Helion


Szczegóły ebooka

 
Linux. Biblia. Wydanie X

Linux. Biblia. Wydanie X


Dobrą opinię Linux zawdzięcza takim zaletom jak otwarte źródła, różnorodność dystrybucji, elastyczność i wszechstronność. Dziś większość platform przetwarzania w chmurze opiera się na systemach linuksowych. Dlatego każdy, kto chce efektywnie pracować w powstających centrach danych, powinien dobrze go poznać. Niezależnie od tego Linux wciąż świetnie się sprawdza w środowiskach sieciowych lub jako serwer WWW. Ceni się go w pracy biurowej czy jako wygodny, kompleksowy warsztat programisty. Administrowanie systemem i automatyzacja pracy są dość proste, a najnowsze technologie - w pełni dostępne.

Przedstawiamy dziesiąte wydanie kultowej książki o Linuksie. Jest napisana tak, aby każdy mógł jak najszybciej rozpocząć pracę z tym systemem, zabezpieczyć go i sprawnie nim administrować. Duży nacisk położono na korzystanie ze skryptów powłoki i naukę ręcznej edycji plików konfiguracyjnych. Opisano najważniejsze dystrybucje Linuksa - skoncentrowano się na Red Hat, Fedorze i Ubuntu. Sporo uwagi poświęcono technologiom chmury w różnych środowiskach, a także konteneryzacji aplikacji. Znalazło się tu mnóstwo przykładów, ćwiczeń, wskazówek, jak również ostrzeżeń przed ewentualnymi błędami. Dzięki tej obszernej, znakomicie przygotowanej i praktycznej publikacji nawet początkujący zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane od najlepszych profesjonalistów.

W książce między innymi:

 • historia Linuksa i jego zastosowanie w codziennej pracy w systemie biurowym
 • powłoka, skrypty powłoki i interfejs Cockpit
 • korzystanie z różnych serwerów Linuksa
 • zapewnienie bezpieczeństwa w systemie Linux
 • różne środowiska chmurowe i konfiguracja hipernadzorcy
 • scenariusze Ansible i Kubernetes w ogromnych centrach danych

Linux: poznaj i zastosuj w nowoczesnych systemach!


O autorze 19

O redaktorach merytorycznych 20

Podziękowania 21

Wprowadzenie 23

CZĘŚĆ I. PIERWSZE KROKI W SYSTEMIE LINUX 29

Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy z systemem Linux 31

 • Poznajemy system Linux 32
 • Czym Linux różni się od innych systemów operacyjnych? 34
 • Historia systemu Linux 35
  • Kultura w Bell Labs prowadząca do powstania systemu UNIX 35
  • Komercyjna wersja systemu UNIX 37
  • Od systemu UNIX do wolności 39
  • BSD traci impet 41
  • Linus dodaje brakujący element 42
  • Definicja oprogramowania open source 43
 • Dystrybucje systemu Linux 44
  • Red Hat 45
  • Ubuntu i inne dystrybucje oparte na Debianie 47
 • Kariera w świecie Linuksa 48
  • Jak firmy zarabiają na Linuksie? 49
  • Zdobycie certyfikatu Red Hat 50
 • Podsumowanie 54

Rozdział 2. Konfiguracja doskonałego środowiska Linux 55

 • Terminologia środowiska graficznego w systemie Linux 56
 • Rozpoczęcie pracy z GNOME w Fedorze uruchomionej jako obraz typu Live 58
 • Używanie środowiska graficznego GNOME 3 59
  • Po uruchomieniu komputera 60
  • Konfiguracja środowiska graficznego GNOME 3 66
  • Rozszerzenie środowiska GNOME 3 67
  • Rozpoczęcie pracy z aplikacjami GNOME 3 70
  • Zakończenie pracy ze środowiskiem graficznym GNOME 3 74
 • Używanie środowiska graficznego GNOME 2 74
  • Używanie menedżera okien Metacity 76
  • Zmiana wyglądu GNOME 2 77
  • Używanie paneli GNOME 78
  • Dodawanie efektów 3D za pomocą AIGLX 82
 • Podsumowanie 85
 • Ćwiczenia 85

