Helion


Vahid Mirjalili

Dr Vahid Mirjalili zajmuje się stosowaniem uczenia maszynowego w rozpoznawaniu obrazów i zwiększaniu prywatności przy użyciu danych biometrycznych. Projektuje też modele sieci neuronowych, które mają ułatwiać wykrywanie pieszych przez pojazdy autonomiczne.

Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn. Develop machine learning and deep learning models with Python
Python Machine Learning. Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2 - Third Edition
Python Machine Learning. Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow - Second Edition
Python. Uczenie maszynowe. Wydanie II
Python. Machine learning i deep learning. Biblioteki scikit-learn i TensorFlow 2. Wydanie III