Helion


Szczegóły ebooka

 
Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym

Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym


Zaprzęgnij Excela do analizy ekonomicznej!

 • Zasady analizy ekonomicznej w praktyce, czyli jak rzetelnie ocenić rentowność przedsięwzięcia
 • Informatyka w akcji, czyli jak zbudować program do analizy przyszłych zdarzeń w arkuszu kalkulacyjnym
Przeprowadzenie rzetelnej analizy ekonomicznej nie jest łatwe i na ogół zajmuje bardzo dużo czasu, ale bez niej nie ocenisz właściwie sytuacji i nie oszacujesz rentowności swoich planów biznesowych. Nie wszystko da się przyspieszyć, jednak część zadań może wykonać za Ciebie sprytny program, współpracujący z arkuszem kalkulacyjnym! Jeśli chcesz nauczyć się poprawnie prognozować przyszłość Twojego biznesu, z uwzględnieniem wszystkich ważnych czynników, a także tworzyć programy ułatwiające Ci pracę, sięgnij po tę książkę.

W jej pierwszej części znajdziesz omówienie metodologii sporządzania analiz ekonomicznych, wraz ze studiami przypadku, wskazaniem potencjalnych niebezpieczeństw, wykresami i przykładowymi obliczeniami. Druga część zawiera natomiast szczegółowy opis kroków koniecznych do stworzenia automatycznego programu obliczającego rentowność przyszłych przedsięwzięć, wraz z wprowadzanymi formułami, zrzutami ekranu i rysunkami ułatwiającymi zrozumienie treści. Pozwól, by program do analizy ekonomicznej pracował za Ciebie!
 • Rola analizy ekonomicznej i finansowej oraz różnice między nimi
 • Podstawowe zasady sporządzania analizy ekonomicznej
 • Analiza przeszłości — korzystanie ze sprawozdań finansowych
 • Wskaźniki rentowności na różnych poziomach i wskaźniki istotne dla inwestorów
 • Planowanie przyszłych zdarzeń, w tym plany operacyjne i strategiczne
 • Analiza przyszłości — metody podejmowania decyzji, metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
 • Budowa strony tytułowej i aktywnego spisu treści
 • Budowa arkusza zawierającego wszelkie planowane wartości i założenia
 • Budowa arkusza obliczeniowego i podsumowującego z rekomendacją
 • Budowa wykresów przedstawiających przyszłe przedsięwzięcie w czytelnej formie graficznej

Wiarygodna analiza ekonomiczna w Twoim komputerze!

Do Czytelników (5)

Podziękowania (7)

CZĘŚĆ I. ZASADY ANALIZY EKONOMICZNEJ

Rozdział 1. Rola analizy ekonomicznej i analizy finansowej (11)

Rozdział 2.Podstawowe zasady sporządzania analizy ekonomicznej (19)

Rozdział 3. Czym się różni analiza ekonomiczna od analizy finansowej? (25)

Rozdział 4. Wskaźniki rentowności na różnych poziomach operacyjnych działalności (35)

Rozdział 5. Wskaźniki rentowności istotne dla inwestorów (39)

Rozdział 6. Analiza przeszłości - korzystanie ze sprawozdań finansowych (45)

Rozdział 7. Planowanie przyszłych zdarzeń, w tym plany operacyjne i strategiczne (103)

Rozdział 8. Analiza przyszłości - popularne metody podejmowania decyzji (113)

Rozdział 9. Analiza przyszłości - analityczne metody podejmowania decyzji (117)

Rozdział 10. Analiza przyszłości - metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (121)

CZĘŚĆ II. BUDOWANIE PROGRAMU SŁUŻĄCEGO DO ANALIZY EKONOMICZNEJ OPARTEGO NA APLIKACJI MS EXCEL

Rozdział 11. Budowanie strony tytułowej z aktywnym spisem treści (139)

Rozdział 12. Budowanie arkusza zawierającego wszelkie planowane wartości i założenia, czyli jedynego, do którego użytkownik będzie mógł wpisać dane (145)

Rozdział 13. Budowanie arkusza obliczeniowego (155)

Rozdział 14. Budowanie wykresów przedstawiających przyszłe przedsięwzięcie w czytelnej formie graficznej (163)

Rozdział 15. Budowanie arkusza podsumowującego z rekomendacją (167)

Pliki do pobrania (179)