Szczegóły ebooka

Inkscape. Podstawowa obsługa programu. wydanie II rozszerzone i uzupełnione

Inkscape. Podstawowa obsługa programu. wydanie II rozszerzone i uzupełnione

Krzysztof Cieśla

Ebook

Chcesz się nauczyć grafiki komputerowej?

Jeśli z jakiegoś powodu ― marzenia, potrzeby życiowej, wymagań zawodowych ― czujesz, że Twoją następną umiejętnością powinno być projektowanie grafiki oraz dostosowywanie jej do własnych celów, to dobrze. Jesteś w domu. W domu Inkscape, czyli darmowego programu do tworzenia grafiki wektorowej. Powstał on w ramach projektu kreowania wolnego oprogramowania GNU, oferuje naprawdę spore możliwości i jest dostępny zarówno dla systemu Linux, jak i Mac OS oraz Windows.

O tym, jak duże możliwości ma ten program, może świadczyć to, że jego użytkownicy porównują go do CorelDRAW. Posiada więc Inkscape wszelkie funkcjonalności, jakich oczekujemy od oprogramowania do obróbki grafiki. Można w nim projektować różnego rodzaju symbole, znaki towarowe czy logotypy. Umożliwia także tworzenie ikon, a nawet postaci komiksowych. Za pomocą Inkscape możesz przekształcać istniejące już obiekty ― nadać im pożądany gradient, przezroczystość, kaligrafię itd.

Co istotne ― program ma polskie menu.

Co jeszcze istotniejsze ― z tym podręcznikiem szybko i bezproblemowo opanujesz obsługę Inkscape w najnowszej wersji:

 • Poznasz możliwości programu
 • Będziesz pracować na plikach
 • Dowiesz się, jak tworzyć i usuwać obiekty
 • Opanujesz podstawy pracy z kolorem i kształtem
 • Nauczysz się operować na warstwach, obiektach i ścieżkach

Wstęp 7

Rozdział 1. Inkscape - wprowadzenie 9

 • Czym jest Inkscape 9
 • Instalacja programu 10
 • Grafika wektorowa a grafika bitmapowa 11
 • Interfejs programu i skróty klawiszowe - przygotowanie środowiska do pracy 13
  • Skróty klawiszowe 15
  • Obszar roboczy - obszar płótna i obszar dokumentu 15
  • Menu 17
  • Listwa narzędziowa (przybornik) 17
  • Listwa kontroli narzędzia 18
  • Listwa poleceń 19
  • Listwa przyciągania 19
  • Paleta kolorów 19
  • Listwa statusu 21
  • Okna dialogowe 21
  • Menu podręczne 24
 • Ustawienia programu i właściwości dokumentu 25
 • Podstawowe operacje 27
  • Nanoszenie siatek 27
  • Tworzenie prowadnic 29
  • Zmiana wyglądu okna głównego 32
  • Przechodzenie między oknami aplikacji 33
  • Tryb wyświetlania i tryb widoku 33
  • Obrót i orientacja płótna 36
  • Przesuwanie płótna i skalowanie widoku - korzystanie z narzędzia Lupa 37
  • Historia operacji 41
  • Kopiowanie, wklejanie, wycinanie 42
  • Drukowanie 43

Rozdział 2. Operacje plikowe 45

 • Tworzenie nowego dokumentu 45
  • Zapis i eksport dokumentu 49
  • Otwieranie i import dokumentu 53

Rozdział 3. Rysowanie i usuwanie obiektów 57

 • Kształty regularne 58
  • Rysowanie prostokątów i kwadratów 58
  • Rysowanie elips i okręgów 61
  • Rysowanie wielokątów i gwiazd 64
  • Rysowanie spiral 67
 • Ścieżki 69
  • Pióro 70
  • Ołówek 76
  • Kaligrafia 80
 • Obiekty tekstowe 88
  • Tworzenie obiektów tekstowych 90
 • Rysowanie obiektów 3D 104
  • Perspektywa 104
  • Wykorzystanie narzędzia Obiekt 3D 107
 • Biblioteka obiektów - korzystanie z narzędzia Symbole 110
 • Rysowanie konstrukcji geometrycznych za pomocą narzędzia Konstrukcje geometryczne (LPE Tool) 112
 • Usuwanie obiektów 113

Rozdział 4. Styl obiektów - kolorystyka i styl konturu 115

 • Podstawy teorii kolorów 115
 • Kolory jednolite, gradienty i desenie 120
  • Zagadnienia ogólne 120
  • Styl obiektu i domyślny styl narzędzi 122
  • Kolor jednolity 127
  • Gradienty 141
  • Deseń 160
 • Styl konturu 165
  • Szerokość konturu 166
  • Styl połączenia narożników 168
  • Styl zakończenia 169
  • Styl kreski 169
  • Znaczniki konturu 171
 • Zasady wypełniania 173
 • Oczyszczanie dokumentu z elementów współdzielonych 174
 • Dowolna zmiana stylu obiektu - wykorzystanie narzędzia Selectors i CSS 174

Rozdział 5. Warstwy 177

 • Podstawowe właściwości 178
 • Tworzenie i usuwanie warstw 180
 • Aktywowanie warstwy 181
 • Położenie warstw 182
 • Modyfikacja i dodatkowe funkcje 183

Rozdział 6. Operacje na obiektach 185

 • Kolejność na stosie - właściwość z-index obiektów i korzystanie z okna Obiekty 185
 • Właściwości obiektów 188
 • Ukrywanie i blokowanie 190
 • Wyszukiwanie obiektów 193
 • Grupowanie 196
 • Powielanie, duplikowanie 198
 • Zaznaczanie obiektów - narzędzie Wskaźnik 198
 • Przekształcenia 206
  • Układ współrzędnych i jednostki w programie Inkscape 209
  • Przesuwanie 210
  • Skalowanie 214
  • Rotacja i odbicie lustrzane 218
  • Pochylenie 221
  • Przekształcanie za pomocą macierzy 223
 • Rozmieszczanie i wyrównywanie obiektów 224
  • Przyciąganie 224
  • Rozmieszczanie za pomocą narzędzia Rozmieść 231
  • Wyrównywanie za pomocą narzędzia Wyrównaj i rozmieść 237
  • Użycie prowadnic i siatek 244
 • Maskowanie i przycinanie 246
  • Przycinanie 247
  • Maskowanie 249
 • Konwersja obiektu w ścieżkę i konturu w ścieżkę 250
 • Operacje na grafikach rastrowych 251
 • Tworzenie diagramów - użycie narzędzia Łącznik 254
 • Wymiary, kąty i odległości - korzystanie z narzędzia Linijka 257
 • Paleta poleceń 260

Rozdział 7. Operacje na ścieżkach 261

 • Typy węzłów 261
 • Ścieżki pojedyncze i subścieżki 263
 • Manualna edycja węzłów 264
  • Edycja z wykorzystaniem myszy i klawiatury 264
  • Wykorzystanie narzędzia Edycja węzłów 275
 • Operacje logiczne na ścieżkach 277
 • Operacje odsunięcia ścieżki 281
 • Kolejność węzłów i pozycja początkowego węzła ścieżki 283
 • Upraszczanie ścieżek 284
 • Efekty ścieżki 286
  • Efekty LPE wbudowane w program 291
  • Opis wybranych efektów ścieżki 294

Rozdział 8. Pozostałe narzędzia do rysowania i modyfikowania obiektów 301

 • Ulepszanie 301
  • Przekształcanie i duplikowanie 304
  • Modyfikowanie węzłów ścieżek 306
  • Zmiana stylu obiektów i rozmycie 308
 • Wypełnianie 310
 • Gumka 317
 • Natryskiwanie 319

Rozdział 9. Klonowanie 327

 • Tworzenie pojedynczych klonów 327
 • Tworzenie układu klonów 331
  • Zakładka Przesunięcie 335
  • Zakładka Skalowanie 337
  • Zakładka Obrót 339
  • Zakładka Rozmycie i krycie 340
  • Zakładka Kolor 342
  • Zakładka Śledzenie 343

Dodatek A. Podstawowe skróty klawiszowe 347

 • Operacje plikowe i drukowanie 347
 • Narzędzia 347
 • Okna 348
 • Zaznaczanie 349
 • Obiekt tekstowy 349
 • Warstwy 350
 • Operacje na obiektach 350
 • Skalowanie widoku 351
 • Tytuł: Inkscape. Podstawowa obsługa programu. wydanie II rozszerzone i uzupełnione
 • Autor: Krzysztof Cieśla
 • ISBN: 978-83-283-8955-7, 9788328389557
 • Data wydania: 2021-11-22
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: inksc2
 • Wydawca: Helion