Helion


Szczegóły ebooka

PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji

PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji


 • Poznaj skuteczne metody zarządzania projektami
 • Naucz się wdrażać odpowiednie procedury w swojej firmie
 • Dowiedz się, jak omijać zagrożenia i radzić sobie z problemami
 • Odnieś sukces biznesowy i popraw wyniki przedsiębiorstwa

PMO - Project Management Office lub po prostu biuro projektów - to jednostka, której zadaniem jest kompleksowe wspieranie procesu zarządzania projektami w organizacji. Jest to również idea, która robi ostatnimi czasy oszałamiającą karierę w świecie nowoczesnego biznesu i zarządzania. Idea, której wręcz nie wypada nie znać, jeśli marzy się o karierze w tych dziedzinach, zwłaszcza że efektywne zarządzanie projektami staje się palącą koniecznością w firmach planujących rozwój i pragnących skutecznie działać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

W polskich księgarniach brakowało dotąd pozycji kompleksowo i w sposób praktyczny omawiającej zagadnienia związane z PMO. Lukę tę wypełnia książka "PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji". Znajdziesz w niej wszystkie kluczowe zagadnienia, nierozerwalnie związane z efektywnym funkcjonowaniem biura projektów. Jest ona doskonałym wprowadzeniem w arkana efektywnego zarządzania projektami, wdrażania właściwych procedur oraz odpowiedniego definiowania priorytetów. Może także pomóc w planowaniu rozwoju, wprowadzaniu i przestrzeganiu standardów oraz rozwiązywaniu pojawiających się przy tym problemów z personelem czy budżetem organizacji.

 • Doświadczenia z PMO w naszym kraju
 • Praktyka stosowania standardów
 • Zasady efektywnego zarządzania projektami w organizacjach
 • Praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania PMO
 • Doświadczenia związane z priorytetyzacją projektów
 • Skuteczne metody zwiększania wydajności przedsiębiorstw
 • Sposoby poprawiania terminowości i rozwiązywania konfliktów
 • Ulepszanie zarządzania budżetami i zasobami

Zdobądź uznanie zarządu i zostań cenionym specem od zarządzania projektami!

Przedmowa (13)

Rozdział 1. Efektywne zarządzanie projektami w organizacji (15)

 • 1.1. Trochę historii (15)
 • 1.2. Środowisko multiprojektowe - stan obecny (18)
 • 1.3. Otoczenie projektu (20)
 • 1.4. Planowanie przede wszystkim (22)
 • 1.5. To ludzie, a nie roboty, realizują projekty (25)
 • 1.6. Definicja sukcesu (27)
 • 1.7. Podsumowanie (32)

Rozdział 2. Praktyczne aspekty wdrożenia metodyki zarządzania projektami (33)

 • 2.1. Dlaczego organizacje wdrażają metodykę zarządzania projektami? (34)
  • 2.1.1. Wyzwania organizacji (34)
  • 2.1.2. Cele wdrożenia metodyki (37)
  • 2.1.3. Zarządzanie projektami a inne procesy w firmie (41)
  • 2.1.4. Zapewnienie styku procesu i projektu (44)
 • 2.2. Wdrożenie metodyki zarządzania projektami w organizacji (45)
  • 2.2.1. Projekt jako inwestycja (46)
  • 2.2.2. Co to jest metodyka - jaki poziom zastosować? (48)
  • 2.2.3. Proces wdrożenia (51)
  • 2.2.4. Monitoring procesu (57)
 • 2.3. Docelowa metodyka zarządzania projektami (58)
  • 2.3.1. Główne zasady (58)
  • 2.3.2. Słownik pojęć i skrótów (58)
  • 2.3.3. Wizualizacja (59)
  • 2.3.4. Pełny proces zarządzania projektem (59)
  • 2.3.5. Uwagi do procesu (60)
  • 2.3.6. Dostosowanie procesu i dokumentacji do skali projektu (64)
 • 2.4. Koncepcja podejścia bramkowego (66)
  • 2.4.1. Wprowadzenie (66)
  • 2.4.2. Główne kroki modelu bramkowego (67)
  • 2.4.3. Uwagi przy wdrożeniu (69)
 • 2.5. Podsumowanie (70)

Rozdział 3. Wdrażanie i funkcjonowanie PMO (biura projektów) (73)

 • 3.1. Wprowadzenie (74)
 • 3.2. Autorytet i kompetencje biura projektów (75)
 • 3.3. Funkcje biura projektów (77)
 • 3.4. Umiejscowienie PMO (80)
 • 3.5. Procedura wdrażania PMO (84)
  • 3.5.1. Faza planowania (84)
  • 3.5.2. Poparcie naczelnego kierownictwa firmy (95)
  • 3.5.3. Jak długo trwa wdrażanie PMO? (95)
 • 3.6. Oprogramowanie wspierające PMO (101)
  • 3.6.1. Zastosowanie dostępnych produktów (102)
  • 3.6.2. Dedykowane oprogramowanie na zamówienie (104)
 • 3.7. Uruchomiliśmy PMO i co dalej? (107)
  • 3.7.1. Problemy natury organizacyjnej (107)
  • 3.7.2. Problemy natury funkcjonalnej (108)
  • 3.7.3. Problemy natury egzystencjalnej (109)
 • 3.8. Podsumowanie (110)

Rozdział 4. Raportowanie statusu projektów i monitoring projektów (113)

 • 4.1. Definicja, cele i odbiorcy raportowania statusu projektów (114)
  • 4.1.1. Wprowadzenie (114)
  • 4.1.2. Dlaczego raportowanie statusu projektów jest potrzebne? (117)
  • 4.1.3. Cele procesu raportowania projektów (119)
  • 4.1.4. Odbiorcy raportów o statusie projektów (120)
  • 4.1.5. Inwestycja w proces raportowania statusu projektów (122)
 • 4.2. Proces wdrożenia raportowania statusu projektów w organizacji (126)
  • 4.2.1. Określenie odbiorców procesu raportowania (127)
  • 4.2.2. Określenie potrzeb każdego odbiorcy (128)
  • 4.2.3. Zdefiniowanie procesu raportowania statusu projektów w organizacji (129)
  • 4.2.4. Analiza i wybór możliwych miar (130)
  • 4.2.5. Pilotaż procesu raportowania i korekty (132)
  • 4.2.6. Określenie wartości ostrzegawczych (133)
  • 4.2.7. Projektowanie raportów (133)
  • 4.2.8. Raportowanie właściwe i usprawnienia procesu (134)
 • 4.3. Proces raportowania statusu projektów w organizacji (135)
  • 4.3.1. Dane wejściowe - raport z projektu (136)
  • 4.3.2. Proces weryfikacji, analizy i oceny (138)
  • 4.3.3. Proces decyzyjny (139)
  • 4.3.4. Proces komunikacji (140)
 • 4.4. Miary procesu raportowania statusu projektów (140)
  • 4.4.1. Dlaczego powinniśmy monitorować różne parametry projektu? (140)
  • 4.4.2. Główne parametry monitoringu projektów (142)
  • 4.4.3. Wskaźniki wczesnego i późnego ostrzegania (143)
  • 4.4.4. Jak zarządzać zakresem projektu? (145)
 • 4.5. Projekty zagrożone (146)
 • 4.6. Scenariusze monitorowania projektów (148)
  • 4.6.1. Monitoring standardowy (148)
  • 4.6.2. Model docelowy monitoringu (148)
  • 4.6.3. Monitoring ad hoc (150)
 • 4.7. Rekomendacje (151)
  • 4.7.1. Minimalizacja liczby miar pod kątem rzeczywistych potrzeb organizacji (151)
  • 4.7.2. Standaryzacja zasad dla różnych typów projektów (151)
  • 4.7.3. Dopasowanie modelu raportowania do kompetencji kierowników projektów (152)
  • 4.7.4. Pracochłonność przygotowania miar (152)
  • 4.7.5. Prostota miar (152)
  • 4.7.6. Prognozowanie danych na zakończenie projektu (153)
  • 4.7.7. Monitorowanie trendów w raportowaniu z poszczególnych projektów (153)
 • 4.8. Podsumowanie (154)

Rozdział 5. Zarządzanie portfelem projektów i ich priorytetyzacja (155)

 • 5.1. Po co nam zarządzanie portfelem projektów? (156)
  • 5.1.1. Szybsze efekty dla organizacji (156)
  • 5.1.2. Zarządzanie zasobami organizacji (159)
  • 5.1.3. Decyzje projektowe w firmie (160)
  • 5.1.4. Zmniejszenie bufora na ryzyko (162)
  • 5.1.5. Priorytetyzacja projektów (163)
  • 5.1.6. Inne korzyści (164)
  • 5.1.7. Jak liczyć korzyści z zarządzania portfelem? (164)
  • 5.1.8. Podsumowanie (167)
 • 5.2. Istota portfela projektów (168)
 • 5.3. Dlaczego nie wdrażamy zarządzania portfelem projektów? (171)
  • 5.3.1. Brak wiedzy, co to jest portfel projektów (171)
  • 5.3.2. Portfel - to chyba odpowiedzialność kierownika projektu? (172)
  • 5.3.3. Transparentność organizacji (odpowiedzialność) (173)
  • 5.3.4. Brak znajomości ograniczeń organizacji (174)
  • 5.3.5. Struktury funkcjonalne blokują zmiany w zarządzaniu projektami (175)
  • 5.3.6. Organizacja jest już po nieudanych próbach wdrożenia zarządzania portfelem projektów (175)
 • 5.4. Dostosowanie procesu zarządzania portfelem projektów do organizacji (176)
 • 5.5. Menedżer portfela projektów (178)
  • 5.5.1. Rola menedżera portfela projektów (179)
  • 5.5.2. Wymagane kompetencje menedżera portfela projektów (179)
  • 5.5.3. Miejsce menedżera portfela projektów w organizacji (180)
 • 5.6. Proces zarządzania portfelem projektów (182)
  • 5.6.1. Identyfikacja projektów (184)
  • 5.6.2. Kategoryzacja projektów (186)
  • 5.6.3. Ocena projektów (188)
  • 5.6.4. Wybór projektów (192)
  • 5.6.5. Priorytetyzacja projektów (194)
  • 5.6.6. Bilansowanie portfela (196)
  • 5.6.7. Komunikacja (198)
  • 5.6.8. Autoryzacja (199)
  • 5.6.9. Zarządzanie ryzykiem w portfelu (199)
 • 5.7. Podsumowanie (200)

Skorowidz (201)