Helion


Szczegóły audiobooka

Medytacja w życiu codziennym. Ścieżki praktyki w sufizmie uniwersalnym. Wydanie II

Medytacja w życiu codziennym. Ścieżki praktyki w sufizmie uniwersalnym. Wydanie II

Przeczytaj, przemyśl, pomedytuj...

O medytacji i pożytkach, jakie płyną z jej praktykowania dla ciała i ducha, napisano setki książek. Można powiedzieć, że powstało tyle publikacji, ile jest szkół medytacyjnych i nauczycieli medytacji. I jest to prawda, bo mamy na przykład medytację buddyjską, jogiczną, chrześcijańską, medytację wolną od odwołań do jakiejkolwiek religii... Wśród wielu pozycji na ten temat niniejsza publikacja zdecydowanie się wyróżnia. Nie tylko wyjątkowo rzetelnym podejściem do zagadnienia, lecz także oryginalnością szkoły, z jakiej się wywodzi. Wbrew nazwie, która kojarzy się z odłamem mistycyzmu islamskiego, sufizm uniwersalny korzeniami sięga tradycyjnych szkół medytacyjnych działających w Indiach. Ludzie Zachodu poznali tę filozofię na początku XX wieku za pośrednictwem Hazrata Inayata Khana. Przyjęli ją jak swoją, gdyż sufickie przesłanie adresowane jest do każdego. To przesłanie duchowej wolności, całkowicie niezależnej od wyznawanej religii.

Maciej Wielobób od 1994 roku praktykuje medytację i podąża ścieżką sufizmu uniwersalnego. Naucza też medytowania w duchu tej szkoły w trakcie bezpośrednich spotkań z uczniami i za pośrednictwem książek. Ta publikacja stanowi materialne odwzorowanie otwartej części seminarium medytacyjnego Macieja i zawiera wszystko to, co nie wymaga bezpośredniej relacji mistrz - uczeń. Autor dzieli się za jej pośrednictwem z Czytelnikiem tradycyjną wiedzą i praktykami medytacyjnymi, które w ogóle bardzo rzadko są opisywane w literaturze, a już w literaturze zachodniej nigdy dotąd takim zakresie. Znajdziesz tu omówienie metod, technik, koncepcji sufickich, a także głównych części przesłania i konkretnych praktyk medytacyjnych. Uzupełnieniem publikacji są teksty źródłowe, ważne dla adeptów sufizmu uniwersalnego.

 • Po co medytować i czym jest medytacja
 • Sufizm uniwersalny i Hazrat Inayat Khan
 • Psychologia sufizmu i trzy ścieżki
 • Dżelal, dżemal i kemal - siła, łagodność i harmonia
 • Relacja nauczyciel - uczeń i ścieżka inicjacji
 • Równowaga między życiem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Szkoła ezoteryczna i jej praktyki
 • "Universal worship" - religijność bez dogmatów
 • Medytacja uzdrawiająca i ziraat
 • Braterstwo i siostrzeństwo
 • Praca z ciałem i pranajama - ćwiczenia
 • Modlitwy
 • Ćwiczenia przygotowujące do medytacji
 • Dziesięć myśli Inayata Khana i przypowieści sufickie

Zaprowadź ład w swoim życiu i swoim umyśle!

 

Słowo wstępne od autora (wydanie II) 9

 

Wstęp (H.J. Witteveen) 13

Słowo wstępne od autora (wydanie I) 15

I. TEORIA

1. Po co medytować i czym jest medytacja? 21

2. Sufizm uniwersalny i Hazrat Inayat Khan 25

3. Psychologia sufizmu i trzy ścieżki 35

4. Dżelal, dżemal i kemal - siła, łagodność i harmonia 45

5. Relacja nauczyciel - uczeń i ścieżka inicjacji 47

6. Równowaga między życiem wewnętrznym i zewnętrznym 53

II. PRAKTYKA I JEJ ODCIENIE

7. Szkoła ezoteryczna i jej praktyki 57

8. Religijność bez dogmatów: ceremonia jedności ideałów religijnych 77

9. Medytacja uzdrawiająca 83

10. Ziraat 87

11. Braterstwo i siostrzeństwo 95

III. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

12. Praca z ciałem - ćwiczenia 99

13. Modlitwy 107

14. Pranajama - ćwiczenia 113

15. Ćwiczenia przygotowujące do medytacji 129

IV. TEKSTY

16. Dziesięć myśli sufickich Inayata Khana 137

17. Przypowieści sufickie 145

18. Polecane lektury 151

Zamiast posłowia: Hazrat Inayat Khan o duchu sufizmu 153

 • Tytuł: Medytacja w życiu codziennym. Ścieżki praktyki w sufizmie uniwersalnym. Wydanie II
 • Autor: Maciej Wielobób
 • ISBN: 978-83-283-5728-0, 9788328357280
 • Czas trwania: 05:15:43
 • Lektor: Roch Siemianowski
 • Identyfikator pozycji: mezyc2
 • Wydawca: Sensus