Helion


Szczegóły ebooka

 
Integracja PHP z Windows

Integracja PHP z Windows


Optymalna wydajność i bezpieczeństwo

PHP to najpopularniejszy język do tworzenia dynamicznych stron WWW i aplikacji internetowych. Swoją pozycję zawdzięcza niezwykle łatwej konfiguracji oraz efektom, które błyskawicznie osiągają używający go programiści. Nawet kompletny laik już po kilku godzinach może zobaczyć efekty swoich eksperymentów. PHP powszechnie stosowany jest w połączeniu z serwerem HTTP spod znaku Apache oraz bazą danych MySQL. Czy jest to jedyna słuszna konfiguracja? Nie. Jest jeszcze IIS i baza danych Microsoft SQL Server!

Wznieś swoje umiejętności programowania w PHP na wyższy poziom - zacznij tworzyć wydajne i zaawansowane aplikacje PHP w systemie Windows z wykorzystaniem technologii przeznaczonych dla tego systemu operacyjnego. Szczegółowy przewodnik opatrzony licznymi przykładami pokaże Ci, w jaki sposób tworzyć aplikacje PHP współpracujące z serwerami Internet Information Services 7.5 (IIS), Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Exchange Server 2010 oraz Active Directory. Dowiesz się, jak najbardziej wydajnie stosować praktyki tworzenia aplikacji języka PHP w środowisku Windows. Zobaczysz, jakie są najlepsze techniki optymalizacji oraz tuningu tego języka, aby wycisnąć z niego siódme poty. Ta wyjątkowa pozycja pozwoli Ci zaoszczędzić czas, a przy okazji otworzy przed Tobą nowe możliwości dostarczania jeszcze lepszych produktów Twoim klientom.

Sprawdź, jak:

 • uruchomić PHP na serwerze IIS
 • połączyć go z bazą danych Microsoft SQL Server
 • zintegrować go z Active Directory
 • wykorzystać informacje zawarte w Microsoft Exchange

Wykorzystaj możliwości usług Microsoft w połączeniu z PHP!

Wprowadzenie (17)

Część I. Internet Information Services (IIS)

1. Konfiguracja środowiska roboczego (25)

 • Uruchamianie IIS (26)
  • Instalowanie IIS przy użyciu Menedżera serwera (26)
  • Instalowanie IIS z poziomu wiersza poleceń (27)
 • Uruchamianie PHP (28)
  • Instalowanie PHP (28)
  • Dostępne moduły PHP (29)
 • Konfigurowanie PHP w IIS (30)
  • Konfigurowanie PHP przy użyciu Menedżera internetowych usług informacyjnych (30)
  • Konfigurowanie PHP w wierszu poleceń (33)
 • Konfigurowanie przy użyciu Instalatora platformy sieci Web (33)
  • Uruchamianie Web PI (34)
  • Uruchamianie IIS i PHP (34)
  • Sprawdzanie konfiguracji PHP (35)
 • Kopia zapasowa konfiguracji (35)
 • Pierwsza przykładowa aplikacja (36)
 • Zdalny dostęp (38)
 • Podsumowanie (39)

2. Architektura IIS (41)

 • Witryny (42)
  • Uruchamianie nowej witryny (42)
  • Definiowanie dodatkowych powiązań (46)
  • Zarządzanie witryną WWW (47)
 • Aplikacje (48)
  • Ścieżki i foldery (49)
  • Definiowanie nowej aplikacji (50)
  • Zmiana ustawień aplikacji (51)
 • Katalogi wirtualne (51)
  • Definiowanie katalogu wirtualnego w Menedżerze IIS (52)
  • Definiowanie katalogu wirtualnego w wierszu poleceń (52)
 • Przetwarzanie żądań HTTP (53)
  • Ogólny opis przetwarzania żądań HTTP (53)
  • Przebieg procesu aplikacji (54)
 • Moduły (55)
 • Pule aplikacji (56)
  • Tworzenie pul aplikacji w Menedżerze IIS (56)
  • Tworzenie pul aplikacji w wierszu poleceń (57)
  • Tożsamość puli aplikacji (57)
 • FastCGI (59)
  • FastCGI a CGI (59)
  • FastCGI a ISAPI (61)
 • Podsumowanie (61)

3. Konfigurowanie serwera IIS (63)

 • Pliki konfiguracyjne (64)
  • Konfiguracja globalna (64)
  • Konfiguracja rozproszona (64)
 • Struktura konfiguracji (65)
  • Sekcje i grupy sekcji (66)
  • Elementy i listy konfiguracji (66)
  • Przenoszenie i dołączanie sekcji (67)
  • Edytor konfiguracji (67)
 • Schemat i configSections (69)
 • Konfigurowanie ścieżek za pomocą elementów location (69)
  • Konfiguracja w Menedżerze IIS (70)
  • Konfiguracja w wierszu poleceń (71)
 • Witryny, aplikacje i katalogi (71)
  • Witryny (72)
  • Powiązania (74)
  • Aplikacje (74)
  • Katalogi wirtualne (75)
 • Blokowanie konfiguracji (75)
  • Blokowanie przy użyciu configSections (76)
  • Blokowanie i odblokowywanie przy użyciu location (76)
  • Określanie praw dla pojedynczych ustawień (78)
  • Blokowanie i odblokowywanie w Menedżerze IIS (80)
 • Podsumowanie (82)

4. Konfigurowanie PHP (83)

 • Instalowanie PHP Managera (83)
 • Konfigurowanie PHP (85)
  • Rozpoznawanie zmian w konfiguracji (85)
  • Ustawienia konfiguracyjne dla ścieżek i komputerów w pliku php.ini (87)
  • Konfigurowanie w pliku .user.ini (88)
 • Wskazywanie domyślnego dokumentu (91)
  • Wskazywanie dokumentu domyślnego w Menedżerze IIS (92)
  • Wskazywanie dokumentu domyślnego w wierszu poleceń (92)
  • Wskazywanie dokumentu domyślnego bezpośrednio w konfiguracji (93)
 • Ograniczenia żądań (93)
  • Konfigurowanie w Menedżerze IIS (94)
  • Konfigurowanie w wierszu poleceń (95)
  • Konfigurowanie bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym (95)
 • Czasowe ograniczenia przetwarzania żądań (96)
  • Ograniczenia PHP (96)
  • Ograniczenia FastCGI (97)
 • Przechowywanie sesji i pliki tymczasowe (98)
 • Włączanie wyróżniania składni PHP (98)
  • Konfigurowanie wyróżniania składni PHP w Menedżerze IIS (99)
  • Konfigurowanie w wierszu poleceń (100)
 • Ustawianie różnych wersji PHP (101)
  • Instalowanie nowej wersji języka PHP (101)
  • Instalowanie w PHP Managerze (101)
  • Konfigurowanie przypisania uchwytu (102)
  • Konfigurowanie aplikacji FastCGI (103)
 • Ustawianie różnych konfiguracji PHP (105)
 • Podsumowanie (106)

5. Bezpieczeństwo (107)

 • Nadawanie struktury aplikacji (107)
  • Folder główny lub katalog wirtualny (108)
  • Wskazywanie plików wykonywalnych (110)
 • Konfiguracja PHP (111)
 • Uwierzytelnianie użytkownika (114)
  • Instalowanie wymaganych usług ról (114)
  • Ustawianie metody uwierzytelniania użytkowników w Menedżerze IIS (115)
  • Ustawianie metody uwierzytelniania w wierszu poleceń (116)
  • Uwierzytelnianie systemu Windows i nazwy komputerów (116)
  • Uzyskiwanie danych uwierzytelniania w PHP (117)
 • Tożsamość i prawa dostępu (117)
  • Tożsamość puli aplikacji (118)
  • Informacje o ścieżce logowania (118)
  • Definiowanie tożsamości anonimowego użytkownika (119)
  • Zabezpieczanie aplikacji PHP (119)
 • Reguły autoryzacji (120)
  • Instalowanie wymaganych usług ról (120)
  • Definiowanie reguł w Menedżerze IIS (121)
  • Definiowanie reguł w wierszu poleceń (122)
 • Filtrowanie żądań (122)
  • Definiowanie ustawień ogólnych (123)
  • Filtrowanie rozszerzeń nazw plików (127)
  • Filtrowanie na podstawie reguł (128)
 • Połączenia szyfrowane (HTTPS) (130)
  • Tworzenie kluczy i certyfikatów (130)
  • Uruchamianie szyfrowanego połączenia (131)
  • Uwierzytelnianie przy użyciu certyfikatów klientów (134)
 • Podsumowanie (135)

6. Pamięć podręczna (137)

 • Pamięć podręczna a sieć WWW (138)
  • Przechowywanie w pamięci podręcznej przez określony czas (138)
  • Treści zmienne (140)
  • Warunki zapisywania w pamięci podręcznej (142)
  • Definiowanie nagłówków na serwerze IIS (143)
 • Buforowanie danych wyjściowych (146)
  • Konfigurowanie przy użyciu Menedżera IIS (146)
  • Konfigurowanie w wierszu poleceń (148)
  • Elementy konfiguracji (149)
 • Rozszerzenie WinCache dla PHP (150)
  • Uruchamianie rozszerzenia WinCache (150)
  • Bufor kodu operacji i bufor plików (152)
  • Uchwyt sesji (153)
  • Pamięć podręczna dla użytkownika (154)
 • Podsumowanie (156)

7. Ponowne zapisywanie adresów URL (157)

 • Uruchamianie mechanizmu ponownego zapisywania adresów URL (158)
  • Ręczna instalacja modułu URL Rewrite (158)
  • Instalacja modułu URL Rewrite przy użyciu Web PI (158)
 • Zmienne predefiniowane (158)
  • Zmienne Common Gateway Interface (159)
  • Zmienne IIS i PHP (160)
  • Przykładowy skrypt PHP (162)
 • Przetwarzanie reguł (164)
  • Typy akcji (164)
  • Hierarchia i ścieżki adresów URL (164)
  • Czas przetwarzania (165)
 • Definiowanie reguł (166)
  • Definiowanie reguł przekierowania (166)
  • Definiowanie reguł ponownego zapisywania (169)
  • Inne typy akcji (171)
  • Definiowanie reguł na podstawie szablonów (172)
 • Mapy ponownego zapisywania (174)
  • Tworzenie mapy ponownego zapisywania (174)
  • Tworzenie reguły skojarzonej (176)
 • Szczegółowe zasady działania reguł (176)
  • Wzorce (176)
  • Warunki (180)
  • Akcje (182)
  • Ustawianie zmiennych serwera i nagłówków protokołu HTTP (183)
  • Reguły wychodzące (184)
  • Tworzenie reguły wychodzącej (186)
 • Konfiguracja XML (187)
  • URL Rewrite (187)
  • Dostępne zmienne serwera (188)
  • Reguły (188)
  • Warunki (190)
  • Zmienne serwera i nagłówki HTTP (190)
  • Akcje (190)
  • Mapy ponownego zapisywania (191)
  • Reguły wychodzące (191)
  • Pojedyncza reguła wychodząca (193)
 • Przykłady (193)
  • Adresy URL przyjazne dla użytkowników (195)
  • Kanoniczna nazwa komputera (195)
  • Strony w różnych językach (196)
  • Kanoniczne nazwy katalogów użytkownika (197)
  • Zapobieganie osadzaniu grafik na obcych witrynach (198)
  • Przekierowywanie do HTTPS (199)
  • Dodawanie informacji na każdej stronie (200)
 • Konwersje z modułu mod_rewrite serwera Apache (200)
 • Podsumowanie (202)

8. Komunikaty o błędach i wyszukiwanie błędów (203)

 • Szczegółowe komunikaty o błędach (203)
  • Wyłączanie przyjaznych komunikatów o błędach w Internet Explorerze (204)
  • Włączanie wyświetlania szczegółowych komunikatów o błędach (205)
  • Zwracanie błędów PHP (206)
 • Śledzenie (207)
  • Instalacja usługi roli śledzenia (208)
  • Włączanie śledzenia (208)
  • Konfigurowanie reguł zapisywania w dzienniku zdarzeń (209)
  • Wpisy śledzenia (210)
 • Komunikaty o błędach (211)
  • Zapisywanie w standardowym strumieniu błędów STDERR (211)
  • Komunikaty PHP w śladzie (212)
  • FastCGI i STDERR (212)
 • Ustalanie przyczyn problemów na serwerze (214)
  • Nie można znaleźć serwera (214)
  • Skrypty PHP nie są wykonywane (215)
 • Podsumowanie (216)

Część II. SQL Server

9. Konfiguracja SQL Servera (219)

 • Instalowanie SQL Servera (220)
  • Konfigurowanie SQL Servera (220)
  • Instalacja SQL Servera w wersji Express (223)
  • Instalowanie rozszerzenia SQL Server języka PHP (226)
  • Instalacja za pomocą Web PI (228)
 • Narzędzia SQL Servera (228)
  • SQL Server Management Studio (228)
  • Program wiersza poleceń sqlcmd (230)
  • Wsadowe przetwarzanie poleceń T-SQL (230)
 • Konfigurowanie zdalnego dostępu (230)
  • Włączenie protokołu TCP/IP (231)
  • Włączenie dostępu na zaporze sieciowej systemu Windows (232)
 • Instalowanie przykładowej bazy danych (233)
 • Migracja baz danych serwera MySQL (235)
  • Instalowanie narzędzia Migration Assistant (235)
  • Migracja bazy danych MySQL (236)
 • Podsumowanie (238)

10. Bazy danych i tabele (239)

 • Bazy danych (239)
  • Systemowe bazy danych (240)
  • Struktura bazy danych (240)
  • Tworzenie bazy danych (241)
  • Usuwanie bazy danych (244)
  • Tworzenie migawki (245)
 • Typy danych (247)
  • Liczbowe typy danych (248)
  • Ciągi znaków i dane binarne (249)
  • Daty i godziny (250)
  • Inne typy danych (251)
 • Schematy i nazwy obiektów (251)
  • Nazwy obiektów (252)
  • Tworzenie schematów (252)
  • Usuwanie schematów (253)
 • Tabele (253)
  • Tworzenie tabel (253)
  • Usuwanie tabel (256)
 • Klucze i indeksy (256)
  • Klucze główne (257)
  • Klucze obce (259)
  • Definiowanie kluczy obcych (260)
  • Indeksy (262)
 • Podsumowanie (265)

11. Praca z SQL Serverem (267)

 • Wykonywanie zapytań o dane (SELECT) (267)
  • Proste wyrażenia SELECT (268)
  • Ograniczanie wyników zapytań za pomocą klauzuli WHERE (268)
  • Grupowanie wyników zapytania (GROUP BY, HAVING) (269)
  • Sortowanie (ORDER BY) (270)
  • Zapytania na więcej niż jednej tabeli (271)
  • Standardowe wyrażenia tabelowe (WITH) (275)
  • Stronicowanie danych (277)
 • Manipulowanie danymi (279)
  • Polecenie INSERT (279)
  • Polecenie UPDATE (282)
  • Polecenie DELETE (285)
 • Wykonywanie zapytań o metadane (288)
  • Lista baz danych (288)
  • Lista tabel (289)
  • Odczytywanie informacji o tabelach (289)
  • Lista kolumn w tabeli (290)
  • Lista ograniczeń (290)
  • Lista kluczy i indeksów (291)
 • Podsumowanie (291)

12. PHP i SQL Server (293)

 • Podejście i proces (293)
  • Przygotowania (293)
  • Przykładowy program (294)
  • Analiza kolejnych kroków (296)
  • Skrypt pomocniczy (298)
 • Połączenia z bazami danych (299)
  • Nazwy serwera (299)
  • Uwierzytelnianie (300)
  • Tworzenie pul połączeń (302)
  • Dodatkowe opcje połączeń (304)
 • Zapytania do baz danych (304)
  • Parametryzowanie poleceń (305)
  • Pobieranie wyników (310)
  • Polecenia predefiniowane (313)
 • Typy danych (317)
  • Przekształcanie danych PHP do SQL Servera (317)
  • Przekształcanie danych SQL Servera do PHP (318)
  • Strumienie (319)
  • Obiekty PDO i SQL Server (323)
  • Cykl komunikacji obiektów PDO z bazą danych (323)
  • Łączenie z SQL Serverem (324)
  • Zapytania bezpośrednie i polecenia predefiniowane (325)
  • Pobieranie wyników (327)
  • Typy danych i strumienie (328)
 • Podsumowanie (330)

13. Zaawansowane funkcje bazodanowe (331)

 • Wyszukiwanie pełnotekstowe (331)
  • Instalowanie modułu (332)
  • Wybór języka (332)
  • Tworzenie katalogu i indeksu w SSMS (333)
  • Tworzenie katalogu i indeksu przy użyciu języka T-SQL (334)
  • Wyszukiwanie z indeksem pełnotekstowym (335)
 • Transakcje (338)
  • Transakcje języka T-SQL (338)
  • Poziomy izolacji transakcji (339)
  • Transakcje PHP (340)
  • Transakcje i obiekty danych PHP (PDO) (342)
 • Procedury składowane (343)
  • Zmienne (343)
  • Definiowanie procedur (344)
  • Wywoływanie procedur (345)
  • Parametry wyjściowe i wartości wynikowe (345)
  • Struktury kontrolne (346)
  • Wywołania w kodzie PHP (347)
  • Wywoływanie procedur składowanych z PDO (348)
 • Funkcje własne (349)
  • Funkcje skalarne (349)
  • Funkcje tabelowe (350)
 • Wyzwalacze (351)
  • Tworzenie wyzwalacza (351)
  • Szczegółowy opis kodu tworzącego wyzwalacz (352)
  • Inicjowanie wyzwalacza (353)
 • Podsumowanie (353)

14. Użytkownicy i uprawnienia (355)

 • Role główne SQL Servera (355)
  • Role główne serwera (356)
  • Role główne bazy danych (357)
 • Tworzenie ról głównych SQL Servera (357)
  • Tworzenie loginów (358)
  • Tworzenie użytkowników (360)
  • Tworzenie ról baz danych (363)
 • Obiekty i uprawnienia (365)
  • Uprawnienia (365)
  • Zarządzanie uprawnieniami w SSMS (367)
  • Zarządzanie uprawnieniami przy użyciu języka T-SQL (368)
 • Procedury składowane (370)
  • Bezpieczeństwo przez uprawnienia (370)
  • Wykonywanie jako inny użytkownik (372)
 • Podsumowanie (373)

Część III. Active Directory

15. Konfigurowanie Active Directory (377)

 • Przegląd (377)
  • Domeny (378)
  • Obiekty Active Directory (379)
 • Instalowanie Active Directory (380)
  • Przygotowanie (380)
  • Instalowanie roli (380)
  • Instalowanie usług katalogowych (382)
 • Pierwsze kroki (384)
  • Usługi domenowe w usłudze Active Directory (384)
  • Jednostki organizacyjne (385)
  • Użytkownicy (387)
  • Grupy (389)
  • Konfigurowanie członków i członkostwa (389)
 • Konfigurowanie usług certyfikatów w Active Directory (391)
 • Operacje na certyfikatach (395)
  • Wystawianie certyfikatu dla Active Directory (395)
  • Eksportowanie certyfikatu głównego (397)
  • Eksportowanie innych certyfikatów (398)
 • Podsumowanie (398)

16. Podstawy LDAP (399)

 • Podstawy LDAP (400)
  • Struktura hierarchiczna (400)
 • Klasy i dziedziczenie (401)
  • Elementy protokołu (402)
 • Narzędzia (402)
  • LDP (403)
  • Edytor ADSI (405)
 • Konfigurowanie rozszerzenia LDAP dla PHP (407)
  • Aktywowanie rozszerzenia LDAP (408)
  • Proces komunikacji (409)
  • Skrypt pomocniczy (409)
  • Tworzenie połączenia szyfrowanego (411)
 • Uwierzytelnianie użytkowników (412)
 • Wyszukiwanie obiektów (413)
  • Przykładowa aplikacja: wyszukiwanie użytkowników domeny (414)
  • Filtry LDAP (415)
  • Iterowanie po wynikach wyszukiwania (418)
 • Podsumowanie (420)

17. Wyszukiwanie w Active Directory (421)

 • Przeglądarka LDAP w PHP (421)
  • Główny program i interfejs użytkownika (422)
  • Formatowanie obiektu LDAP (425)
  • Dane o typach i definicje wyszukiwania (427)
  • Funkcje konwersji (428)
 • Drzewo informacji katalogu oraz konteksty nazewnictwa (429)
 • Schemat Active Directory (429)
  • Klasy obiektów (430)
  • Klasy atrybutów (433)
 • Obiekty domeny (437)
  • Ogólne atrybuty obiektów domeny (438)
  • Grupy (445)
  • Jednostki organizacyjne (447)
 • Konkretne przykłady wyszukiwania (448)
  • Schemat (448)
  • Mechanizm ANR (450)
  • Użytkownicy (451)
  • Grupy (453)
 • Podsumowanie (456)

18. Zapisywanie w Active Directory (457)

 • Przygotowanie (457)
  • Prawa dostępu (457)
  • Rejestrowanie błędów (459)
  • Skrypty pomocnicze (461)
 • Zapis atrybutów (464)
  • Dodawanie atrybutów (464)
  • Usuwanie atrybutów (465)
  • Modyfikowanie atrybutów (467)
  • Kodowanie i zestawy znaków (468)
 • Praktyczne przykłady zmiany atrybutów (469)
  • Odblokowanie konta (469)
  • Aktywowanie i dezaktywowanie konta (470)
  • Członkostwo w grupie (470)
  • Wymuszenie zmiany hasła (471)
  • Zmiana hasła (471)
 • Zapisywanie obiektów (472)
  • Tworzenie nowych obiektów (473)
  • Usuwanie obiektów (474)
  • Przenoszenie obiektów (475)
 • Przykłady praktyczne (477)
  • Tworzenie nowej grupy (477)
  • Tworzenie nowego użytkownika (478)
  • Usuwanie użytkownika lub grupy (480)
 • Podsumowanie (480)

Część IV. Serwer Exchange

19. Uruchamianie serwera Exchange (483)

 • Konfiguracja wymaganych usług i funkcji (483)
  • Ogólne wymagania (484)
  • Konfigurowanie IIS (484)
  • Konfigurowanie funkcji (485)
  • Konfigurowanie portów współdzielonych (485)
  • Instalowanie konwertera Office (485)
  • Konfigurowanie DNS (486)
 • Instalowanie serwera Exchange (486)
 • Konfiguracja po instalacji (488)
  • Rejestrowanie Exchange (488)
  • Konfigurowanie certyfikatu serwera Exchange (488)
 • Tworzenie skrzynki pocztowej (492)
 • Podsumowanie (494)

20. Usługi sieciowe Exchange (495)

 • Wymagane rozszerzenia PHP (495)
 • Usługa Autodiscover (496)
  • W jaki sposób Autodiscover wyszukuje dane konfiguracyjne (496)
  • Dane konfiguracyjne (497)
  • Pobieranie danych konfiguracyjnych (498)
  • Analiza danych konfiguracyjnych (500)
  • Alternatywne metody dla zapytań URL (501)
 • SOAP i WSDL (502)
  • Struktura WSDL (502)
  • EWS, WSDL i PHP (503)
 • Komunikaty SOAP (504)
  • Klasa ExchangeSoapClient (505)
  • Użycie klasy ExchangeSoapClient (506)
 • Informacja na temat kolejnych rozdziałów (509)
  • Krótsze komunikaty SOAP (509)
  • Krótsze listingi PHP (509)
  • Obiektowa alternatywa dla parametrów (509)
 • Podsumowanie (510)

21. Podstawowe usługi sieciowe poczty elektronicznej (511)

 • Struktura, identyfikatory i widoki (511)
  • Identyfikatory i etykiety folderów (512)
  • Przeglądanie elementów (512)
  • Wybrane właściwości elementów (513)
  • Nazwy właściwości (513)
 • Wyszukiwanie folderów (FindFolder) (515)
  • Wybrane właściwości (515)
  • Żądanie (515)
  • Odpowiedź (516)
 • Wyświetlanie listy wiadomości (FindItem) (517)
  • Ograniczanie liczby wyników (stronicowanie) (517)
  • Sortowanie (519)
  • PHP i grupy zastępujące (519)
  • Żądanie (520)
  • Odpowiedź (521)
 • Wyświetlanie wiadomości (GetItem) (523)
  • Włączanie trybu Exchange 2010 w nagłówku SOAP (524)
  • Definiowanie i filtrowanie zawartości wiadomości (525)
 • Żądanie oryginalnej treści MIME (525)
  • Żądanie (526)
  • Odpowiedź (526)
  • Przykład (528)
  • Załączniki wiadomości (GetAttachment) (529)
 • Wysyłanie wiadomości (CreateItem) (532)
  • Błędy SOAP powodowane przez odwołania i akcesory (532)
  • Żądanie (533)
  • Odpowiedź (536)
 • Usuwanie wiadomości (DeleteItem) (537)
  • Komunikaty XML (537)
  • PHP (538)
 • Podsumowanie (538)

22. Kontakty i wyszukiwanie (539)

 • Właściwości kontaktów (539)
  • Standardowe właściwości (540)
  • Właściwości nazwy (541)
  • Właściwości adresu e-mail (542)
  • Właściwości adresu (543)
 • Modyfikowanie kontaktu (UpdateItem) (543)
  • Żądanie (544)
  • Żądanie XML (544)
  • Tworzenie żądania za pomocą PHP (545)
  • Odpowiedź (547)
 • Wyszukiwanie określonych właściwości (547)
  • Wyrażenia (547)
  • Wyrażenia logiczne (548)
  • Wyrażenia porównujące (548)
  • Dodatkowe wyrażenia (548)
  • Przygotowanie: modyfikowanie schematu (549)
 • Definiowanie wyszukiwania w żądaniu (550)
  • Kompletny przykład PHP (551)
  • Formularz wyszukiwania (551)
  • Tworzenie parametrów wyszukiwania (553)
  • Wyszukiwanie kontaktów (555)
 • Podsumowanie (556)

23. Kalendarz i personifikacja (557)

 • Pozycje kalendarza (557)
  • Standardowe właściwości (558)
  • Spotkania (559)
  • Powtarzane terminy (559)
  • Czas i strefy czasowe (560)
 • Tworzenie zwykłych pozycji kalendarza (561)
  • Komunikat żądania (561)
  • Komunikat odpowiedzi (561)
  • Utworzona pozycja (562)
 • Spotkania (563)
  • Tworzenie spotkania (563)
  • Tworzenie zaproszenia na spotkanie (568)
  • Odpowiedź na zaproszenie na spotkanie (569)
  • Anulowanie spotkania (575)
 • Konflikty terminów (577)
  • Komunikat żądania (577)
  • Komunikat odpowiedzi (578)
 • Przeszukiwanie kalendarza (579)
  • Komunikat żądania (579)
  • Komunikat odpowiedzi (579)
  • Kompletny przykład PHP (580)
 • Personifikacja (582)
  • Nadawanie uprawnień personifikacji (583)
  • Personifikacja w operacjach EWS (584)
 • Dodatkowe kroki (586)
 • Podsumowanie (587)

Dodatki

A. Przykładowe skrypty i dane (591)

 • Klasa HTMLPage (591)
 • Szablon HTML (594)
 • Klasa DatabaseConnection (595)
 • Przykładowa baza danych: AdventureWorksLT2008 (596)

Skorowidz (599)

 • Tytuł: Integracja PHP z Windows
 • Autor: Arno Hollosi
 • Tytuł oryginału: Integrating PHP with Windows
 • Tłumaczenie: Daniel Kaczmarek (wstęp, rozdz. 1 - 14); Paweł Gonera (rozdz. 15 - 24)
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-246-4823-8, 9788324648238
 • Data wydania książki drukowanej: 2013-02-18
 • ISBN Ebooka: 978-83-246-5710-0, 9788324657100
 • Data wydania: 2013-03-06
 • Format: 170x230
 • Identyfikator pozycji: inphpw
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion