Helion


Yuxi (Hayden) Liu

Yuxi (Hayden) Liu rozwija modele uczenia maszynowego w Google. Wcześniej pracował naukowo nad zastosowaniami uczenia maszynowego w takich dziedzinach jak reklama internetowa i cyberbezpieczeństwo. Jest entuzjastą edukacji i autorem wielu książek o uczeniu maszynowym. Pierwsze wydanie tego podręcznika zajmowało wiodącą pozycję w rankingu Amazona w latach 2017 i 2018.

Hands-On Deep Learning Architectures with Python. Create deep neural networks to solve computational problems using TensorFlow and Keras
Python Machine Learning By Example. Implement machine learning algorithms and techniques to build intelligent systems - Second Edition
Python Machine Learning By Example. The easiest way to get into machine learning
R Deep Learning Projects. Master the techniques to design and develop neural network models in R
Deep Learning with R for Beginners. Design neural network models in R 3.5 using TensorFlow, Keras, and MXNet