CZĘŚĆ II. ZAAWANSOWANA PRACA W SYSTEMIE LINUX 87

Rozdział 3. Używanie powłoki 89

 • Powłoka i terminal 90
  • Używanie wiersza poleceń powłoki 91
  • Używanie okna terminalu 92
  • Używanie terminali wirtualnych 93
 • Wybór powłoki 93
 • Wydawanie poleceń 94
  • Składnia polecenia 95
  • Położenie poleceń 97
 • Ponowne uruchamianie poleceń za pomocą historii powłoki 100
  • Edycja poleceń 100
  • Przywołanie wiersza poleceń 103
 • Łączenie i dzielenie poleceń 105
  • Potokowanie poleceń 105
  • Sekwencyjne wykonywanie poleceń 106
  • Polecenia działające w tle 106
  • Rozwinięcie poleceń 106
  • Rozwinięcie wyrażeń arytmetycznych 107
  • Rozwinięcie zmiennych środowiskowych 107
 • Używanie zmiennych powłoki 108
  • Tworzenie i używanie aliasów 108
  • Zakończenie pracy z powłoką 110
 • Tworzenie własnego środowiska powłoki 110
  • Konfiguracja powłoki 110
  • Konfiguracja własnego znaku zachęty 111
  • Dodawanie zmiennych środowiskowych 112
 • Pobieranie informacji o poleceniach 113
 • Podsumowanie 115
 • Ćwiczenia 116

Rozdział 4. Poruszanie się po systemie plików 117

 • Podstawowe polecenia systemu plików 120
 • Używanie metaznaków i operatorów 122
  • Używanie metaznaków dopasowania plików 122
  • Używanie metaznaków przekierowania plików 123
  • Używanie nawiasu klamrowego jako znaków rozwinięcia 125
 • Wyświetlanie plików i katalogów 125
 • Prawo dostępu do plików i ich własność 129
  • Zmiana uprawnień za pomocą polecenia chmod i wartości liczbowych 130
  • Zmiana uprawnień za pomocą polecenia chmod i liter 131
  • Definiowanie uprawnień domyślnych za pomocą polecenia umask 132
  • Zmiana właściciela pliku 133
 • Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie plików 133
 • Podsumowanie 135
 • Ćwiczenia 135

Rozdział 5. Praca z plikami tekstowymi 137

 • Edytowanie plików za pomocą vim i vi 137
  • Rozpoczęcie pracy w edytorze vi 139
  • Poruszanie się po pliku 143
  • Wyszukiwanie tekstu 144
  • Używanie trybu ex 144
  • Dalsze informacje na temat edytora vi 144
 • Wyszukiwanie plików 145
  • Wyszukiwanie plików według nazwy za pomocą polecenia locate 145
  • Wyszukiwanie plików za pomocą polecenia find 146
  • Wyszukiwanie plików za pomocą polecenia grep 152
 • Podsumowanie 153
 • Ćwiczenia 153

Rozdział 6. Zarządzanie uruchomionymi procesami 155

 • Co to jest proces? 155
 • Wyświetlanie procesów 156
  • Wyświetlanie procesów za pomocą polecenia ps 156
  • Wyświetlanie i modyfikowanie procesów za pomocą polecenia top 158
  • Wyświetlanie procesów za pomocą narzędzia Monitor systemu 160
 • Zarządzanie procesami działającymi na pierwszym planie i w tle 162
  • Uruchamianie procesu działającego w tle 162
  • Używanie poleceń przenoszenia zadań między działaniem na pierwszym planie i działaniem w tle 163
 • Zamykanie procesu i zmiana jego priorytetu 164
  • Zakończenie działania procesu za pomocą poleceń kill i killall 164
  • Definiowanie priorytetu procesu za pomocą poleceń nice i renice 166
 • Ograniczanie procesów za pomocą cgroup 167
 • Podsumowanie 169
 • Ćwiczenia 169

Rozdział 7. Tworzenie prostych skryptów powłoki 171

 • Zrozumienie skryptów powłoki 172
  • Uruchamianie i usuwanie błędów ze skryptów powłoki 172
  • Zrozumienie zmiennych powłoki 173
  • Wykonywanie operacji arytmetycznych w skryptach powłoki 176
  • Używanie konstrukcji programistycznych w skryptach powłoki 177
  • Użyteczne programy zewnętrzne 182
  • Wypróbowanie prostych skryptów powłoki 184
 • Podsumowanie 186
 • Ćwiczenia 186

CZĘŚĆ III. ADMINISTRACJA SYSTEMEM LINUX 187

Rozdział 8. Podstawowa administracja systemem Linux 189

 • Poznajemy administrację systemem Linux 190
 • Graficzne narzędzia administracyjne 191
  • Używanie narzędzia Cockpit opartego na przeglądarce WWW 191
  • Używanie narzędzi system-config-* 194
  • Używanie innych narzędzi administracyjnych opartych na przeglądarce WWW 195
 • Korzystanie z konta użytkownika root 196
  • Uzyskanie uprawnień użytkownika root z poziomu powłoki (polecenie su) 197
  • Nadanie uprawnień administracyjnych za pomocą graficznego interfejsu użytkownika 198
  • Nadanie uprawnień administracyjnych za pomocą sudo 198
 • Polecenia administracyjne, pliki konfiguracyjne oraz pliki dzienników zdarzeń 200
  • Polecenia administracyjne 200
  • Administracyjne pliki konfiguracyjne 201
 • Korzystanie z innych loginów administracyjnych 206
 • Sprawdzanie i konfigurowanie sprzętu 207
  • Sprawdzanie komponentów komputera 208
  • Zarządzanie wymiennym sprzętem komputerowym 210
  • Praca z wczytywanymi modułami 212
 • Podsumowanie 214
 • Ćwiczenia 214

Rozdział 9. Instalacja systemu Linux 217

 • Wybór komputera 218
 • Instalowanie Fedory za pomocą obrazu typu Live 220
 • Instalowanie Red Hat Enterprise Linux za pomocą standardowego nośnika instalacyjnego 223
 • Instalowanie na podstawie chmury 227
 • Instalowanie Linuksa w dużej firmie 227
 • Zagadnienia dotyczące instalacji 229
  • Uaktualnianie lub instalowanie od początku 229
  • Instalowanie obok innego systemu operacyjnego 230
  • Instalowanie Linuksa w środowisku wirtualnym 231
  • Używanie opcji podczas rozpoczęcia procesu instalacji 232
  • Używanie specjalizowanej pamięci masowej 235
  • Partycjonowanie dysku twardego 235
  • Używanie programu uruchamiającego GRUB 239
 • Podsumowanie 240
 • Ćwiczenia 241

Rozdział 10. Pobieranie oprogramowania i zarządzanie nim 243

 • Zarządzanie oprogramowaniem w środowisku graficznym 244
 • Nie tylko okno Oprogramowanie 245
 • Pakiety oprogramowania RPM i DEB 246
  • Format DEB 247
  • Format RPM 248
 • Zarządzanie pakietami RPM za pomocą YUM 250
  • Przejście od yum do dnf 251
  • Sposób działania narzędzia yum 251
  • Używanie YUM z repozytoriami zewnętrznymi 254
  • Zarządzanie oprogramowaniem za pomocą polecenia yum 255
 • Instalowanie, analizowanie i weryfikowanie oprogramowania za pomocą polecenia rpm 261
  • Instalowanie i usuwanie pakietów za pomocą rpm 262
  • Pobieranie informacji o pakiecie 263
  • Weryfikowanie pakietów RPM 264
 • Zarządzanie oprogramowaniem w firmie 265
 • Podsumowanie 266
 • Ćwiczenia 267

Rozdział 11. Zarządzanie kontami użytkowników 269

 • Tworzenie kont użytkowników 269
  • Dodawanie użytkowników za pomocą polecenia useradd 272
  • Ustalanie ustawień domyślnych użytkownika 275
  • Modyfikowanie ustawień użytkownika za pomocą polecenia usermod 276
  • Usuwanie użytkownika za pomocą polecenia userdel 277
 • Grupy kont użytkowników 278
  • Używanie grup kont 278
  • Tworzenie grup kont 279
 • Zarządzanie użytkownikami w dużej firmie 280
  • Definiowanie uprawnień za pomocą listy ACL 281
 • Scentralizowane konta użytkowników 287
 • Podsumowanie 288
 • Ćwiczenia 289

Rozdział 12. Zarządzanie dyskami i systemami plików 291

 • Pamięć masowa 291
 • Partycjonowanie dysku twardego 293
  • Tablica partycji 293
  • Wyświetlanie partycji na dysku 294
  • Dysk z pojedynczą partycją 295
  • Dysk z wieloma partycjami 298
 • Używanie menedżera partycji LVM 302
  • Sprawdzanie istniejącego LVM 302
  • Tworzenie woluminów logicznych LVM 305
  • Powiększanie woluminów logicznych LVM 306
 • Montowanie systemów plików 307
  • Obsługiwane systemy plików 307
  • Włączanie przestrzeni wymiany 309
  • Wyłączanie przestrzeni wymiany 310
  • Korzystanie z pliku fstab do zdefiniowania montowanych systemów plików 310
  • Korzystanie z polecenia mount do montowania systemów plików 313
  • Montowanie obrazu dysku za pomocą urządzenia blokowego Loopback 314
  • Korzystanie z polecenia umount 314
 • Korzystanie z polecenia mkfs do utworzenia systemu plików 315
 • Zarządzanie pamięcią masową za pomocą narzędzia Cockpit 316
 • Podsumowanie 318
 • Ćwiczenia 319

CZĘŚĆ IV. ADMINISTRACJA SERWEREM 321

Rozdział 13. Wprowadzenie do administracji serwerem 323

 • Rozpoczynamy administrowanie serwerem 324
  • Krok 1. Instalacja serwera 324
  • Krok 2. Konfiguracja serwera 326
  • Krok 3. Uruchomienie serwera 327
  • Krok 4. Zabezpieczenie serwera 328
  • Krok 5. Monitorowanie serwera 330
 • Sprawdzanie i definiowanie usług 332
 • Zarządzanie zdalnym dostępem za pomocą SSH 332
  • Uruchamianie usługi openssh-server 333
  • Używanie narzędzi klienta SSH 334
  • Uwierzytelnianie na podstawie klucza (bez użycia hasła) 340
 • Konfigurowanie systemu rejestrowania danych 341
  • Włączanie rejestrowania danych za pomocą rsyslog 342
  • Obserwowanie komunikatów za pomocą usługi logwatch 346
 • Sprawdzanie zasobów systemowych za pomocą polecenia sar 347
 • Sprawdzanie ilości wolnego miejsca 348
  • Wyświetlanie dostępnej powierzchni dyskowej za pomocą polecenia df 349
  • Sprawdzanie zużycia miejsca na dysku za pomocą polecenia du 349
  • Określanie zużycia miejsca na dysku za pomocą polecenia find 350
 • Zarządzanie serwerami w dużych firmach 351
 • Podsumowanie 351
 • Ćwiczenia 352

Rozdział 14. Administracja siecią 355

 • Konfigurowanie sieci dla komputera biurowego 356
  • Sprawdzanie interfejsów sieciowych 358
  • Konfigurowanie interfejsów sieciowych 364
  • Konfigurowanie połączenia proxy sieciowego 367
 • Konfigurowanie sieci z poziomu powłoki 369
  • Konfigurowanie sieci za pomocą nmtui 369
  • Edytowanie połączenia za pomocą nmtui 370
  • Pliki konfiguracyjne dotyczące sieci 370
  • Definiowanie aliasu interfejsu sieciowego 375
  • Konfigurowanie łączenia kanałów Ethernetu 376
  • Definiowanie tras niestandardowych 377
 • Konfigurowanie sieci w dużej firmie 378
  • Konfigurowanie Linuksa jako routera 378
  • Konfigurowanie Linuksa jako serwera DHCP 379
  • Konfigurowanie Linuksa jako serwera DNS 380
  • Konfigurowanie Linuksa jako serwera proxy 380
 • Podsumowanie 381
 • Ćwiczenia 381

Rozdział 15. Uruchamianie i zatrzymywanie usług 383

 • Demon inicjalizacji (init lub systemd) 384
  • Klasyczne demony init 385
  • Inicjalizacja systemd 390
 • Sprawdzanie stanu usługi 397
  • Sprawdzanie usług w systemach używających SysVinit 397
 • Uruchamianie i zatrzymywanie usług 399
  • Uruchamianie i zatrzymywanie usług systemu SysVinit 399
 • Włączanie trwałej usługi 402
  • Konfigurowanie trwałej usługi w systemie SysVinit 402
 • Konfigurowanie domyślnego poziomu działania lub jednostki celu 405
  • Konfigurowanie domyślnego poziomu działania w SysVinit 405
 • Dodawanie nowej usługi lub dostosowanej do własnych potrzeb 407
  • Dodawanie nowej usługi do systemu SysVinit 407
  • Dodawanie nowej usługi do demona systemd 409
 • Podsumowanie 412
 • Ćwiczenia 412

Rozdział 16. Serwer wydruku 413

 • System CUPS 413
 • Konfigurowanie drukarek 415
  • Automatyczne dodawanie drukarki 415
  • Administrowanie systemem CUPS za pomocą interfejsu przeglądarki 416
  • Używanie narzędzia konfiguracji drukarki 418
 • Praca z serwerem CUPS 425
  • Konfigurowanie serwera CUPS (plik cupsd.conf) 425
  • Uruchamianie serwera CUPS 426
  • Ręczne konfigurowanie opcji drukarki CUPS 427
 • Korzystanie z poleceń druku 428
  • Drukowanie za pomocą polecenia lp 428
  • Wyświetlanie stanu za pomocą polecenia lpc 429
  • Usuwanie zadań wydruku za pomocą polecenia lprm 429
 • Konfigurowanie serwera wydruku 430
  • Konfigurowanie drukarki współdzielonej CUPS 430
  • Konfigurowanie drukarki współdzielonej Samba 432
 • Podsumowanie 433
 • Ćwiczenia 434

Rozdział 17. Serwer WWW 435

 • Serwer WWW Apache 435
 • Pobieranie i instalowanie serwera WWW 436
  • Pakiet httpd 436
  • Instalowanie serwera Apache 439
 • Uruchamianie serwera Apache 439
  • Zabezpieczanie serwera Apache 441
  • Edytowanie plików konfiguracyjnych serwera Apache 443
  • Dodawanie serwera wirtualnego do serwera Apache 448
  • Umożliwienie użytkownikom publikowania własnej treści 450
 • Zabezpieczanie komunikacji internetowej za pomocą protokołów SSL i TLS 451
 • Rozwiązywanie problemów z serwerem WWW 456
  • Błędy konfiguracyjne 456
  • Błędy braku dostępu i wewnętrzny błąd serwera 458
 • Podsumowanie 460
 • Ćwiczenia 460

Rozdział 18. Serwer FTP 463

 • Poznajemy serwer FTP 463
 • Instalowanie serwera FTP vsftpd 465
 • Uruchamianie usługi vsftpd 466
 • Zabezpieczanie serwera FTP 468
  • Otwieranie zapory sieciowej dla FTP 469
  • Konfigurowanie SELinux dla serwera FTP 471
  • Powiązywanie uprawnień Linuksa z vsftpd 473
 • Konfigurowanie serwera FTP 473
  • Konfigurowanie dostępu dla użytkownika 473
  • Przekazywanie plików do serwera FTP 474
  • Konfigurowanie vsftpd do udostępnienia serwera w internecie 475
 • Używanie klientów FTP w celu nawiązywania połączeń z Twoim serwerem 477
  • Uzyskiwanie dostępu do serwera FTP za pomocą Firefoksa 477
  • Uzyskiwanie dostępu do serwera FTP za pomocą polecenia lftp 478
  • Używanie klienta gFTP 479
 • Podsumowanie 480
 • Ćwiczenia 481

Rozdział 19. Serwer plików Samba 483

 • Poznajemy serwer Samba 483
 • Instalowanie Samby 484
 • Uruchamianie i zatrzymywanie Samby 485
  • Uruchamianie usługi Samby (smb) 486
  • Uruchamianie serwera nazw NetBIOS (nmbd) 488
  • Zatrzymywanie usług Samby (smb) i NetBIOS (nmb) 488
 • Zabezpieczanie Samby 489
  • Konfigurowanie zapory sieciowej dla Samby 490
  • Konfigurowanie SELinux dla Samby 491
  • Konfigurowanie uprawnień hosta i użytkownika Samby 493
 • Konfigurowanie Samby 493
  • Konfigurowanie sekcji [global] 494
  • Konfigurowanie sekcji [homes] 495
  • Konfigurowanie sekcji [printers] 496
 • Uzyskiwanie dostępu do udziału Samby 500
  • Uzyskiwanie dostępu do udziału Samby z poziomu Linuksa 500
  • Uzyskiwanie dostępu do udziału Samby z poziomu Windowsa 503
 • Używanie Samby w dużych firmach 504
 • Podsumowanie 504
 • Ćwiczenia 505

Rozdział 20. Serwer plików NFS 507

 • Instalowanie serwera NFS 510
 • Uruchamianie usługi NFS 510
 • Współdzielenie systemów plików NFS 511
 • Kwestie bezpieczeństwa związane z NFS 515
  • Otwieranie zapory sieciowej dla NFS 516
  • Umożliwianie dostępu NFS w osłonie TCP 518
  • Konfigurowanie SELinux dla serwera NFS 518
 • Używanie systemów plików NFS 519
  • Wyświetlanie udziałów NFS 520
  • Automatyczne montowanie systemu plików NFS 521
  • Używanie autofs w celu montowania systemów plików NFS na żądanie 524
 • Odmontowywanie systemów plików NFS 527
 • Podsumowanie 528
 • Ćwiczenia 528

Rozdział 21. Rozwiązywanie problemów z systemem Linux 531

 • Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu 531
  • Metody uruchamiania systemu 532
  • Uruchamianie komputera za pomocą oprogramowania firmware (BIOS lub UEFI) 534
  • Rozwiązywanie problemów z programem rozruchowym GRUB 536
  • GRUB 2 539
  • Uruchamianie jądra 540
 • Rozwiązywanie problemów z pakietami oprogramowania 550
  • Rozwiązywanie problemów z buforem i bazą danych RPM 553
 • Rozwiązywanie problemów z siecią 555
  • Rozwiązywanie problemów z połączeniami wychodzącymi 555
  • Rozwiązywanie problemów z połączeniami przychodzącymi 558
 • Rozwiązywanie problemów z pamięcią 561
  • Ujawnianie problemów związanych z pamięcią 562
 • Rozwiązywanie problemów w trybie ratunkowym 567
 • Podsumowanie 568
 • Ćwiczenia 569

CZĘŚĆ V. TECHNIKI ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMIE LINUX 571

Rozdział 22. Podstawy bezpieczeństwa systemu Linux 573

 • Bezpieczeństwo fizyczne 573
  • Procedura na wypadek awarii 574
  • Zabezpieczanie kont użytkowników 575
  • Używanie zabezpieczenia w postaci hasła 578
  • Zabezpieczanie systemu plików 584
  • Zarządzanie oprogramowaniem i usługami 587
  • Implementacja zaawansowana 588
 • Monitorowanie systemów 588
  • Monitorowanie plików dzienników zdarzeń 588
  • Monitorowanie kont użytkowników 591
  • Monitorowanie systemu plików 595
 • Audyt i przegląd systemu Linux 601
  • Przeprowadzanie przeglądu zgodności 602
  • Przeprowadzanie przeglądu bezpieczeństwa 602
 • Podsumowanie 603
 • Ćwiczenia 603

Rozdział 23. Zaawansowane bezpieczeństwo systemu Linux 605

 • Stosowanie kryptografii w implementacji bezpieczeństwa systemu Linux 605
  • Tworzenie wartości hash 606
  • Szyfrowanie i deszyfrowanie 608
  • Implementacja kryptografii w Linuksie 616
 • Implementacja bezpieczeństwa w Linuksie za pomocą PAM 623
  • Proces uwierzytelniania PAM 624
  • Administrowanie modułami PAM w systemie Linux 627
  • Więcej informacji na temat PAM 636
 • Podsumowanie 637
 • Ćwiczenia 637

Rozdział 24. Zwiększenie bezpieczeństwa systemu Linux za pomocą SELinux 639

 • Zalety SELinux 639
 • Sposób działania SELinux 641
  • Tryb wymuszenia 641
  • Bezpieczeństwo wielopoziomowe 642
  • Implementacja modelu bezpieczeństwa SELinux 643
 • Konfigurowanie SELinux 649
  • Ustawianie trybu działania SELinux 649
  • Ustawianie typu polityki SELinux 651
  • Zarządzanie kontekstem bezpieczeństwa SELinux 651
  • Zarządzanie pakietami reguł polityki SELinux 654
  • Zarządzanie mechanizmem SELinux za pomocą opcji boolowskich 656
 • Monitorowanie SELinux i rozwiązywanie związanych z nim problemów 657
  • Dziennik zdarzeń SELinux 657
  • Przeglądanie komunikatów SELinux zapisanych w dzienniku zdarzeń demona auditd 657
  • Rozwiązywanie problemów z rejestracją danych SELinux 659
  • Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów z SELinux 659
 • Zebranie wszystkiego w całość 661
 • Więcej informacji na temat SELinux 662
 • Podsumowanie 662
 • Ćwiczenia 663

Rozdział 25. Zabezpieczanie systemu Linux w sieci 665

 • Audyt usług sieciowych 665
  • Używanie narzędzia nmap w celu sprawdzenia możliwości dostępu do sieci 667
  • Używanie nmap do audytu oferowanych usług sieciowych 670
 • Praca z zaporą sieciową 673
  • Zapora sieciowa 674
  • Implementacja zapory sieciowej 675
 • Podsumowanie 687
 • Ćwiczenia 688

CZĘŚĆ VI. PRZETWARZANIE W CHMURZE 689

Rozdział 26. Przejście do chmury i kontenerów 691

 • Kontenery Linuksa 692
  • Przestrzeń nazw 693
  • Rejestr kontenerów 694
  • Obrazy bazowe i warstwy 694
 • Rozpoczęcie pracy z kontenerami Linuksa 695
  • Pobieranie i uruchamianie kontenerów 695
  • Uruchamianie i zatrzymywanie kontenera 699
  • Tworzenie obrazu kontenera 699
  • Oznaczanie obrazu tagiem i przekazywanie obrazu do rejestru 702
  • Używanie kontenerów w dużych firmach 703
 • Podsumowanie 704
 • Ćwiczenia 704

Rozdział 27. Używanie systemu Linux do przetwarzania w chmurze 705

 • Ogólne omówienie tematu Linuksa i przetwarzania w chmurze 706
  • Hipernadzorca w chmurze (węzeł przetwarzający) 706
  • Kontroler chmury 707
  • Pamięć masowa w chmurze 707
  • Uwierzytelnianie w chmurze 708
  • Wdrażanie i konfigurowanie chmury 708
  • Platformy chmury 708
 • Podstawowa terminologia związana z chmurą 709
 • Konfigurowanie małej chmury 710
  • Konfigurowanie hipernadzorców 711
  • Konfigurowanie pamięci masowej 714
  • Tworzenie maszyn wirtualnych 717
  • Zarządzanie maszynami wirtualnymi 720
  • Migracja maszyny wirtualnej 721
 • Podsumowanie 723
 • Ćwiczenia 723

Rozdział 28. Wdrażanie systemu Linux w chmurze 725

 • Pobieranie Linuksa do uruchomienia w chmurze 725
 • Tworzenie obrazu Linuksa dla chmury 727
  • Konfigurowanie i uruchamianie egzemplarza Linuksa w chmurze za pomocą cloud-init 727
  • Analizowanie działającego w chmurze egzemplarza systemu operacyjnego 729
  • Klonowanie egzemplarza chmury 730
  • Używanie cloud-init w dużych firmach 733
 • Używanie OpenStack do wdrażania obrazów w chmurze 734
  • Rozpoczęcie pracy w OpenStack Dashboard 735
 • Używanie Amazon EC2 do wdrażania obrazów chmury 739
 • Podsumowanie 741
 • Ćwiczenia 741

Rozdział 29. Automatyzacja aplikacji i infrastruktury za pomocą Ansible 743

 • Wprowadzenie do Ansible 744
 • Komponenty Ansible 745
  • Ewidencja 745
  • Scenariusz 746
 • Wdrażanie za pomocą Ansible 748
  • Przygotowania 748
  • Generowanie kluczy SSH dla każdego węzła 748
 • Instalowanie Ansible 750
  • Tworzenie ewidencji 750
  • Uwierzytelnianie w hostach 751
  • Tworzenie scenariusza 751
  • Uruchamianie scenariusza 752
 • Polecenia jednorazowe Ansible 754
  • Wypróbowywanie poleceń jednorazowych 754
 • Automatyzowanie zadań za pomocą Ansible Tower 756
 • Podsumowanie 756
 • Ćwiczenia 757

Rozdział 30. Użycie platformy Kubernetes do wdrażania aplikacji w kontenerach 759

 • Wprowadzenie do Kubernetes 760
  • Węzeł główny w Kubernetes 761
  • Węzły robocze w Kubernetes 761
  • Aplikacje Kubernetes 761
  • Interfejsy Kubernetes 762
 • Wypróbowywanie Kubernetes 762
  • Rozpoczęcie pracy z Kubernetes 763
  • Wykonywanie interaktywnego samouczka 765
 • OpenShift, czyli Kubernetes o jakości przemysłowej 773
 • Podsumowanie 775
 • Ćwiczenia 775

DODATKI 777

Dodatek A. Nośnik instalacyjny 779

Dodatek B. Odpowiedzi do ćwiczeń 789

Skorowidz 847

 • Tytuł: Linux. Biblia. Wydanie X
 • Autor: Christopher Negus
 • Tytuł oryginału: Linux Bible, 10th Edition
 • Tłumaczenie: Robert Górczyński
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-7522-2, 9788328375222
 • Data wydania książki drukowanej: 2021-08-31
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-7523-9, 9788328375239
 • Data wydania: 2021-08-31
 • Format: 164x239
 • Identyfikator pozycji: linubx
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion