Helion


Sebastian Raschka

Sebastian Raschka jest ekspertem w dziedzinie analizy danych i uczenia maszynowego. Obecnie przygotowuje doktorat na Michigan State University z metod obliczeniowych w biologii statystycznej. Biegle posługuje się Pythonem. Raschka bierze również udział w różnych projektach open source i wdraża nowe metody uczenia maszynowego. W wolnym czasie pracuje nad modelami predykcyjnymi dyscyplin sportowych. Jeżeli nie siedzi przed monitorem, chętnie uprawia sport.

Python Machine Learning. Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow - Second Edition
Python Machine Learning. Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2 - Third Edition
Python. Uczenie maszynowe
Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn. Develop machine learning and deep learning models with Python
Python. Uczenie maszynowe. Wydanie II