Szczegóły ebooka

Laravel w działaniu. Budowa nowoczesnych aplikacji w PHP. Wydanie II

Laravel w działaniu. Budowa nowoczesnych aplikacji w PHP. Wydanie II

Matt Stauffer

Ebook

Framework Laravel cieszy się rosnącą popularnością wśród programistów aplikacji w języku PHP. Jest szybki, potężny i elastyczny, można się go błyskawicznie nauczyć, a generowany przez niego kod cechują przejrzystość i czytelność. Co więcej, Laravel skupia wokół siebie zaangażowaną społeczność, która z jednej strony systematycznie tworzy nowe narzędzia i pakiety wzbogacające ten framework, z drugiej - chętnie śpieszy z pomocą w rozwiązywaniu problemów. Jest to więc świetny, dynamicznie rozwijający się zestaw narzędzi, który spodoba się każdemu profesjonalnemu programiście PHP, ceniącemu efektywność i wysoką jakość tworzonego kodu.

Ta książka stanowi praktyczne i kompletne wprowadzenie do Laravela (zawiera informacje dotyczące Laravela 5.8). Dzięki niej osoby dysponujące pewnym doświadczeniem w tworzeniu kodu PHP błyskawicznie rozpoczną tworzenie znakomitych aplikacji. Znalazły się tutaj zarówno ogólne informacje na temat korzystania z tego frameworka, jak i przykłady szczegółowych zastosowań. Omówiono także mnóstwo narzędzi i bibliotek wzbogacających funkcjonalność Laravela: Dusk, Horizon, Artisan, Mix czy Passport. Opisano też interfejsy pozwalające na dostęp do systemu plików, sesji, ciasteczek, pamięci podręcznej i wyszukiwania oraz narzędzia do korzystania z kolejek, implementacji zadań, zdarzeń i publikowania zdarzeń WebSocket.

W książce między innymi:

 • tworzenie szablonów w Blade
 • generowanie, walidacja, normalizacja oraz filtrowanie danych użytkownika
 • praca z bazami danych za pomocą Eloquent
 • testowanie kodu PHP: PHPUnit, Mockery oraz Dusk
 • tworzenie API typu RESTful
 • inne narzędzia i biblioteki Laravela

Laravel: framework godny profesjonalisty!


Wstęp 17

1. Dlaczego Laravel? 23

 • Po co używać frameworku? 23
  • "Zrobię to po swojemu" 24
  • Konsekwencja i elastyczność 24
 • Krótka historia WWW i frameworków PHP 24
  • Ruby on Rails 25
  • Zalew frameworków PHP 25
  • Dobre i złe strony CodeIgnitera 25
  • Laravel 1, 2 i 3 26
  • Laravel 4 26
  • Laravel 5 26
 • Co jest tak wyjątkowe w Laravelu? 27
  • Filozofia Laravela 27
  • Jak Laravel zapewnia programistom szczęście? 28
  • Społeczność użytkowników Laravela 29
 • Jak działa Laravel? 29
 • Dlaczego Laravel? 31

2. Konfiguracja środowiska roboczego do korzystania z Laravela 33

 • Wymagania systemowe 33
 • Composer 34
 • Lokalne środowisko programistyczne 34
  • Laravel Valet 34
  • Laravel Homestead 35
 • Tworzenie nowego projektu Laravela 36
  • Instalowanie Laravela przy użyciu narzędzia instalacyjnego 36
  • Instalowanie Laravela przy użyciu opcji create-project Composera 36
  • Lambo: polecenie "laravel new" o supermocach 36
 • Struktura katalogów Laravela 37
  • Katalogi 38
  • Pliki 39
 • Konfiguracja 40
  • Plik .env 41
 • Wszystko gotowe 43
 • Testowanie 43
 • TL;DR 44

3. Trasowanie i kontrolery 45

 • Szybkie wprowadzenie do MVC, czasowników HTTP oraz architektury REST 45
  • Czym jest MVC? 45
  • Czasowniki HTTP 46
  • Czym jest REST? 47
 • Definiowanie tras 48
  • Czasowniki tras 50
  • Obsługa tras 50
  • Parametry tras 51
  • Nazwy tras 52
 • Grupy tras 54
  • Oprogramowanie pośrednie 55
  • Prefiksy ścieżek 57
  • Trasy awaryjne 58
  • Trasy do poddomen 58
  • Prefiksy przestrzeni nazw 59
  • Prefiksy nazw 59
 • Trasy podpisane 59
  • Podpisywanie trasy 60
  • Modyfikacja tras w celu umożliwienia ich podpisywania 61
 • Widoki 61
  • Bezpośrednie zwracanie prostych tras przy użyciu Route::view() 62
  • Stosowanie twórców widoków w celu udostępniania danych we wszystkich widokach 63
 • Kontrolery 63
  • Pobieranie danych wejściowych od użytkowników 66
  • Wstrzykiwanie zależności do kontrolerów 67
  • Kontrolery zasobów 68
  • Kontrolery zasobów API 69
  • Kontrolery jednej akcji 70
 • Wiązanie tras i modelu 70
  • Niejawne wiązanie tras i modelu 71
  • Niestandardowe wiązanie trasy i modelu 71
 • Przechowywanie tras w pamięci podręcznej 72
 • Oszukiwanie metod obsługi formularzy 73
  • Czasowniki HTTP w Laravelu 73
  • Oszukiwanie metody HTTP w formularzach HTML 73
 • Zabezpieczanie przed atakami CSRF 74
 • Przekierowania 75
  • Metoda redirect()->to() 76
  • Metoda redirect()->route() 76
  • Metoda redirect()->back() 77
  • Inne metody przekierowań 77
  • Metoda redirect()->with() 78
 • Przerywanie przekierowania 79
 • Niestandardowe odpowiedzi 80
  • Metoda response()->make() 80
  • Metody response()->json() oraz ->jsonp() 80
  • Metody response()->download(), ->streamDownload() oraz ->file 80
 • Testowanie 81
 • TL;DR 82

4. Szablony Blade 83

 • Wyświetlanie danych 84
 • Struktury sterujące 85
  • Konstrukcje warunkowe 85
  • Pętle 86
 • Dziedziczenie szablonów 88
  • Definiowanie sekcji przy użyciu @section/@show oraz @yield 88
  • Dołączanie fragmentów widoków 90
  • Stosowanie stosów 92
  • Stosowanie komponentów i gniazd 93
 • Twórcy widoków i wstrzykiwanie usług 95
  • Wiązanie danych z widokami przy użyciu twórców 96
  • Wstrzykiwanie usług w szablonach Blade 98
 • Dyrektywy niestandardowe 99
  • Parametry w niestandardowych dyrektywach 100
  • Przykład: Stosowanie niestandardowych dyrektyw w aplikacji wielodostępnej 101
  • Łatwiejsze niestandardowe dyrektywy reprezentujące instrukcje "if" 102
 • Testowanie 102
 • TL;DR 103

5. Bazy danych i Eloquent 105

 • Konfiguracja 105
  • Połączenia z bazami danych 106
  • Opcje konfiguracji baz danych 107
  • Definiowanie migracji 108
  • Wykonywanie migracji 115
 • Wypełnianie tabel danymi 116
  • Tworzenie klasy wypełniającej 116
  • Fabryki modeli 117
 • Budowniczy zapytań 122
  • Podstawowe sposoby użycia fasady DB 122
  • Wykonywanie kodu SQL 123
  • Sekwencje zapytań tworzone przy użyciu budowniczego 124
  • Transakcje 132
 • Wprowadzenie do mechanizmu Eloquent 134
  • Tworzenie i definiowanie modeli mechanizmu Eloquent 135
  • Pobieranie danych w modelach Eloquent 136
  • Wstawianie danych i ich aktualizacja w mechanizmie Eloquent 138
  • Usuwanie rekordów przy użyciu mechanizmu Eloquent 142
  • Zasięgi 144
  • Dostosowywanie interakcji z polami przy użyciu akcesorów, mutatorów i rzutowania atrybutów 147
  • Kolekcje mechanizmu Eloquent 150
  • Serializacja w mechanizmie Eloquent 153
  • Związki w mechanizmie Eloquent 155
  • Rekordy podrzędne aktualizujące znaczniki czasu rekordów nadrzędnych 166
 • Zdarzenia mechanizmu Eloquent 168
 • Testowanie 170
 • TL;DR 171

6. Komponenty frontendowe 173

 • System budowania Mix 173
  • Struktura katalogów systemu Mix 175
  • Uruchamianie systemu Mix 175
  • Co nam daje Mix? 176
 • Predefiniowane ustawienia frontendowe i generowanie kodu uwierzytelniającego 182
  • Predefiniowane ustawienia frontendowe 183
  • Generowanie kodu uwierzytelniającego 184
 • Podział na strony 184
  • Podział na strony wyników pobieranych z baz danych 184
  • Ręczna obsługa podziału na strony 185
 • Pojemniki komunikatów 186
  • Nazwane pojemniki komunikatów 188
 • Funkcje pomocnicze do obsługi łańcuchów, tworzenia liczb mnogich i lokalizowania 188
  • Funkcje pomocnicze do obsługi łańcuchów i tworzenia liczb mnogich 188
  • Lokalizowanie 189
 • Testowanie 193
  • Testowanie pojemników komunikatów i błędów 193
  • Tłumaczenie i lokalizowanie 193
 • TL;DR 193

7. Gromadzenie i obsługa danych od użytkowników 195

 • Wstrzykiwanie obiektu Request 195
  • Metoda $request->all() 196
  • Metody $request->except() oraz $request->only() 196
  • Metoda $request->has() 197
  • Metoda $request->input() 197
  • Metody $request->method() oraz $request->isMethod() 198
  • Dane wejściowe w formie tablicy 198
  • Dane wejściowe w formacie JSON (i metoda $request->json()) 198
 • Dane tras 200
  • Obiekt Request 200
  • Dane z parametrów trasy 200
 • Pliki przesyłane na serwer 200
 • Walidacja 203
  • Wywoływanie validate() na rzecz obiektu Request 203
  • Ręczna walidacja 205
  • Obiekty reguł niestandardowych 206
  • Wyświetlanie komunikatów o błędach walidacji 206
 • Żądania formularzy 207
  • Tworzenie żądań formularzy 207
  • Korzystanie z żądań formularzy 208
 • Masowe przypisania w obiektach mechanizmu Eloquent 209
 • {{ a {!! 210
 • Testowanie 211
 • TL;DR 212

8. Artisan i Tinker 213

 • Prezentacja Artisana 213
 • Podstawowe polecenia Artisana 214
  • Opcje 215
  • Grupy poleceń 215
 • Pisanie niestandardowych poleceń Artisan 218
  • Przykładowe polecenie 220
  • Argumenty i opcje 221
  • Korzystanie z danych wejściowych 222
  • Wyświetlanie komunikatów z prośbą o podanie danych 224
  • Wyświetlanie wyników 225
  • Polecenia implementowane przy użyciu domknięć 226
 • Wywoływanie poleceń Artisana w normalnym kodzie 227
 • Tinker 228
 • Serwer zrzutów Laravela 228
 • Testowanie 229
 • TL;DR 230

9. Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników 231

 • Model User i jego migracja 232
 • Stosowanie globalnej funkcji pomocniczej auth() i fasady Auth 235
 • Kontrolery związane z uwierzytelnianiem 235
  • Kontroler RegisterController 236
  • Kontroler LoginController 237
  • Kontroler ResetPasswordController 238
  • Kontroler ForgotPasswordController 239
  • Kontroler VerificationController 239
 • Metoda Auth::routes() 239
 • Generowany kod obsługujący uwierzytelnianie 240
 • "Zapamiętaj mnie" 241
 • Ręczne uwierzytelnianie użytkowników 242
 • Ręczne wylogowywanie użytkownika 243
  • Unieważnianie sesji na innych urządzeniach 243
 • Oprogramowanie pośrednie związane z uwierzytelnianiem 243
 • Weryfikacja adresu e-mail 244
 • Dyrektywy mechanizmu Blade związane z uwierzytelnianiem 245
 • Strażniki 246
  • Zmiana domyślnego strażnika 246
  • Stosowanie innych strażników bez zmieniania domyślnego 247
  • Dodawanie nowych strażników 247
  • Strażniki żądań obsługiwanych przy użyciu domknięć 247
  • Tworzenie niestandardowego dostawcy użytkowników 248
  • Niestandardowi dostawcy użytkowników dla nierelacyjnych baz danych 248
 • Zdarzenia związane z uwierzytelnianiem 249
 • Autoryzacja (ACL) i role 250
  • Definiowanie reguł autoryzacji 250
  • Fasada Gate (lub wstrzykiwanie obiektu Gate) 251
  • Kontrola dostępu do zasobów 252
  • Oprogramowanie pośrednie służące do autoryzacji 252
  • Autoryzacja w kontrolerach 253
  • Sprawdzanie instancji klasy User 254
  • Testy w szablonach Blade 255
  • Przechwytywanie testów 255
  • Polityki 256
 • Testowanie 258
 • TL;DR 260

10. Żądania, odpowiedzi i oprogramowanie pośrednie 263

 • Cykl życia żądania w Laravelu 263
  • Ładowanie aplikacji 264
  • Dostawcy usług 265
 • Obiekt Request 266
  • Pobieranie obiektu Request w Laravelu 267
  • Pobieranie podstawowych informacji na temat żądania 268
 • Obiekt Response 272
  • Tworzenie i stosowanie obiektu Response w kontrolerach 272
  • Wyspecjalizowane typy odpowiedzi 273
 • Laravel i oprogramowanie pośrednie 278
  • Wprowadzenie do oprogramowania pośredniego 278
  • Tworzenie niestandardowego oprogramowania pośredniego 279
  • Wiązanie oprogramowania pośredniego 281
  • Przekazywanie parametrów do oprogramowania pośredniego 284
 • Zaufane serwery pośredniczące 285
 • Testowanie 286
 • TL;DR 287

11. Kontener 289

 • Krótkie wprowadzenie do wstrzykiwania zależności 289
 • Wstrzykiwanie zależności w Laravelu 291
  • Globalna funkcja pomocnicza app() 291
 • W jaki sposób kontener określa zależności? 292
 • Dodawanie klas do kontenera 293
  • Określanie zależności z wykorzystaniem domknięć 293
  • Stosowanie singletonów, nazw zastępczych i instancji 294
  • Wiązanie konkretnej instancji z interfejsem 295
  • Wiązanie kontekstowe 296
 • Wstrzykiwanie do konstruktora w plikach Laravela 296
 • Wstrzykiwanie do metod 297
 • Fasady a kontener 298
  • Jak działają fasady? 299
  • Fasady czasu rzeczywistego 300
 • Dostawcy usług 301
 • Testowanie 301
 • TL;DR 302

12. Testowanie 303

 • Podstawy testowania 303
 • Nazewnictwo testów 308
 • Testowanie środowiska 308
 • Cechy używane podczas testowania 309
  • RefreshDatabase 309
  • WithoutMiddleware 310
  • DatabaseMigrations 310
  • DatabaseTransactions 310
 • Proste testy jednostkowe 310
 • Testy aplikacji - jak działają? 311
  • Klasa TestCase 311
 • Testy HTTP 312
  • Proste testy stron przy użyciu $this->get() oraz innych wywołań HTTP 312
  • Testowanie API przy użyciu $this->getJson() i innych wywołań HTTP zwracających dane JSON 313
  • Stosowanie asercji z obiektem $response 314
  • Uwierzytelnianie odpowiedzi 315
  • Kilka innych modyfikacji testów żądań HTTP 316
  • Obsługa wyjątków w testach aplikacji 317
 • Testy baz danych 317
  • Stosowanie fabryk modeli w testach 318
  • Wypełnianie tabel danymi w testach 318
 • Testowanie innych systemów Laravela 318
  • Imitacje zdarzeń 319
  • Imitacje magistrali i kolejki 320
  • Imitacje poczty elektronicznej 321
  • Imitacje powiadomień 322
  • Imitacje magazynów 323
 • Stosowanie atrap 323
  • Krótkie wprowadzenie do stosowania atrap 324
  • Krótkie wprowadzenie do Mockery 324
  • Imitowanie innych fasad 326
 • Testowanie komend Artisana 327
  • Sprawdzanie składni poleceń Artisana 328
 • Testy w przeglądarce 329
  • Wybór odpowiedniego narzędzia 329
  • Testowanie przy użyciu narzędzia Dusk 330
 • TL;DR 340

13. Tworzenie API 341

 • Podstawy tworzenia API typu REST-like dla zasobów JSON 341
 • Organizacja kontrolera i zwracanie danych w formacie JSON 342
 • Odczyt i wysyłanie nagłówków 346
  • Wysyłanie nagłówków odpowiedzi w Laravelu 347
  • Odczytywanie nagłówków żądania w Laravelu 347
 • Dzielenie wyników modeli Eloquent na strony 347
 • Sortowanie i filtrowanie 348
  • Sortowanie wyników zwracanych przez API 349
  • Filtrowanie wyników zwracanych przez API 350
 • Przekształcanie wyników 351
  • Pisanie własnych przekształceń 352
  • Obsługa zagnieżdżania i związków przy użyciu niestandardowych przekształceń 353
 • Zasoby API 355
  • Tworzenie klasy zasobu 355
  • Kolekcje zasobów 356
  • Zagnieżdżanie powiązanych zasobów 358
  • Stosowanie podziału na strony z zasobami API 358
  • Warunkowe stosowanie atrybutów 359
  • Dodatkowe możliwości dostosowywania zasobów API 360
 • Uwierzytelnianie API przy użyciu Laravel Passport 360
  • Krótkie wprowadzenie do OAuth 2.0 360
  • Instalowanie Passporta 361
  • API Passporta 362
  • Różne typy przyznań 363
  • Zarządzanie klientami i żetonami przy użyciu API Passporta oraz komponenty Vue 371
  • Zasięgi 373
  • Wdrażanie Passportu 375
 • Uwierzytelnianie przy użyciu żetonu API 375
 • Dostosowywanie odpowiedzi 404 376
  • Wyzwalanie trasy awaryjnej 377
 • Testowanie 377
  • Testowanie Passporta 378
 • TL;DR 378

14. Przechowywanie i pobieranie 379

 • Magazyny plików - lokalne oraz w chmurze 379
  • Konfiguracja dostępu do plików 379
  • Stosowanie fasady Storage 380
  • Dodawanie innych dostawców systemów plików 382
 • Podstawowe sposoby przesyłania plików na serwer i operacji na nich 382
 • Proste sposoby pobierania plików 384
 • Sesje 384
  • Dostęp do sesji 384
  • Dostępne metody instancji sesji 385
  • Mechanizm składowania "flash" sesji 387
 • Pamięć podręczna 387
  • Dostęp do pamięci podręcznej 388
  • Dostępne metody instancji pamięci podręcznej 388
 • Ciasteczka 390
  • Ciasteczka w Laravelu 390
  • Dostęp do narzędzi obsługi ciasteczek 390
 • Rejestracja 393
  • Kiedy i dlaczego używać dzienników? 394
  • Zapisywanie wpisów w dziennikach 394
  • Kanały dzienników 395
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe przy użyciu Laravel Scout 397
  • Instalacja pakietu Scout 398
  • Oznaczanie modelu do indeksowania 398
  • Przeszukiwanie indeksu 398
  • Kolejki i Scout 399
  • Wykonywanie operacji bez indeksowania 399
  • Warunkowe indeksowanie modeli 399
  • Ręczne wyzwalanie indeksowania z poziomu kodu 400
  • Ręczne wyzwalanie indeksowania z poziomu wiersza poleceń 400
 • Testowanie 400
  • Przechowywanie plików 400
  • Pamięć podręczna 403
  • Ciasteczka 403
  • Rejestrowanie 404
  • Pakiet Scout 405
 • TL;DR 405

