Szczegóły ebooka

Python i Excel. Nowoczesne środowisko do automatyzacji i analizy danych

Python i Excel. Nowoczesne środowisko do automatyzacji i analizy danych

Felix Zumstein

Ebook

Bez Excela trudno sobie wyobrazić wykonywanie różnych złożonych zadań - to ulubione narzędzie naukowców, finansistów, analityków danych, a także profesjonalistów z innych branż. Każda z tych dziedzin ma swoje stale rosnące wymagania wobec Excela. Firma Microsoft wciąż rozwija ten kultowy arkusz kalkulacyjny, jednak język VBA nie nadąża za potrzebami wielu użytkowników. Osoby te często w codziennej pracy korzystają z Pythona do automatyzacji zadań, stąd integracja Excela i Pythona wydaje się naturalnym i wyjątkowo obiecującym rozwiązaniem.

Nie musisz dłużej czekać na włączenie Pythona jako języka skryptowego Excela - ta książka wyjaśnia, jak je połączyć i wyciągnąć z tej integracji maksimum korzyści. To wydanie przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników Excela, którzy nie posiadają głębokiej wiedzy o Pythonie. Pokazuje, w jaki sposób manipulować danymi zawartymi w plikach Excela bez Excela, a także jak znakomicie zwiększać możliwości tego programu poprzez budowę interaktywnych narzędzi do analizy danych. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię praca z samymi arkuszami Excela, czy też chcesz tworzyć aplikacje Excela, znajdziesz tu mnóstwo wyczerpujących, jasnych i praktycznych wskazówek, popartych zrozumiałymi przykładami przydatnego kodu.

W książce między innymi:

 • gruntowne podstawy Pythona i korzystania z notatników Jupyter i Visual Studio Code
 • stosowanie biblioteki pandas do zastępowania typowych obliczeń w Excelu
 • automatyzacja konsolidacji skoroszytów Excela i tworzenia raportów w Excelu
 • tworzenie interaktywnych narzędzi Excela za pomocą xlwings
 • współpraca Excela z bazą danych i plikami CSV
 • stosowanie Pythona do zastąpienia VBA, Power Query i Power Pivot

Użyj Pythona, a pokochasz Excela!

 • Opinie o książce
 • Wprowadzenie
  • Dlaczego napisałem tę książkę?
  • Dla kogo jest ta książka?
  • Jak podzielona jest ta książka?
  • Wersje Pythona i Excela
  • Konwencje stosowane w książce
  • Korzystanie z kodu źródłowego
  • Podziękowania
 • CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do Pythona
 • Rozdział 1. Dlaczego Python w Excelu?
  • Excel jest językiem programowania
   • Excel w wiadomościach
   • Najlepsze praktyki programistyczne
    • Rozdzielenie zagadnień
    • Zasada DRY
    • Testowanie
    • Kontrola wersji
   • Nowoczesny Excel
    • Power Query i Power Pivot
    • Power BI
  • Python dla Excela
   • Czytelność i łatwość utrzymania
   • Biblioteka standardowa i menedżer pakietów
   • Obliczenia naukowe
   • Nowoczesne cechy języka
   • Kompatybilność międzyplatformowa
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2. Środowisko programistyczne
  • Dystrybucja Anaconda Python
   • Instalacja
   • Anaconda Prompt
   • REPL: interaktywna sesja Pythona
   • Menedżery pakietów: Conda i pip
   • Środowiska Condy
  • Notatniki Jupyter
   • Uruchamianie notatników Jupyter
   • Komórki notatnika
   • Tryb edycji a tryb poleceń
   • Kolejność uruchamiania ma znaczenie
   • Zamykanie notatników Jupyter
  • Visual Studio Code
   • Instalacja i konfiguracja
   • Uruchamianie skryptu Pythona
  • Podsumowanie
 • Rozdział 3. Wprowadzenie do Pythona
  • Typy danych
   • Obiekty
    • Zmienne
    • Funkcje
    • Atrybuty i metody
   • Typy liczbowe
    • Operatory matematyczne
   • Logiczny typ danych
   • Łańcuchy znaków
  • Indeksowanie i wycinanie
   • Indeksowanie
   • Wycinanie
  • Struktury danych
   • Listy
   • Słowniki
   • Krotki
   • Zbiory
  • Przepływ sterowania
   • Bloki kodu i instrukcja pass
   • Instrukcja if i wyrażenia warunkowe
   • Pętle for i while
   • Lista, słownik i zbiory składane
  • Organizacja kodu
   • Funkcje
    • Definiowanie funkcji
    • Wywoływanie funkcji
   • Moduły i instrukcja import
   • Klasa datetime
  • PEP 8 przewodnik stylu kodowania w Pythonie
   • PEP 8 i VS Code
   • Informacje o typie
  • Podsumowanie
 • CZĘŚĆ II. Wprowadzenie do biblioteki pandas
 • Rozdział 4. Podstawy NumPy
  • Pierwsze kroki z NumPy
   • Tablica NumPy
   • Wektoryzacja i rozgłaszanie
   • Funkcje uniwersalne
  • Tworzenie tablic i operowanie nimi
   • Pobieranie i wybieranie elementów tablicy
   • Przydatne konstruktory tablicowe
   • Widok a kopia
  • Podsumowanie
 • Rozdział 5. Analiza danych z biblioteką pandas
  • DataFrame i Series
   • Indeks
   • Kolumny
  • Operowanie danymi
   • Wybieranie danych
    • Wybór na podstawie etykiety
    • Wybór na podstawie pozycji
    • Wybieranie przy użyciu indeksowania logicznego
    • Wybieranie poprzez MultiIndex
   • Ustawianie danych
    • Ustawianie danych na podstawie etykiety lub pozycji
    • Ustawianie danych przy użyciu indeksowania logicznego
    • Ustawianie danych poprzez zamianę wartości
    • Ustawianie danych poprzez dodanie nowej kolumny
   • Brakujące dane
   • Zduplikowane dane
   • Operacje arytmetyczne
   • Praca z kolumnami tekstowymi
   • Stosowanie funkcji
   • Widok a kopia
  • Łączenie obiektów DataFrame
   • Konkatenacja
   • Operacje join i merge
  • Statystyka opisowa i agregacja danych
   • Statystyka opisowa
   • Grupowanie
   • Funkcje pivot_table i melt
  • Tworzenie wykresów
   • Matplotlib
   • Plotly
  • Importowanie i eksportowanie obiektów DataFrame
   • Eksportowanie plików CSV
   • Importowanie plików CSV
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6. Analiza szeregów czasowych za pomocą pandas
  • DatetimeIndex
   • Tworzenie DatetimeIndex
   • Filtrowanie DatetimeIndex
   • Praca ze strefami czasowymi
  • Typowe operacje na szeregach czasowych
   • Przesunięcia i zmiany procentowe
   • Zmiana podstawy i korelacja
   • Resampling
   • Okna kroczące
  • Ograniczenia związane z pandas
  • Podsumowanie
 • CZĘŚĆ III. Odczytywanie i zapisywanie plików Excela bez Excela
 • Rozdział 7. Operowanie plikami Excela za pomocą pandas
  • Studium przypadku: raportowanie w Excelu
  • Odczytywanie i zapisywanie plików Excela za pomocą pandas
   • Funkcja read_excel i klasa ExcelFile
   • Metoda to_excel i klasa ExcelWriter
  • Ograniczenia związane z używaniem pandas z plikami Excela
  • Podsumowanie
 • Rozdział 8. Manipulowanie plikami Excela za pomocą pakietów do odczytu i zapisu
  • Pakiety do odczytu i zapisu
   • Kiedy używać którego pakietu?
   • Moduł excel.py
   • openpyxl
    • Odczyt za pomocą openpyxl
    • Zapis za pomocą openpyxl
    • Edycja za pomocą openpyxl
   • XlsxWriter
   • pyxlsb
   • xlrd, xlwt i xlutils
    • Odczyt za pomocą xlrd
    • Zapis za pomocą xlwt
    • Edycja za pomocą xlutils
  • Zaawansowane zagadnienia związane z odczytem i zapisem
   • Praca z dużymi plikami Excela
    • Zapis za pomocą openpyxl
    • Zapis za pomocą XlsxWriter
    • Odczyt za pomocą xlrd
    • Odczyt za pomocą openpyxl
    • Równoległy odczyt arkuszy
   • Formatowanie obiektów DataFrame w Excelu
    • Formatowanie indeksu i nagłówków DataFrame
    • Formatowanie części DataFrame zawierającej dane
   • Studium przypadku (nowe podejście): raportowanie w Excelu
  • Podsumowanie
 • CZĘŚĆ IV. Programowanie aplikacji Excel za pomocą xlwings
 • Rozdział 9. Automatyzacja Excela
  • Pierwsze kroki z xlwings
   • Excel jako przeglądarka danych
   • Model obiektowy Excela
   • Uruchamianie kodu VBA
  • Konwertery, opcje i kolekcje
   • Praca z obiektami DataFrame
   • Konwertery i opcje
   • Wykresy, obrazy i zdefiniowane nazwy
    • Wykresy Excela
    • Obrazy wykresy Matplotlib
    • Zdefiniowane nazwy
   • Studium przypadku (nowe podejście): raportowanie w Excelu
  • Zaawansowane zagadnienia związane z xlwings
   • Podstawy xlwings
   • Poprawa wydajności
    • Minimalizacja wywołań między aplikacjami
    • Surowe wartości
    • Właściwości obiektu app
   • Jak obejść brakującą funkcjonalność?
  • Podsumowanie
 • Rozdział 10. Narzędzia Excela działające w oparciu o język Python
  • Wykorzystanie Excela jako frontendu za pomocą xlwings
   • Dodatek do Excela
   • Polecenie quickstart
   • Przycisk Run main
   • Funkcja RunPython
    • Funkcja RunPython bez polecenia quickstart
  • Wdrażanie
   • Zależność od Pythona
   • Autonomiczne skoroszyty: sposób na pozbycie się dodatku xlwings
   • Hierarchia konfiguracji
   • Ustawienia
  • Podsumowanie
 • Rozdział 11. Tropiciel pakietów Pythona
  • Co będziemy budować?
  • Podstawowa funkcjonalność
   • Web API
   • Bazy danych
    • Baza danych Tropiciela pakietów
    • Połączenia z bazą danych
    • Zapytania SQL
    • Ataki SQL injection
   • Wyjątki
  • Struktura aplikacji
   • Interfejs
   • Zaplecze
   • Debugowanie
  • Podsumowanie
 • Rozdział 12. Funkcje definiowane przez użytkownika (UDF)
  • Pierwsze kroki z funkcjami UDF
   • UDF z poleceniem quickstart
  • Studium przypadku: Google Trends
   • Wprowadzenie do Google Trends
   • Praca z obiektami DataFrames i dynamicznymi tablicami
   • Pobieranie danych z Google Trends
   • Tworzenie wykresów za pomocą funkcji UDF
   • Debugowanie funkcji UDF
  • Zaawansowane tematy dotyczące funkcji UDF
   • Podstawowa optymalizacja wydajności
    • Minimalizacja wywołań między aplikacjami
    • Stosowanie surowych wartości
   • Buforowanie
   • Dekorator sub
  • Podsumowanie
 • Dodatek A. Środowiska Condy
  • Tworzenie nowego środowiska Condy
  • Wyłączanie automatycznej aktywacji
 • Dodatek B. Zaawansowane funkcjonalności VS Code
  • Debugger
  • Notatniki Jupyter w VS Code
   • Uruchamianie notatników Jupyter
   • Skrypty Pythona z komórkami kodu
 • Dodatek C. Zaawansowane pojęcia związane z Pythonem
  • Klasy i obiekty
  • Praca z obiektami datetime uwzględniającymi strefę czasową
  • Mutowalne i niemutowalne obiekty Pythona
   • Wywoływanie funkcji z obiektami mutowalnymi jako argumentami
   • Funkcje z obiektami mutowalnymi jako domyślnymi argumentami
  • O autorze
  • Kolofon
 • Tytuł: Python i Excel. Nowoczesne środowisko do automatyzacji i analizy danych
 • Autor: Felix Zumstein
 • Tytuł oryginału: Python for Excel: A Modern Environment for Automation and Data Analysis
 • Tłumaczenie: Leszek Sagalara
 • ISBN: 978-83-283-8288-6, 9788328382886
 • Data wydania: 2021-12-21
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: pytexc
 • Wydawca: Helion