Helion


Andrzej Jacek Blikle

Andrzej Jacek Blikle - profesor matematyki w zakresie matematycznych podstaw informatyki, pracownik PAN i członek Academia Europaea (Europejskiej Akademii Nauk). Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, honorowy prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, a także członek ponad dwudziestu innych organizacji. Jest też dyplomowanym mistrzem cukierniczym, a w latach 1990 – 2010 kierował firmą A.Blikle rozwijając ją w tym czasie z jednej cukierni do 15 placówek w Warszawie i 8 w sieci franchisingu poza Warszawą.

Komputerowa edycja dokumentów dla średnio zaawansowanych
Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji. Wydanie III
Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji
Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu