Helion


Szczegóły ebooka

Sztuczna inteligencja w finansach. Używaj języka Python do projektowania i wdrażania algorytmów AI

Sztuczna inteligencja w finansach. Używaj języka Python do projektowania i wdrażania algorytmów AI


W świecie finansów sztuczna inteligencja okazała się przełomową technologią - w połączeniu z odpowiednim zastosowaniem algorytmów i dużych zbiorów danych bowiem pozwala na poprawę jakości usług finansowych. Autor tej książki zdaje sobie z tego sprawę - ma wieloletnie doświadczenie i kompleksową wiedzę na temat projektowania i wdrażania zaawansowanych mechanizmów AI w największych podmiotach z branży. Swoją wiedzą dzieli się z czytelnikami.

Dr Yves Hilpisch szczegółowo opisuje zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne aspekty używania algorytmów sztucznej inteligencji w ramach usług i produktów finansowych. Opierając się na przykładach z języka Python, pokazuje metodyki, modele, założenia i techniki wdrażania AI, a także analizuje problemy mogące utrudniać to zadanie i przybliża ich rozwiązania. Znajdziemy tutaj skomplikowane zagadnienia wytłumaczone w logiczny i zrozumiały sposób. Autor z powodzeniem łączy teorię z praktyką, a jego podejście do tematu i prezentowane przypadki bazujące na doświadczeniu są cennym źródłem wiedzy dla każdego, kto chce poznać tajniki dotyczące zastosowania sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, algorytmów i zbiorów danych w szeroko pojętym świecie finansów.

Dzięki książce dowiesz się:

 • na czym polega zastosowanie AI w usługach i produktach finansowych
 • dlaczego i w jaki sposób użycie sztucznej inteligencji fundamentalnie zmienia sektor finansowy i jakie ma to skutki dla niego i konsumentów
 • jak w języku Python konstruować i wdrażać algorytmy bazujące na rozbudowanych zbiorach danych
 • jak dzięki AI i uczeniu maszynowemu usprawniać usługi i produkty finansowe

Przedmowa

Część I. Inteligencja maszynowa

1. Sztuczna inteligencja

 • Algorytmy
  • Rodzaje danych
  • Rodzaje uczenia
  • Rodzaje zadań
  • Rodzaje podejść
 • Sieci neuronowe
  • Regresja metodą najmniejszych kwadratów (regresja OLS)
  • Estymacja z wykorzystaniem sieci neuronowych
  • Klasyfikowanie z użyciem sieci neuronowych
 • Znaczenie danych
  • Mały zbiór danych
  • Większe zbiory danych
  • Duże zbiory danych
 • Wnioski
 • Literatura cytowana

2. Superinteligencja

 • Historie sukcesu
  • Atari
  • Go
  • Szachy
 • Znaczenie sprzętu
 • Postacie inteligencji
 • Drogi do superinteligencji
  • Sieci i organizacje
  • Usprawnienia biologiczne
  • Hybrydy mózg-maszyna
  • Emulacja całego mózgu
  • Sztuczna inteligencja
 • Eksplozja inteligencji
 • Cele i kontrola
  • Superinteligencja i cele
  • Superinteligencja i kontrola
 • Możliwe skutki
 • Wnioski
 • Literatura cytowana

Część II. Finanse i uczenie maszynowe

3. Finanse normatywne

 • Niepewność i ryzyko
  • Definicje
  • Przykład liczbowy
 • Teoria oczekiwanej użyteczności
  • Założenia i wyniki
  • Przykład liczbowy
 • Model Markowitza
  • Założenia i wyniki
  • Przykład liczbowy
 • Model wyceny dóbr kapitałowych
  • Założenia i wyniki
  • Przykład liczbowy
 • Teoria wyceny arbitrażowej
  • Założenia i wyniki
  • Przykład liczbowy
 • Wnioski
 • Literatura cytowana

4. Finanse sterowane danymi

 • Metoda naukowa
 • Ekonometria finansowa i regresja
 • Dostępność danych
  • Programowe API
  • Ustrukturyzowane dane historyczne
  • Ustrukturyzowane dane strumieniowe
  • Nieustrukturyzowane dane historyczne
  • Nieustrukturyzowane dane strumieniowe
  • Dane alternatywne
 • Jeszcze o teoriach normatywnych
  • Oczekiwana użyteczność a rzeczywistość
  • Model Markowitza
  • Model wyceny dóbr kapitałowych
  • Teoria wyceny arbitrażowej
 • Obalanie podstawowych założeń
  • Rozkład normalny stóp zwrotu
  • Zależności liniowe
 • Wnioski
 • Literatura cytowana
 • Kod w Pythonie

5. Uczenie maszynowe

 • Uczenie
 • Dane
 • Sukces
 • Pojemność
 • Ocena
 • Obciążenie i wariancja
 • Sprawdzian krzyżowy
 • Wnioski
 • Literatura cytowana

6. Finanse bazujące na sztucznej inteligencji

 • Efektywne rynki
 • Predykcje rynkowe na podstawie stóp zwrotu
 • Predykcje rynkowe z wykorzystaniem większej liczby cech
 • Predykcje rynkowe w trakcie przebiegu sesji
 • Wnioski
 • Literatura cytowana

Część III. Nieefektywność statystyczna

7. Gęste sieci neuronowe

 • Dane
 • Predykcje bazowe
 • Normalizacja
 • Dropout
 • Regularyzacja
 • Bagging
 • Optymalizatory
 • Wnioski
 • Literatura cytowana

8. Rekurencyjne sieci neuronowe

 • Pierwszy przykład
 • Drugi przykład
 • Finansowe szeregi czasowe
 • Finansowe szeregi czasowe ze stopami zwrotu
 • Cechy finansowe
  • Estymacja
  • Klasyfikacja
  • Głębokie rekurencyjne sieci neuronowe
 • Wnioski
 • Literatura cytowana

9. Uczenie przez wzmacnianie

 • Podstawowe zagadnienia
 • OpenAI Gym
 • Agent bazujący na metodzie Monte Carlo
 • Agent bazujący na sieci neuronowej
 • Agent DQL
 • Proste środowisko finansowe
 • Lepsze środowisko finansowe
  • Różne rodzaje środowisk i danych
 • Agent FQL
 • Wnioski
 • Literatura cytowana

Część IV. Handel algorytmiczny

10. Wektorowe testy historyczne

 • Testy historyczne strategii bazującej na prostych średnich kroczących
 • Testy historyczne dziennej strategii bazującej na gęstej sieci neuronowej
 • Testy historyczne strategii daytradingu bazującej na gęstej sieci neuronowej
 • Wnioski
 • Literatura cytowana

11. Zarządzanie ryzykiem

 • Bot handlowy
 • Zwektoryzowane testy historyczne
 • Testy historyczne bazujące na zdarzeniach
 • Ocena ryzyka
 • Testy historyczne zleceń obronnych
  • Zlecenia stop loss (SL)
  • Zlecenia trailing stop loss (TSL)
  • Zlecenia take profit (TP)
 • Wnioski
 • Literatura cytowana
 • Kod w Pythonie
  • Środowisko Finance
  • Bot handlowy
  • Klasa BacktestingBase
  • Klasa do przeprowadzania testów historycznych

12. Realizowanie zleceń i stosowanie systemu

 • Konto w platformie Oanda
 • Pobieranie danych
 • Realizacja zleceń
 • Bot handlowy
 • Stosowanie systemu
 • Wnioski
 • Literatura cytowana
 • Kod w Pythonie
  • Środowisko platformy Oanda
  • Zwektoryzowane testy historyczne
  • Bot handlowy działający w platformie Oanda

Część V. Perspektywy

13. Konkurencja bazująca na sztucznej inteligencji

 • Sztuczna inteligencja i finanse
 • Brak standaryzacji
 • Edukacja i szkolenia
 • Rywalizacja o zasoby
 • Wpływ na rynek
 • Scenariusze rywalizacji
 • Zagrożenia, regulacje i nadzór
 • Wnioski
 • Literatura cytowana

14. Osobliwość finansowa

 • Uwagi i definicje
 • O co toczy się gra?
 • Drogi do osobliwości finansowej
 • Niezależne umiejętności i zasoby
 • Scenariusze "przedtem" i "potem"
 • Wnioski
 • Literatura cytowana

Dodatki

A. Interaktywne sieci neuronowe

 • Tensory i operacje na tensorach
 • Proste sieci neuronowe
  • Estymacja
  • Klasyfikacja
 • Płytkie sieci neuronowe
  • Estymacja
  • Klasyfikacja
 • Literatura cytowana

B. Klasy do tworzenia sieci neuronowych

 • Funkcje aktywacji
 • Proste sieci neuronowe
  • Estymacja
  • Klasyfikacja
 • Płytkie sieci neuronowe
  • Estymacja
  • Klasyfikacja
 • Prognozowanie kierunku rynku

C. Konwolucyjne sieci neuronowe

 • Cechy i etykiety
 • Uczenie modelu
 • Testowanie modelu
 • Literatura cytowana

Skorowidz