Helion


Seweryn Spałek

Redaktorem książki jest dr hab. n. ekon. inż. Seweryn Spałek, prof. Politechniki Śląskiej, który od 1994 roku zajmuje się zarządzaniem projektami. Jest autorem i współautorem wielu publikacji z tej dziedziny, a także wykładowcą MBA. Prowadził badania dotyczące kluczowych czynników sukcesu i dojrzałości organizacji w zarządzaniu projektami. Członek AOM, PMI i IPMA oraz director at large w SEFI.

PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji