Helion


Szczegóły ebooka

Medytacje uzdrawiające sufich. 33 lekcje na duchowej ścieżce

Medytacje uzdrawiające sufich. 33 lekcje na duchowej ścieżce


Listen to "Odcinek 43. Duchowe uzdrawianie na ścieżce sufich (Agnieszka Wielobób, Maciej Wielobób)" on Spreaker.

Dusza, która jest boskim oddechem, oczyszcza, ożywia i uzdrawia narzędzie, poprzez które funkcjonuje

Hazrat Inayat Khan

Przez uzdrowienie ducha do uzdrowienia ciała

Całe dziesięciolecia, a może lepiej napisać - całe stulecia, zachodnia medycyna oddzielała ściśle sprawy ciała od spraw ducha i umysłu. Inaczej medycyna i myślenie Wschodu. W tradycjach wschodnich od zawsze widzi się człowieka jako całość; dostrzega się korelację diady ciało - umysł, równocześnie jednak podkreśla, że proces uzdrawiania ciała poprzez umysł rozpoczyna się ponad nimi. Z poziomu przekraczającego soma i psyche. Siła osoby, która uzdrawia, bierze się z odpowiednio skoncentrowanej życiowej energii, a ta pochodzi od istoty wyższej.

Ojcem praktyk medytacji uzdrawiających sufich był Hazrat Inayat Khan, muzyk i mędrzec z Indii, który na początku XX wieku odwiedził Europę. Dla mieszkańców naszej części świata stał się ważny jako propagator metody uzdrawiania wywodzącej się ze starożytnych tradycji mistycznych, bazującej na duchowości wedyjskiej, indomuzułmańskiej i sufickiej. W tej metodzie zakłada się, że zdrowie ciała i zdrowie ducha są ze sobą ściśle powiązane. By zachować fizyczny dobrostan, trzeba się skupić po pierwsze na psychice ?- praktykować specjalnego rodzaju medytacje, wymagające akurat tyle samopoświęcenia i dyscypliny, że pozostają dostępne praktycznie dla każdego chętnego.

Ta książka przeprowadzi Cię przez 33 praktyczne lekcje ścieżki uzdrawiającej indyjskich sufich - tradycyjnej metody leczenia ciała, umysłu i ducha.

Wstęp (Sattva van Dorssen)

Wprowadzenie (Mahmood Khan)

Błogosławieństwo (Zia Inayat Khan)

Od Autorów

1. INDYJSKI SUFIZM UNIWERSALNY I OTWARTA DROGA

 • Cierpienie, niespełnienie, tęsknota.
 • Kilka definicji
 • Czym jest ścieżka duchowa, którą podążamy i której nauczamy - Otwarta Droga?
 • Podejście do religii
 • Podejście do życia rodzinnego i zawodowego
 • Stanąć twarzą w twarz z rzeczywistością
 • Nauczyciel i jego rola
 • Szkoła i laboratorium dla duchowych poszukiwaczy
 • Otwarta Droga a eklektyzm

2. ZDROWIE - W POSZUKIWANIU SWOJEGO TONU I RYTMU

 • Czym jest choroba?
 • Od czego zależy zdrowie?
 • Oddech
 • Cała siła znajduje się w Duchu

3. LEKCJE NA SUFICKIEJ ŚCIEŻCE DUCHOWEGO UZDRAWIANIA

 • LEKCJA 1. Zmysły, aktywność i odpoczynek
 • LEKCJA 2. Oddech
 • LEKCJA 3. Różne formy uzdrawiania
 • LEKCJA 4. Uzdrawianie dotykiem - dłonią lub końcami palców
 • LEKCJA 5. Rozumienie przyczyn i patomechanizmu choroby
 • LEKCJA 6. Główna przyczyna chorób
 • LEKCJA 7. Główny powód zmęczenia
 • LEKCJA 8. Równowaga
 • LEKCJA 9. Bolące ciało
 • LEKCJA 10. Uzdrawianie poprzez przyjmowanie leków
 • LEKCJA 11. Świadomościowa natura chorób
 • LEKCJA 12. Siła magnetyzmu
 • LEKCJA 13. Świadomościowa natura chorób - oddech
 • LEKCJA 14. Świadomościowa natura chorób - natura zaburzeń psychicznych
 • LEKCJA 15. Poprawianie łączności z siłą ducha
 • LEKCJA 16. Zadbaj o zdrowie i wypoczynek umysłu
 • LEKCJA 17. Pożywienie
 • LEKCJA 18. Jak odzyskać poczucie własnej wartości
 • LEKCJA 19. Rozszerzanie i zwiększanie intensywności siły witalnej
 • LEKCJA 20. Higiena umysłu
 • LEKCJA 21. Rozwijanie mocy uzdrawiającej - rytm
 • LEKCJA 22. Uzdrawianie jako "nakarmienie"
 • LEKCJA 23. Rozwój siły magnetyzmu palców i dłoni
 • LEKCJA 24. Rozwijanie siły magnetyzmu obecności
 • LEKCJA 25. Rozwijanie uzdrawiającej mocy umysłu
 • LEKCJA 26. Rozwój siły uzdrawiania na odległość
 • LEKCJA 27. Zapisana mantra jako amulet (taviz)
 • LEKCJA 28. Uzdrawianie za pomocą wody
 • LEKCJA 29. Uzdrawianie przez oddech
 • LEKCJA 30. Uzdrawianie spojrzeniem
 • LEKCJA 31. Uzdrawianie za pomocą sugestii
 • LEKCJA 32. Uzdrawianie modlitwą
 • LEKCJA 33. Uzdrawianie na odległość - bez fizycznej obecności przy osobie uzdrawianej

4. CEREMONIA MEDYTACJI UZDRAWIAJĄCEJ

ANEKS

 • Liczenie mantr w łazifie, fikarze i zikarze
 • Sufickie tytuły nauczycielskie
 • Linia przekazu Otwartej Drogi

O Autorach