Helion


Szczegóły ebooka

Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym

Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym


Jeśli nie akcje, to co?

 • Inwestycje pośrednie i bezpośrednie
 • Rodzaje inwestycji alternatywnych — brylanty i metale szlachetne, dzieła sztuki, nieruchomości, wino i whisky, przedmioty kolekcjonerskie, fundusze
 • Osiągane stopy zwrotu oraz ryzyko inwestycyjne
 • Przechowywanie i zabezpieczanie obiektów inwestycji
 • Domy maklerskie i brokerskie

Kiedy standard nie wystarcza

Znudziło Cię inwestowanie w tradycyjne produkty bankowe i chciałbyś nauczyć się czegoś nowego? A może obawiasz się kryzysu finansowego i zamrożenia gotówki w papierach wartościowych? W takim razie to świetny moment na wypróbowanie swoich sił na polu alternatywnych form inwestycji.

Opcji manewru w przypadku inwestycji alternatywnych jest znacznie więcej niż na rynku kapitałowym. Można inwestować samodzielnie lub przez pośredników, osobiście podejmując decyzje albo powierzając je specjalistom. Można przechowywać obiekty inwestycji, a także korzystać z zewnętrznych usług. Można lokować pieniądze w różnych klasach inwestycji alternatywnych, obarczonych zróżnicowanym ryzykiem. Do tego dochodzi jeszcze potrzebna wiedza i doświadczenie. Czy sprawne poruszanie się pośród tak różnych klas inwestycji jest realne? Czy ekspert od rynku nieruchomości ma szansę w dostatecznym stopniu opanować temat inwestowania w antyki lub malarstwo współczesne?

Nim uruchomisz dużą gotówkę, zainwestuj w tę książkę. Pomoże Ci poruszać się pewnie na tym fascynującym rynku.

 • Podstawowe informacje oraz charakterystyka inwestycji alternatywnych.
 • Opisy różnych klas inwestycji.
 • Kompletna droga od kupna, przez przechowywanie, aż do sprzedaży obiektów inwestycji.
 • Inwestowanie samodzielne i przy pomocy pośredników.
 • Propozycje dla inwestorów bogatych oraz tych ze skromniejszym portfelem.

Część I: WPROWADZENIE

1. Dlaczego inwestycje alternatywne? (9)

 • Inwestycje pośrednie i bezpośrednie (9)
 • Dywersyfikacja inwestycji (10)
 • Korelacja (11)
 • Podsumowanie (12)

2. Rodzaje inwestycji alternatywnych (13)

 • Możliwości inwestowania (13)
 • Podsumowanie (18)

3. Charakterystyka inwestycji (19)

 • Wielkość inwestowanego kapitału (19)
 • Czas trwania inwestycji (20)
 • Osiągane stopy zwrotu (21)
 • Ryzyko inwestycyjne (22)
 • Płynność inwestycji (23)
 • Koszty obsługi inwestycji (24)
 • Niezbędna wiedza i doświadczenie (25)
 • Nakłady pracy i czasu (26)
 • Podsumowanie (26)

Część II: INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE

4. Możliwości kupna i sprzedaży (31)

 • Brylanty i metale szlachetne (31)
 • Dzieła sztuki, antyki, wino (33)
 • Numizmatyka i przedmioty kolekcjonerskie (34)
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i deweloperzy (35)
 • Podsumowanie (36)

5. Przechowywanie i zabezpieczanie obiektów inwestycji (37)

 • Kasety, skrytki bankowe (37)
 • Sejf w domu (40)
 • Alarmy (41)
 • Korzystanie z usług firm ochrony mienia (43)
 • Podsumowanie (44)

6. Inwestujemy w metale szlachetne (45)

 • Wybrane rodzaje metali szlachetnych (45)
 • Jednostki masy i proporcji (48)
 • Cechowanie metali szlachetnych (51)
 • Akcesoria (53)
 • Notowania (54)
 • Korelacje (56)
 • Przyczyny wzrostu kursów (58)
 • Wpływ dobrej koniunktury i recesji gospodarczej (59)
 • Podatki od obrotu metalami szlachetnymi (61)
 • Przewóz metali szlachetnych przez granicę (62)
 • Podsumowanie (62)

7. Diamenty inwestycyjne (65)

 • Charakterystyka diamentów (65)
 • Tajemnicze 4c (67)
 • Wycena diamentów (71)
 • Zalety i wady inwestycji w diamenty (72)
 • Czynniki ryzyka (74)
 • Czym się kierować, inwestując w diamenty? (75)
 • Inne kamienie szlachetne (76)
 • Podsumowanie (77)

8. Numizmatyka (79)

 • Podział numizmatów (79)
 • Co wpływa na wycenę monet? (84)
 • Akcesoria (88)
 • Literatura (89)
 • Podatki od sprzedaży monet (90)
 • Narodowy Bank Polski (90)
 • Skarbnica Narodowa (91)
 • Opłacalność inwestowania w monety (93)
 • Podsumowanie (95)

9. Dzieła sztuki, antyki (97)

 • W co można inwestować? (97)
 • Na co zwracać uwagę, inwestując w dzieła sztuki? (98)
 • Antyki (101)
 • Opłacalność inwestycji w dzieła sztuki i antyki (101)
 • Inwestycja w talent (104)
 • Podsumowanie (105)

10. Filatelistyka (107)

 • Charakterystyka obiektów filatelistycznych (107)
 • Co wpływa na wycenę znaczków? (108)
 • Akcesoria (110)
 • Czy to hobby, czy inwestowanie? (111)
 • Podsumowanie (113)

11. Nieruchomości (115)

 • Możliwości inwestycyjne w nieruchomościach (115)
 • Czynniki decydujące o opłacalności inwestycji w nieruchomości (124)
 • Opłacalność wynajmu (128)
 • Podatki od nieruchomości (130)
 • Podsumowanie (133)

12. Wino, whisky (135)

 • Wino (135)
 • Whisky (139)
 • Podsumowanie (140)

13. Przedmioty kolekcjonerskie (143)

 • Zegary i zegarki (143)
 • Stare samochody, motory i konie (144)
 • Pamiątki, autografy i pióra (145)
 • Fotografie, plakaty i pocztówki (146)
 • Dawne papiery wartościowe (147)
 • Książki i komiksy (148)
 • Porcelana i srebra (148)
 • Zabawki (149)
 • Karty sportowe i pamiątki olimpijskie (150)
 • Skrzypce i płyty winylowe (151)
 • Trufle i cygara (152)
 • Podsumowanie (152)

Część III: INWESTYCJE POŚREDNIE

14. Inwestycje w surowce (157)

 • Główne surowce inwestycyjne (157)
 • Domy maklerskie i brokerskie (158)
 • Rynek OTC (159)
 • Konta zarządzane przez doradców CTA (167)
 • Podsumowanie (168)

15. Fundusze (169)

 • Fundusze hedgingowe (169)
 • Fundusze private equity (173)
 • Fundusze nieruchomości (179)
 • Fundusze funduszy (182)
 • Produkty strukturyzowane (183)
 • Podsumowanie (185)

Zakończenie (187)