Helion


Szczegóły ebooka

Python. Uczenie maszynowe w przykładach. TensorFlow 2, PyTorch i scikit-learn. Wydanie III

Python. Uczenie maszynowe w przykładach. TensorFlow 2, PyTorch i scikit-learn. Wydanie III


Systemy oparte na uczeniu maszynowym są coraz bardziej wyrafinowane. Spośród wielu narzędzi służących do implementacji algorytmów uczenia maszynowego najpopularniejszy okazał się Python wraz z jego bibliotekami. Znajomość tych narzędzi umożliwia sprawne tworzenie systemów uczących się, jednak uzyskanie spektakularnych wyników wymaga doświadczenia i wprawy. Konieczne są więc ćwiczenia i praktyka w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

To trzecie wydanie popularnego podręcznika, który ułatwi Ci zdobycie praktycznej wiedzy o uczeniu maszynowym w Pythonie. Zapoznasz się z różnymi technikami implementacji algorytmów uczenia maszynowego. Przeanalizujesz rzeczywiste przykłady techniki eksploracyjnej analizy danych, inżynierii cech, klasyfikacji danych, regresji, klastrowania i przetwarzania języka naturalnego. To wydanie uzupełniono o najnowsze zagadnienia ważne dla biznesu, takie jak tworzenie systemu rekomendacji, rozpoznawanie twarzy, prognozowanie cen akcji, klasyfikowanie zdjęć, prognozowanie sekwencji danych i zastosowanie uczenia przez wzmacnianie w podejmowaniu decyzji. Dzięki książce poznasz omawiane zagadnienia od strony praktycznej i zdobędziesz wiedzę potrzebną do skutecznego rozwiązywania problemów z systemami uczącymi się.

W książce między innymi:

 • gruntowne podstawy uczenia maszynowego i nauki o danych
 • techniki eksploracji i analizy danych za pomocą kodu Pythona
 • trenowanie modeli za pomocą Apache Spark
 • przetwarzanie języka naturalnego przy użyciu bibliotek Pythona
 • praktyczne wdrażanie modeli i algorytmów uczenia maszynowego
 • korzystanie z bibliotek Pythona: TensorFlow 2, PyTorch i scikit-learn

Wypróbuj najlepsze praktyki uczenia maszynowego z Pythonem!

O autorze

O korektorach merytorycznych

Rozdział 1. Pierwsze kroki z uczeniem maszynowym w Pythonie

 • Wprowadzenie do uczenia maszynowego
  • Dlaczego uczenie maszynowe jest potrzebne?
  • Różnice między uczeniem maszynowym a automatyką
  • Zastosowania uczenia maszynowego
 • Wstępne wymagania
 • Trzy rodzaje uczenia maszynowego
 • Istota uczenia maszynowego
  • Uogólnianie danych
  • Nadmierne i niedostateczne dopasowanie modelu oraz kompromis między obciążeniem a wariancją
  • Zapobieganie nadmiernemu dopasowaniu poprzez weryfikację krzyżową
  • Zapobieganie nadmiernemu dopasowaniu za pomocą regularyzacji
  • Zapobieganie nadmiernemu dopasowaniu poprzez selekcję cech i redukcję wymiarowości
 • Wstępne przetwarzanie danych i inżynieria cech
  • Wstępne przetwarzanie i eksploracja danych
  • Inżynieria cech
 • Łączenie modeli
  • Głosowanie i uśrednianie
  • Agregacja bootstrap
  • Wzmacnianie
  • Składowanie
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania
  • Przygotowanie Pythona i środowiska pracy
  • Instalacja najważniejszych pakietów Pythona
  • Wprowadzenie do pakietu TensorFlow 2
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia

Rozdział 2. Tworzenie systemu rekomendacji filmów na bazie naiwnego klasyfikatora Bayesa

 • Pierwsze kroki z klasyfikacją
  • Klasyfikacja binarna
  • Klasyfikacja wieloklasowa
  • Klasyfikacja wieloetykietowa
 • Naiwny klasyfikator Bayesa
  • Twierdzenie Bayesa w przykładach
  • Mechanizm naiwnego klasyfikatora Bayesa
 • Implementacja naiwnego klasyfikatora Bayesa
  • Implementacja od podstaw
  • Implementacja z wykorzystaniem pakietu scikit-learn
 • Budowanie systemu rekomendacyjnego na bazie klasyfikatora Bayesa
 • Ocena jakości klasyfikacji
 • Strojenie modeli poprzez weryfikację krzyżową
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia
 • Bibliografia

Rozdział 3. Rozpoznawanie twarzy przy użyciu maszyny wektorów nośnych

 • Określanie granic klas za pomocą maszyny wektorów nośnych
  • Scenariusz 1. Określenie hiperpłaszczyzny rozdzielającej
  • Scenariusz 2. Określenie optymalnej hiperpłaszczyzny rozdzielającej
  • Scenariusz 3. Przetwarzanie punktów odstających
  • Implementacja maszyny wektorów nośnych
  • Scenariusz 4. Więcej niż dwie klasy
  • Scenariusz 5. Rozwiązywanie nierozdzielnego liniowo problemu za pomocą jądra
  • Wybór między jądrem liniowym a radialną funkcją bazową
 • Klasyfikowanie zdjęć twarzy za pomocą maszyny wektorów nośnych
  • Badanie zbioru zdjęć twarzy
  • Tworzenie klasyfikatora obrazów opartego na maszynie wektorów nośnych
  • Zwiększanie skuteczności klasyfikatora obrazów za pomocą analizy głównych składowych
 • Klasyfikacja stanu płodu w kardiotokografii
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia

Rozdział 4. Prognozowanie kliknięć reklam internetowych przy użyciu algorytmów drzewiastych

 • Wprowadzenie do prognozowania kliknięć reklam
 • Wprowadzenie do dwóch typów danych: liczbowych i kategorialnych
 • Badanie drzewa decyzyjnego od korzeni do liści
  • Budowanie drzewa decyzyjnego
  • Wskaźniki jakości podziału zbioru
 • Implementacja drzewa decyzyjnego od podstaw
 • Implementacja drzewa decyzyjnego za pomocą biblioteki scikit-learn
 • Prognozowanie kliknięć reklam za pomocą drzewa decyzyjnego
 • Gromadzenie drzew decyzyjnych: las losowy
 • Gromadzenie drzew decyzyjnych: drzewa ze wzmocnieniem gradientowym
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia

Rozdział 5. Prognozowanie kliknięć reklam internetowych przy użyciu regresji logistycznej

 • Klasyfikowanie danych z wykorzystaniem regresji logistycznej
  • Wprowadzenie do funkcji logistycznej
  • Przejście od funkcji logistycznej do regresji logistycznej
 • Trening modelu opartego na regresji logistycznej
  • Trening modelu opartego na regresji logistycznej z gradientem prostym
  • Prognozowanie kliknięć reklam z wykorzystaniem regresji logistycznej z gradientem prostym
  • Trening modelu opartego na regresji logistycznej ze stochastycznym gradientem prostym
  • Trening modelu opartego na regresji logistycznej z regularyzacją
  • Selekcja cech w regularyzacji L1
 • Trening modelu na dużym zbiorze danych z uczeniem online
 • Klasyfikacja wieloklasowa
 • Implementacja regresji logistycznej za pomocą pakietu TensorFlow
 • Selekcja cech z wykorzystaniem lasu losowego
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia

Rozdział 6. Skalowanie modelu prognozującego do terabajtowych dzienników kliknięć

 • Podstawy Apache Spark
  • Komponenty
  • Instalacja
  • Uruchamianie i wdrażanie programów
 • Programowanie z wykorzystywaniem modułu PySpark
 • Trenowanie modelu na bardzo dużych zbiorach danych za pomocą narzędzia Apache Spark
  • Załadowanie danych o kliknięciach reklam
  • Podzielenie danych i umieszczenie ich w pamięci
  • Zakodowanie "1 z n" cech kategorialnych
  • Trening i testy modelu regresji logistycznej
 • Inżynieria cech i wartości kategorialnych przy użyciu narzędzia Apache Spark
  • Mieszanie cech kategorialnych
  • Interakcja cech, czyli łączenie zmiennych
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia

Rozdział 7. Prognozowanie cen akcji za pomocą algorytmów regresji

 • Krótkie wprowadzenie do giełdy i cen akcji
 • Co to jest regresja?
 • Pozyskiwanie cen akcji
  • Pierwsze kroki z inżynierią cech
  • Pozyskiwanie danych i generowanie cech
 • Szacowanie za pomocą regresji liniowej
  • Jak działa regresja liniowa?
  • Implementacja regresji liniowej od podstaw
  • Implementacja regresji liniowej z wykorzystaniem pakietu scikit-learn
  • Implementacja regresji liniowej z wykorzystaniem pakietu TensorFlow
 • Prognozowanie za pomocą regresyjnego drzewa decyzyjnego
  • Przejście od drzewa klasyfikacyjnego do regresyjnego
  • Implementacja regresyjnego drzewa decyzyjnego
  • Implementacja lasu regresyjnego
 • Prognozowanie za pomocą regresji wektorów nośnych
  • Implementacja regresji wektorów nośnych
 • Ocena jakości regresji
 • Prognozowanie cen akcji za pomocą trzech algorytmów regresji
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia

Rozdział 8. Prognozowanie cen akcji za pomocą sieci neuronowych

 • Demistyfikacja sieci neuronowych
  • Pierwsze kroki z jednowarstwową siecią neuronową
  • Funkcje aktywacji
  • Propagacja wstecz
  • Wprowadzanie kolejnych warstw do sieci neuronowej i uczenie głębokie
 • Tworzenie sieci neuronowej
  • Implementacja sieci neuronowej od podstaw
  • Implementacja sieci neuronowej przy użyciu pakietu scikit-learn
  • Implementacja sieci neuronowej przy użyciu pakietu TensorFlow
 • Dobór właściwej funkcji aktywacji
 • Zapobieganie nadmiernemu dopasowaniu sieci
  • Dropout
  • Wczesne zakończenie treningu
 • Prognozowanie cen akcji za pomocą sieci neuronowej
  • Trening prostej sieci neuronowej
  • Dostrojenie parametrów sieci neuronowej
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenie

Rozdział 9. Badanie 20 grup dyskusyjnych przy użyciu technik analizy tekstu

 • Jak komputery rozumieją ludzi, czyli przetwarzanie języka naturalnego
  • Czym jest przetwarzanie języka naturalnego?
  • Historia przetwarzania języka naturalnego
  • Zastosowania przetwarzania języka naturalnego
 • Przegląd bibliotek Pythona i podstawy przetwarzania języka naturalnego
  • Instalacja najważniejszych bibliotek
  • Korpusy
  • Tokenizacja
  • Oznaczanie części mowy
  • Rozpoznawanie jednostek nazwanych
  • Stemming i lematyzacja
  • Modelowanie semantyczne i tematyczne
 • Pozyskiwanie danych z grup dyskusyjnych
 • Badanie danych z grup dyskusyjnych
 • Przetwarzanie cech danych tekstowych
  • Zliczanie wystąpień wszystkich tokenów
  • Wstępne przetwarzanie tekstu
  • Usuwanie stop-słów
  • Upraszczanie odmian
 • Wizualizacja danych tekstowych z wykorzystaniem techniki t-SNE
  • Co to jest redukcja wymiarowości?
  • Redukcja wymiarowości przy użyciu techniki t-SNE
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia

Rozdział 10. Wyszukiwanie ukrytych tematów w grupach dyskusyjnych poprzez ich klastrowanie i modelowanie tematyczne

 • Nauka bez wskazówek, czyli uczenie nienadzorowane
 • Klastrowanie grup dyskusyjnych metodą k-średnich
  • Jak działa klastrowanie metodą k-średnich?
  • Implementacja klastrowania metodą k-średnich od podstaw
  • Implementacja klastrowania metodą k-średnich z wykorzystaniem pakietu scikit-learn
  • Dobór wartości k
  • Klastrowanie danych z grup dyskusyjnych metodą k-średnich
 • Odkrywanie ukrytych tematów grup dyskusyjnych
  • Modelowanie tematyczne z wykorzystaniem nieujemnej faktoryzacji macierzy
  • Modelowanie tematyczne z wykorzystaniem ukrytej alokacji Dirichleta
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia

Rozdział 11. Dobre praktyki uczenia maszynowego

 • Proces rozwiązywania problemów uczenia maszynowego
 • Dobre praktyki przygotowywania danych
  • Dobra praktyka nr 1. Dokładne poznanie celu projektu
  • Dobra praktyka nr 2. Zbieranie wszystkich istotnych pól
  • Dobra praktyka nr 3. Ujednolicenie danych
  • Dobra praktyka nr 4. Opracowanie niekompletnych danych
  • Dobra praktyka nr 5. Przechowywanie dużych ilości danych
 • Dobre praktyki tworzenia zbioru treningowego
  • Dobra praktyka nr 6. Oznaczanie cech kategorialnych liczbami
  • Dobra praktyka nr 7. Rozważenie kodowania cech kategorialnych
  • Dobra praktyka nr 8. Rozważenie selekcji cech i wybór odpowiedniej metody
  • Dobra praktyka nr 9. Rozważenie redukcji wymiarowości i wybór odpowiedniej metody
  • Dobra praktyka nr 10. Rozważenie normalizacji cech
  • Dobra praktyka nr 11. Inżynieria cech na bazie wiedzy eksperckiej
  • Dobra praktyka nr 12. Inżynieria cech bez wiedzy eksperckiej
  • Dobra praktyka nr 13. Dokumentowanie procesu tworzenia cech
  • Dobra praktyka nr 14. Wyodrębnianie cech z danych tekstowych
 • Dobre praktyki trenowania, oceniania i wybierania modelu
  • Dobra praktyka nr 15. Wybór odpowiedniego algorytmu początkowego
  • Dobra praktyka nr 16. Zapobieganie nadmiernemu dopasowaniu
  • Dobra praktyka nr 17. Diagnozowanie nadmiernego i niedostatecznego dopasowania
  • Dobra praktyka nr 18. Modelowanie dużych zbiorów danych
 • Dobre praktyki wdrażania i monitorowania modelu
  • Dobra praktyka nr 19. Zapisywanie, ładowanie i wielokrotne stosowanie modelu
  • Dobra praktyka nr 20. Monitorowanie skuteczności modelu
  • Dobra praktyka nr 21. Regularne aktualizowanie modelu
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia

Rozdział 12. Kategoryzacja zdjęć odzieży przy użyciu konwolucyjnej sieci neuronowej

 • Bloki konstrukcyjne konwolucyjnej sieci neuronowej
  • Warstwa konwolucyjna
  • Warstwa nieliniowa
  • Warstwa redukująca
 • Budowanie konwolucyjnej sieci neuronowej na potrzeby klasyfikacji
 • Badanie zbioru zdjęć odzieży
 • Klasyfikowanie zdjęć odzieży za pomocą konwolucyjnej sieci neuronowej
  • Tworzenie sieci
  • Trening sieci
  • Wizualizacja filtrów konwolucyjnych
 • Wzmacnianie konwolucyjnej sieci neuronowej poprzez uzupełnianie danych
  • Odwracanie obrazów w poziomie i pionie
  • Obracanie obrazów
  • Przesuwanie obrazów
 • Usprawnianie klasyfikatora obrazów poprzez uzupełnianie danych
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia

Rozdział 13. Prognozowanie sekwencji danych przy użyciu rekurencyjnej sieci neuronowej

 • Wprowadzenie do uczenia sekwencyjnego
 • Architektura rekurencyjnej sieci neuronowej na przykładzie
  • Mechanizm rekurencyjny
  • Sieć typu "wiele do jednego"
  • Sieć typu "jedno do wielu"
  • Sieć synchroniczna typu "wiele do wielu"
  • Sieć niesynchroniczna typu "wiele do wielu"
 • Trening rekurencyjnej sieci neuronowej
 • Długoterminowe zależności i sieć LSTM
 • Analiza recenzji filmowych za pomocą sieci neuronowej
  • Analiza i wstępne przetworzenie recenzji
  • Zbudowanie prostej sieci LSTM
  • Poprawa skuteczności poprzez wprowadzenie dodatkowych warstw
 • Pisanie nowej powieści "Wojna i pokój" za pomocą rekurencyjnej sieci neuronowej
  • Pozyskanie i analiza danych treningowych
  • Utworzenie zbioru treningowego dla generatora tekstu
  • Utworzenie generatora tekstu
  • Trening generatora tekstu
 • Zaawansowana analiza języka przy użyciu modelu Transformer
  • Architektura modelu
  • Samouwaga
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia

Rozdział 14. Podejmowanie decyzji w skomplikowanych warunkach z wykorzystaniem uczenia przez wzmacnianie

 • Przygotowanie środowiska do uczenia przez wzmacnianie
  • Instalacja biblioteki PyTorch
  • Instalacja narzędzi OpenAI Gym
 • Wprowadzenie do uczenia przez wzmacnianie z przykładami
  • Komponenty uczenia przez wzmacnianie
  • Sumaryczna nagroda
  • Algorytmy uczenia przez wzmacnianie
 • Problem FrozenLake i programowanie dynamiczne
  • Utworzenie środowiska FrozenLake
  • Rozwiązanie problemu przy użyciu algorytmu iteracji wartości
  • Rozwiązanie problemu przy użyciu algorytmu iteracji polityki
 • Metoda Monte Carlo uczenia przez wzmacnianie
  • Utworzenie środowiska Blackjack
  • Ocenianie polityki w metodzie Monte Carlo
  • Sterowanie Monte Carlo z polityką
 • Problem taksówkarza i algorytm Q-uczenia
  • Utworzenie środowiska Taxi
  • Implementacja algorytmu Q-uczenia
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia

Skorowidz

 • Tytuły: Python. Uczenie maszynowe w przykładach. TensorFlow 2, PyTorch i scikit-learn. Wydanie III
 • Autor: Yuxi (Hayden) Liu
 • Tytuł oryginału: Python Machine Learning By Example: Build intelligent systems using Python, TensorFlow 2, PyTorch, and scikit-learn, 3rd Edition
 • Tłumaczenie: Andrzej Watrak
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-8870-3, 9788328388703
 • Data wydania książki drukowanej: 2022-06-28
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-8871-0, 9788328388710
 • Data wydania: 2022-06-28
 • Format: 165x235
 • Identyfikator pozycji: pytuc3
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion