Helion


Szczegóły ebooka

 
Komputerowa edycja dokumentów dla średnio zaawansowanych

Komputerowa edycja dokumentów dla średnio zaawansowanych


Profesjonalna edycja dokumentów w zasięgu ręki

 • Poznaj zasady tworzenia tekstów
 • Opanuj odpowiednie narzędzia
 • Osiągaj zamierzone efekty

Na rynku jest dostępnych mnóstwo podręczników do nauki posługiwania się edytorami tekstu. Zwykle są one jedynie zbiorami opisów przycisków i okienek wraz przykładami pokazującymi, jak osiągnąć pewien określony cel w konkretnej sytuacji. Zastosowanie przekazywanej przez nie wiedzy często też ogranicza się do konkretnej wersji programu, co w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie oznacza, że publikacje te nierzadko stają się bezużyteczne tuż po opuszczeniu murów drukarni.

Ten jest inny.

Uczy pojęć, a nie poleceń. Przedstawia ogólne schematy, a nie konkretne funkcje. Pokazuje, co można osiągnąć za pomocą dostępnych narzędzi, a nie wdraża w mechaniczne klikanie kolejnych kontrolek. Koncentruje się na efekcie, a nie na charakterystycznych dla danego programu sposobach jego osiągnięcia. Przekazuje wiedzę uniwersalną, a nie instrukcje specyficzne dla wybranego wersji programu. Skupia się na rzeczach najważniejszych, zamiast zmuszać do brnięcia przez niekończące się opisy mało istotnych elementów interfejsu, które i tak są intuicyjne.

Autorzy postawili sobie zadanie napisania podręcznika innego niż wszystkie i skupili się na takich zagadnieniach jak:

 • formatowanie znaków i akapitów
 • zastosowanie szablonów
 • formatowanie list i tabel
 • wstawianie ilustracji do tekstu
 • narzędzia korekty i recenzji
 • definiowanie układu strony
 • inne narzędzia ułatwiające pracę

Poznaj tajniki edycji tekstów w praktyce!

Przedmowa (7)

 • Podręcznik inaczej (10)

1. Podstawy (13)

 • 1.1. Dla kogo jest ten podręcznik? (13)
 • 1.2. Jakość dokumentu (14)
 • 1.3. Ekran (19)
 • 1.4. Okno nawigacji (21)
 • 1.5. Podstawowe operacje (22)

2. Rodzaje pisma (24)

 • 2.1. Kroje pisma (24)
 • 2.2. Rozmiar czcionki (25)
 • 2.3. Wyróżnienia (26)
 • 2.4. Wybór rodzaju pisma (27)
 • 2.5. Znaki i symbole (30)

3. Akapity, style i szablony (38)

 • 3.1. Atrybuty akapitu (38)
 • 3.2. Tabulatory (43)
 • 3.3. Style (45)
 • 3.4. Malarz formatów (50)
 • 3.5. Szablony (51)

4. Przykładowy szablon (55)

 • 4.1. Style podstawowe (55)
 • 4.2. Style dla nagłówka raportu (57)
 • 4.3. Style do celów specjalnych (58)
 • 4.4. Łączenie dwóch akapitów (60)
 • 4.5. Style przedefiniowane (60)

5. Listy (63)

 • 5.1. Listy jednopoziomowe (63)
 • 5.2. Kontynuacja numerowania (65)
 • 5.3. Listy wielopoziomowe (66)

6. Tabele (68)

 • 6.1. Tworzenie tabel (68)
 • 6.2. Formatowanie tekstu w komórkach (69)
 • 6.3. Formatowanie tabeli (71)
 • 6.4. Wykorzystanie tabel do celów specjalnych (76)
 • 6.5. Ustawienie tabeli względem strony i tekstu (80)
 • 6.6. Wstawianie tabelek i wykresów z Excela (82)

7. Ilustracje (83)

 • 7.1. Rozmiar i obrót ilustracji (84)
 • 7.2. Pozycjonowanie ilustracji na stronie (85)
 • 7.3. Nakładanie ilustracji na tekst (87)
 • 7.4. Tworzenie własnych rysunków (88)

8. Techniki korekcyjne (90)

 • 8.1. Ortograficzny korektor tekstu (90)
 • 8.2. Ustawianie opcji autokorekty (92)
 • 8.3. Korekta tekstu w języku obcym (94)

9. Recenzje (95)

 • 9.1. Edycja obcego dokumentu (95)
 • 9.2. Wstawianie komentarzy (96)
 • 9.3. Wybór języka dokumentu (97)

10. Edytorski obraz dokumentu (98)

 • 10.1. Strony i sekcje (98)
 • 10.2. Widoki dokumentu (99)
 • 10.3. Wstawianie końca sekcji i strony (100)
 • 10.4. Ustawienia układu strony (102)
 • 10.5. Numery, nagłówki i stopki stron (102)

11. Drukowanie (104)

 • 11.1. Drukowanie zaznaczonego fragmentu tekstu (104)
 • 11.2. Drukowanie stron określonych numerami w ramach całego dokumentu (104)
 • 11.3. Drukowanie stron określonych numerami w ramach sekcji (105)

12. Drobne, ale użyteczne narzędzia (106)

 • 12.1. Zapisywanie dokumentu w różnych formatach (106)
 • 12.2. Zabezpieczanie dokumentu przed otwarciem (107)
 • 12.3. Autoteksty (108)
 • 12.4. Makra (109)
 • 12.5. Pola (111)
  • 12.5.1. Pole nazwa dokumentu (112)
  • 12.5.2. Pole spis treści (112)
 • 12.6. Przypisy (113)
 • 12.7. Znajdź i zamień (113)
 • 12.8. Odsyłacze (115)
 • 12.9. Automatyzacja edycji umów (116)

13. Bazy małych dokumentów (118)

Wykaz rysunków (121)

Skorowidz (123)

Indeks popularnych okien i opcji programu Word opisywanych w książce (126)