (111)
  • Ostatnie poprawki (112)

4. Edycja oraz łączenie kształtów i ścieżek (114)

 • Zaczynamy (116)
 • Edytowanie ścieżek i kształtów (117)
  • Cięcie za pomocą narzędzia Scissors (Nożyczki) (117)
  • Łączenie ścieżek (119)
  • Cięcie narzędziem Knife (Nóż) (120)
  • Zamiana konturów na obiekty (123)
  • Zastosowanie narzędzia Eraser (Gumka) (124)
  • Tworzenie ścieżki złożonej (127)
 • Łączenie i edycja obiektów (129)
  • Obsługa narzędzia Shape Builder (Generator kształtów) (129)
  • Łączenie obiektów za pomocą filtrów ścieżek (131)
  • Budowanie przyczepy (134)
  • Zmiana kształtu ścieżki (134)
 • Zastosowanie narzędzia Width (Szerokość) (135)
  • Wykańczanie ilustracji (137)

5. Przekształcanie ilustracji (140)

 • Zaczynamy (142)
 • Zastosowanie obszarów roboczych (143)
  • Dodawanie nowych obszarów roboczych w dokumencie (143)
  • Edytowanie obszarów roboczych (144)
  • Wyrównywanie obszarów roboczych (146)
  • Zmiana nazw obszarów roboczych (147)
  • Zmiana kolejności obszarów roboczych (148)
 • Zastosowanie miarek i linii pomocniczych (149)
  • Tworzenie linii pomocniczych (150)
  • Edytowanie początku miarki (151)
 • Przekształcanie obiektów (153)
  • Zastosowanie obwiedni (153)
  • Rozmieszczanie obiektów za pomocą panelu Properties (Właściwości) (154)
  • Skalowanie obiektów (154)
  • Odbijanie obiektów (156)
  • Obracanie obiektów (158)
  • Zniekształcanie grafiki przy użyciu efektów (160)
  • Przekształcenia z wykorzystaniem narzędzia Free Transform (Przekształcanie swobodne) (161)
  • Pochylanie obiektów (163)
  • Zastosowanie narzędzia Puppet Warp (Zniekształcenie marionetkowe) (164)

6. Tworzenie ilustracji przy użyciu narzędzi do rysowania (168)

 • Zaczynamy (170)
 • Zapoznanie z narzędziem Pen (Pióro) (171)
  • Zaznaczanie ścieżek (172)
  • Rysowanie linii prostych za pomocą narzędzia Pen (Pióro) (174)
  • Tworzenie linii krzywych (175)
  • Tworzenie krzywej za pomocą narzędzia Pen (Pióro) (177)
  • Rysowanie serii linii krzywych za pomocą narzędzia Pen (Pióro) (178)
  • Przekształcanie punktów gładkich w narożne (179)
  • Łączenie linii krzywych i prostych (181)
 • Tworzenie grafiki za pomocą narzędzia Pen (Pióro) (183)
  • Rysowanie filiżanki (184)
 • Rysowanie za pomocą narzędzia Curvature (Krzywizna) (188)
 • Edytowanie krzywych (190)
  • Odbijanie kształtu łyżeczki (190)
  • Zaokrąglanie punktów narożnych (191)
  • Edytowanie ścieżek i punktów (191)
  • Usuwanie i dodawanie punktów węzłowych (193)
  • Przekształcanie punktów gładkich i narożnych (194)
  • Korzystanie z narzędzia Anchor Point (Punkt kontrolny) (195)
 • Tworzenie linii przerywanej (196)
 • Dodawanie strzałek (197)
 • Rysowanie narzędziem Pencil (Ołówek) (198)
  • Odręczne tworzenie ścieżek za pomocą narzędzia Pencil (Ołówek) (198)
  • Rysowanie linii prostych za pomocą narzędzia Pencil (Ołówek) (199)
 • Łączenie za pomocą narzędzia Join (Połączenie) (201)

7. Wykorzystanie koloru do uatrakcyjnienia ilustracji (204)

 • Zaczynamy (206)
 • Tryby koloru (207)
 • Stosowanie kolorów (208)
  • Stosowanie gotowego koloru (208)
  • Tworzenie koloru niestandardowego (209)
  • Zapisywanie koloru w próbce (210)
  • Tworzenie kopii próbki (211)
  • Edytowanie próbki globalnej (212)
  • Edytowanie próbki niebędącej próbką globalną (214)
  • Wykorzystanie próbnika kolorów do utworzenia koloru (216)
  • Zastosowanie bibliotek próbek programu Illustrator (217)
  • Tworzenie koloru dodatkowego (217)
  • Tworzenie i zapisywanie tint kolorów (219)
  • Konwersja kolorów (220)
  • Kopiowanie atrybutów wyglądu (220)
  • Tworzenie grup kolorów (221)
  • Panel Color Guide (Wzornik kolorów) jako źródło inspiracji (222)
  • Edytowanie grupy kolorów za pomocą okna dialogowego Edit Colors (Edytuj kolory) (224)
  • Edytowanie kolorystyki obiektów (227)
  • Przydzielanie kolorów do ilustracji (229)
 • Zastosowanie funkcji Live Paint (Aktywne malowanie) (232)
  • Tworzenie grupy aktywnego malowania (233)
  • Malowanie za pomocą narzędzia Live Paint Bucket (Aktywne wiadro z farbą) (234)
  • Modyfikowanie grupy aktywnego malowania (235)

8. Umieszczanie tekstu na plakacie (238)

 • Zaczynamy (240)
 • Dodawanie tekstu do plakatu (241)
  • Dodawanie tekstu ozdobnego (241)
  • Tworzenie tekstu akapitowego (242)
  • Automatyczna zmiana rozmiaru (243)
  • Przekształcenia między tekstem akapitowym a ozdobnym (244)
  • Importowanie zwykłego pliku tekstowego (245)
 • Tworzenie wątków (246)
 • Formatowanie tekstu (248)
  • Zmiana rodziny fontów i stylu (248)
  • Zmiana rozmiaru tekstu (252)
  • Zmiana koloru tekstu (253)
  • Zmiana innych właściwości tekstu (253)
  • Zmiana właściwości akapitu (255)
  • Edycja tekstu za pomocą narzędzia Touch Type (Tekst dotykowy) (256)
 • Zmiana rozmiaru i kształtu obiektów tekstowych (258)
  • Tworzenie łamów tekstu (259)
  • Zmiana kształtu obiektów tekstowych (259)
 • Tworzenie i zastosowanie stylów tekstowych (260)
  • Tworzenie i zastosowanie stylu akapitowego (260)
  • Edycja stylu akapitowego (262)
  • Tworzenie i zastosowanie stylu znakowego (262)
  • Edycja stylu znakowego (264)
  • Próbkowanie właściwości tekstu (264)
 • Oblewanie obiektu tekstem (265)
 • Deformowanie tekstu (266)
  • Deformowanie tekstu przy użyciu obwiedni (266)
  • Edytowanie obwiedni (267)
 • Praca z tekstem na ścieżkach (268)
  • Umieszczanie tekstu na ścieżkach (268)
  • Umieszczanie tekstu na ścieżkach zamkniętych (270)
 • Przekształcanie tekstu w kontury (271)
  • Kończenie ilustracji (272)

9. Porządkowanie grafiki z użyciem warstw (274)

 • Zaczynamy (276)
  • Omówienie warstw (277)
 • Tworzenie warstw i podwarstw (278)
  • Tworzenie nowych warstw (278)
  • Tworzenie podwarstw (280)
 • Edytowanie warstw i obiektów (281)
  • Znajdowanie warstw (281)
  • Przenoszenie zawartości między warstwami (282)
  • Wyświetlanie warstw (284)
  • Zmiana kolejności warstw (286)
  • Scalanie warstw (288)
  • Powielanie zawartości warstw (289)
  • Wklejanie warstw (291)
  • Zmiana kolejności warstw (293)
  • Dodawanie atrybutów wyglądu do warstw (294)
 • Tworzenie masek przycinających (295)

10. Gradienty, przejścia i wzorki (298)

 • Zaczynamy (300)
 • Informacje o gradientach (301)
  • Zastosowanie gradientów liniowych w wypełnieniach (301)
  • Edytowanie gradientu (302)
  • Zapisywanie gradientu (303)
  • Dostosowywanie wypełnienia gradientowego (304)
  • Dodawanie gradientu liniowego do obrysu (306)
  • Edycja gradientu obrysu (306)
  • Zastosowanie gradientu promienistego w ilustracji (308)
  • Zmiana kolorystyki gradientu promienistego (309)
  • Korygowanie ustawień gradientu promienistego (310)
  • Dodawanie gradientów do wielu obiektów jednocześnie (311)
  • Tworzenie przezroczystych gradientów (312)
 • Tworzenie przejść między obiektami (314)
  • Tworzenie przejść z określoną liczbą kroków (314)
  • Modyfikowanie przejścia (315)
  • Tworzenie płynnych przejść kolorystycznych (317)
 • Wypełnianie obiektów wzorkami (319)
  • Zastosowanie gotowych wzorków (319)
  • Tworzenie niestandardowego wzorku (320)
  • Stosowanie wzorków (323)
  • Edytowanie wzorków (323)

11. Wykorzystanie pędzli do utworzenia plakatu (326)

 • Zaczynamy (328)
 • Pędzle w praktyce (329)
 • Zastosowanie pędzli kaligraficznych (329)
  • Stosowanie pędzla kaligraficznego w ilustracji (329)
  • Rysowanie narzędziem Paintbrush (Pędzel) (331)
  • Edytowanie ścieżek narzędziem Paintbrush (Pędzel) (332)
  • Edycja pędzla (333)
  • Usuwanie obrysu w postaci pędzla (334)
 • Zastosowanie pędzli artystycznych (335)
  • Stosowanie istniejącego pędzla artystycznego (335)
  • Tworzenie pędzla artystycznego na podstawie obrazu rastrowego (336)
  • Edycja pędzla artystycznego (338)
 • Pędzle z włosia (339)
  • Zmiana opcji pędzla z włosia (339)
  • Malowanie pędzlem z włosia (340)
 • Zastosowanie pędzli ze wzorkiem (342)
  • Tworzenie pędzla ze wzorkiem (344)
  • Malowanie pędzlem ze wzorkiem (346)
  • Edycja pędzla ze wzorkiem (346)
 • Obsługa narzędzia Blob Brush (Kropla) (348)
  • Rysowanie narzędziem Blob Brush (Kropla) (348)
  • Łączenie ścieżek narzędziem Blob Brush (Kropla) (350)
  • Edytowanie obiektów przy użyciu narzędzia Eraser (Gumka) (351)

12. Kreatywne wykorzystanie efektów i stylów graficznych (354)

 • Zaczynamy (356)
 • Korzystanie z panelu Appearance (Wygląd) (358)
  • Edytowanie atrybutów wyglądu (359)
  • Tworzenie dodatkowego obrysu i wypełnienia (361)
  • Dodawanie kolejnego obrysu i wypełnienia dla tekstu (363)
  • Zmiana kolejności atrybutów wyglądu (365)
 • Obsługa efektów dynamicznych (366)
  • Dodawanie efektu (366)
  • Edytowanie efektu (368)
  • Zmiana wyglądu tekstu przy użyciu efektu Warp (Wypaczenie) (369)
  • Edytowanie tekstu z przypisanym efektem Warp (Wypaczenie) (370)
  • Stosowanie efektu Offset Path (Przesunięcie ścieżki) (371)
 • Dodawanie efektu programu Photoshop (372)
 • Zastosowanie stylów graficznych (373)
  • Stosowanie istniejących stylów graficznych (374)
  • Tworzenie i stosowanie stylu graficznego (375)
  • Aktualizowanie stylu graficznego (376)
  • Zastosowanie stylu graficznego do zmodyfikowania warstwy (378)
  • Skalowanie obrysów i efektów (379)

13. Tworzenie grafiki nadruku na koszulce (382)

 • Zaczynamy (384)
 • Praca z symbolami (385)
  • Obsługa bibliotek symboli programu Illustrator (385)
  • Edytowanie symbolu (387)
  • Symbole dynamiczne (388)
  • Tworzenie symboli (389)
  • Powielanie symboli (391)
  • Zastępowanie symboli (392)
  • Przerywanie połączenia z symbolem (393)
 • Obsługa Bibliotek Creative Cloud (395)
  • Dodawanie zasobów do Bibliotek Creative Cloud (395)
  • Korzystanie z zasobów biblioteki (397)
  • Uaktualnianie zasobu biblioteki (399)

14. Łączenie projektów Illustratora CC z innymi programami firmy Adobe (402)

 • Zaczynamy (404)
 • Łączenie elementów graficznych (405)
 • Importowanie obrazów z programu Adobe Photoshop (406)
  • Importowanie obrazu (406)
  • Przekształcanie obrazu umieszczonego w dokumencie (407)
  • Kadrowanie zdjęcia (408)
  • Osadzanie obrazu programu Photoshop z użyciem opcji Show Import Options (Pokaż opcje importu) (410)
  • Importowanie kilku obrazów jednocześnie (412)
 • Maskowanie obrazu (414)
  • Tworzenie maski przycinającej (414)
  • Edycja maski (415)
  • Maskowanie obiektu za pomocą obiektu tekstowego (417)
  • Tworzenie masek przezroczystości (418)
  • Edycja maski przezroczystości (420)
 • Praca z obrazami dołączonymi (422)
  • Znajdowanie informacji o połączeniu (422)
  • Osadzanie i cofanie osadzenia obrazów (423)
  • Zastąpienie połączonego obrazu innym (424)
 • Tworzenie pakietu na podstawie pliku (425)
 • Tworzenie dokumentu PDF (426)

15. Eksportowanie materiałów (428)

 • Zaczynamy (430)
 • Tworzenie ilustracji z dokładnością co do piksela (431)
  • Wyrównywanie nowej ilustracji do siatki pikseli (431)
  • Wyrównywanie istniejących obiektów do siatki pikseli (433)
 • Eksportowanie obszarów roboczych i zasobów (435)
  • Eksportowanie obszarów roboczych (435)
  • Eksportowanie zasobów (437)
 • Tworzenie kodu CSS na podstawie projektu (440)
  • Konfigurowanie projektu na potrzeby tworzenia kodu CSS (440)
  • Style znakowe i kod CSS (444)
  • Style graficzne i kod CSS (446)
  • Kopiowanie stylu CSS (447)
  • Eksportowanie CSS (449)

Skorowidz (452)

 • Tytuł: Adobe Illustrator CC. Oficjalny podręcznik. Wydanie II
 • Autor: Brian Wood
 • Tytuł oryginału: Adobe Illustrator CC Classroom in a Book (2018 release)
 • Tłumaczenie: Piotr Cieślak
 • ISBN: 978-83-283-4768-7, 9788328347687
 • Data wydania: 2018-12-11
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: ilcco2
 • Wydawca: Helion