Autor: Sebastian Raschka

Sebastian Raschka jest ekspertem w dziedzinie analizy danych i uczenia maszynowego. Obecnie przygotowuje doktorat na Michigan State University z metod obliczeniowych w biologii statystycznej. Biegle posługuje się Pythonem. Raschka bierze również udział w różnych projektach open source i wdraża nowe metody uczenia maszynowego. W wolnym czasie pracuje nad modelami predykcyjnymi dyscyplin sportowych. Jeżeli nie siedzi przed monitorem, chętnie uprawia sport.

Instant Heat Maps in R How-to. Learn how to design heat maps in R to enhance your data analysis

Sebastian Raschka

Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn. Develop machine learning and deep learning models with Python

Sebastian Raschka, Yuxi (Hayden) Liu, Vahid Mirjalili, Dmytro Dzhulgakov

Python: Deeper Insights into Machine Learning. Deeper Insights into Machine Learning

David Julian, Sebastian Raschka, John Hearty

Python. Machine learning i deep learning. Biblioteki scikit-learn i TensorFlow 2. Wydanie III

Sebastian Raschka, Vahid Mirjalili

Python Machine Learning. Learn how to build powerful Python machine learning algorithms to generate useful data insights with this data analysis tutorial

Sebastian Raschka

Python Machine Learning. Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow - Second Edition

Sebastian Raschka, Vahid Mirjalili

Python Machine Learning. Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2 - Third Edition

Sebastian Raschka, Vahid Mirjalili

Python: Real-World Data Science. Real-World Data Science

Fabrizio Romano, Dusty Phillips, Phuong Vo.T.H, Martin Czygan, ...