15. Poczta elektroniczna i powiadomienia 407

 • Poczta elektroniczna 407
  • Obsługa "klasycznej" poczty elektronicznej 408
  • Podstawowe sposoby stosowania składni "wysyłalnej" 408
  • Szablony e-maili 410
  • Metody dostępne wewnątrz metody build() 411
  • Załączniki oraz wstawiane obrazki 412
  • Wiadomości e-mail w formacie Markdown 413
  • Wyświetlanie wysyłalnych wiadomości w przeglądarce 415
  • Kolejki 415
  • Praca lokalna 416
 • Powiadomienia 417
  • Definiowanie metody via() w klasie powiadomienia 420
  • Wysyłanie powiadomień 420
  • Umieszczanie powiadomień w kolejce 421
  • Domyślnie dostępne typy powiadomień 421
 • Testowanie 425
  • Poczta elektroniczna 425
  • Powiadomienia 426
 • TL;DR 426

16. Kolejki, zadania, zdarzenia, rozgłaszanie i mechanizm planowania 427

 • Kolejki 427
  • Dlaczego kolejki? 428
  • Podstawowa konfiguracja kolejek 428
  • Zadania umieszczane w kolejkach 428
  • Uruchamianie procesu roboczego 432
  • Obsługa błędów 432
  • Kontrola kolejki 435
  • Kolejki wspierające działanie innych elementów Laravela 435
 • Laravel Horizon 435
 • Zdarzenia 436
  • Zgłaszanie zdarzeń 437
  • Nasłuchiwanie zdarzeń 438
 • Rozgłaszanie zdarzeń przy użyciu WebSocket i Laravel Echo 441
  • Konfiguracja i ustawienia 442
  • Rozgłaszanie zdarzeń 442
  • Odbieranie wiadomości 445
  • Zaawansowane narzędzia do rozgłaszania 447
  • Laravel Echo (kliencki kod JavaScript) 451
 • Mechanizm planujący 455
  • Dostępne typy zadań 455
  • Dostępne ramki czasu 456
  • Definiowanie stref czasowych w zaplanowanych poleceniach 458
  • Blokowanie i nakładanie 458
  • Obsługa wyników generowanych przez zadania 458
  • Punkty zaczepienia zadań 459
 • Testowanie 459
 • TL;DR 461

17. Funkcje pomocnicze i kolekcje 463

 • Funkcje pomocnicze 463
  • Tablice 463
  • Łańcuchy znaków 465
  • Ścieżki aplikacji 467
  • Adresy URL 468
  • Różne funkcje 470
 • Kolekcje 472
  • Podstawy 472
  • Kilka metod 474
 • TL;DR 478

18. Ekosystem Laravela 479

 • Narzędzia opisane w niniejszej książce 479
  • Valet 479
  • Homestead 479
  • Instalator Laravela 480
  • Mix 480
  • Dusk 480
  • Passport 480
  • Horizon 480
  • Echo 481
 • Narzędzia nieopisane w tej książce 481
  • Forge 481
  • Envoyer 481
  • Cashier 482
  • Socialite 482
  • Nova 483
  • Spark 483
  • Lumen 483
  • Envoy 484
  • Telescope 484
 • Inne zasoby 484

Słowniczek 487

 • Tytuł: Laravel w działaniu. Budowa nowoczesnych aplikacji w PHP. Wydanie II
 • Autor: Matt Stauffer
 • Tytuł oryginału: Laravel: Up & Running: A Framework for Building Modern PHP Apps, 2nd Edition
 • Tłumaczenie: Piotr Rajca
 • ISBN: 978-83-283-7634-2, 9788328376342
 • Data wydania: 2021-08-10
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: larav2
 • Wydawca: Helion