Szczegóły ebooka

Uczenie maszynowe w języku R. Tworzenie i doskonalenie modeli - od przygotowania danych po dostrajanie, ewaluację i pracę z big data. Wydanie IV

Uczenie maszynowe w języku R. Tworzenie i doskonalenie modeli - od przygotowania danych po dostrajanie, ewaluację i pracę z big data. Wydanie IV

Brett Lantz

Ebook

Uczenie maszynowe polega na przekształcaniu danych w informacje ułatwiające podejmowanie decyzji. W erze big data umożliwia pracę z ogromnymi strumieniami napływających informacji ― pozwala na ich zrozumienie i efektywne zastosowanie. Ulubionym narzędziem analityków danych jest bezpłatne wieloplatformowe środowisko programowania statystycznego o nazwie R, oferujące potężne, intuicyjne i łatwe do opanowania narzędzia.

To czwarte, zaktualizowane wydanie znakomitego przewodnika poświęconego zastosowaniu uczenia maszynowego do rozwiązywania rzeczywistych problemów w analizie danych. Dzięki książce dowiesz się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o wstępnym przetwarzaniu danych, znajdowaniu kluczowych spostrzeżeń, prognozowaniu i wizualizowaniu odkryć. W tym wydaniu dodano kilka nowych rozdziałów dotyczących data science i niektórych trudniejszych zagadnień, takich jak zaawansowane przygotowywanie danych, budowanie lepiej uczących się modeli i praca z big data. Znalazło się tu także omówienie etycznych aspektów uczenia maszynowego i wprowadzenie do uczenia głębokiego. Treść została zaktualizowana do wersji 4.0.0 języka R.

Dzięki tej książce nauczysz się:

 • kompleksowo realizować proces uczenia maszynowego
 • przeprowadzać predykcję za pomocą drzew decyzyjnych, reguł i maszyn wektorów nośnych
 • szacować wartości finansowe przy użyciu regresji
 • modelować złożone procesy z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
 • oceniać modele i poprawiać ich trafność
 • łączyć R z bazami danych SQL i nowymi technologiami big data

Naucz się przekształcać surowe dane w wiedzę!

O autorze

O recenzencie

Przedmowa

Rozdział 1. Wprowadzenie do uczenia maszynowego

 • Początki uczenia maszynowego
 • Użycia i nadużycia uczenia maszynowego
  • Sukcesy uczenia maszynowego
  • Ograniczenia uczenia maszynowego
  • Etyka uczenia maszynowego
 • Jak uczą się maszyny?
  • Zachowywanie danych
  • Abstrakcja
  • Generalizacja
  • Ewaluacja
 • Uczenie maszynowe w praktyce
  • Typy danych wejściowych
  • Typy algorytmów uczenia maszynowego
  • Dopasowywanie danych wejściowych do algorytmów
 • Uczenie maszynowe w języku R
  • Instalowanie pakietów R
  • Wczytywanie pakietów R i usuwanie ich z pamięci
  • Instalowanie RStudio
  • Dlaczego R i dlaczego teraz?
 • Podsumowanie

Rozdział 2. Zarządzanie danymi

 • Struktury danych języka R
  • Wektory
  • Czynniki
  • Listy
  • Ramki danych
  • Macierze i tablice
 • Zarządzanie danymi w języku R
  • Wczytywanie, zapisywanie i usuwanie struktur danych R
  • Importowanie i zapisywanie zbiorów danych z plików CSV
  • Importowanie typowych formatów zbiorów danych do RStudio
 • Badanie i rozumienie danych
  • Badanie struktury danych
  • Badanie cech liczbowych
  • Badanie cech kategorycznych
  • Eksplorowanie relacji między cechami
 • Podsumowanie

Rozdział 3. Uczenie leniwe - klasyfikacja metodą najbliższych sąsiadów

 • Klasyfikacja metodą najbliższych sąsiadów
  • Algorytm k-NN
  • Dlaczego algorytm k-NN jest "leniwy"?
 • Przykład - diagnozowanie raka piersi a pomocą algorytmu k-NN
  • Etap 1. Zbieranie danych
  • Etap 2. Badanie i przygotowywanie danych
  • Etap 3. Trenowanie modelu na danych
  • Etap 4. Ewaluacja modelu
  • Etap 5. Poprawianie działania modelu
 • Podsumowanie

Rozdział 4. Uczenie probabilistyczne - naiwny klasyfikator bayesowski

 • Naiwny klasyfikator bayesowski
  • Podstawowe założenia metod bayesowskich
  • Naiwny klasyfikator bayesowski
 • Przykład - filtrowanie spamu w telefonach komórkowych za pomocą naiwnego klasyfikatora bayesowskiego
  • Etap 1. Zbieranie danych
  • Etap 2. Badanie i przygotowywanie danych
  • Etap 3. Trenowanie modelu na danych
  • Etap 4. Ocena działania modelu
  • Etap 5. Ulepszanie modelu
 • Podsumowanie

Rozdział 5. Dziel i zwyciężaj - klasyfikacja z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i reguł

 • Drzewa decyzyjne
  • Dziel i zwyciężaj
  • Algorytm drzewa decyzyjnego C5.0
 • Przykład - identyfikowanie ryzykownych pożyczek za pomocą drzew decyzyjnych C5.0
  • Etap 1. Zbieranie danych
  • Etap 2. Badanie i przygotowywanie danych
  • Etap 3. Trenowanie modelu na danych
  • Etap 4. Ocena działania modelu
  • Etap 5. Poprawianie działania modelu
 • Reguły klasyfikacji
  • Wydzielaj i zwyciężaj
  • Algorytm 1R
  • Algorytm RIPPER
  • Reguły z drzew decyzyjnych
  • Dlaczego drzewa i reguły są "zachłanne"?
 • Przykład - identyfikowanie trujących grzybów za pomocą algorytmu uczącego się reguł
  • Etap 1. Zbieranie danych
  • Etap 2. Badanie i przygotowywanie danych
  • Etap 3. Trenowanie modelu na danych
  • Etap 4. Ewaluacja modelu
  • Etap 5. Poprawianie działania modelu
 • Podsumowanie

Rozdział 6. Prognozowanie danych liczbowych - metody regresji

 • Regresja
  • Prosta regresja liniowa
  • Metoda zwykłych najmniejszych kwadratów
  • Korelacje
  • Wieloraka regresja liniowa
  • Uogólnione modele liniowe i regresja logistyczna
 • Przykład - przewidywanie kosztów likwidacji szkód z wykorzystaniem regresji liniowej
  • Etap 1. Zbieranie danych
  • Etap 2. Badanie i przygotowywanie danych
  • Etap 3. Trenowanie modelu na danych
  • Etap 4. Ewaluacja modelu
  • Etap 5. Poprawianie działania modelu
  • Krok dalej - przewidywanie odpływu ubezpieczonych z wykorzystaniem regresji logistycznej
 • Drzewa regresji i drzewa modeli
  • Dodawanie regresji do drzew
 • Przykład - ocenianie jakości win za pomocą drzew regresji i drzew modeli
  • Etap 1. Zbieranie danych
  • Etap 2. Badanie i przygotowywanie danych
  • Etap 3. Trenowanie modelu na danych
  • Etap 4. Ewaluacja modelu
  • Etap 5. Poprawianie działania modelu
 • Podsumowanie

Rozdział 7. Czarne skrzynki - sieci neuronowe i maszyny wektorów nośnych

 • Sieci neuronowe
  • Od neuronów biologicznych do sztucznych
  • Funkcje aktywacji
  • Topologia sieci
  • Trenowanie sieci neuronowej za pomocą propagacji wstecznej
 • Przykład - modelowanie wytrzymałości betonu za pomocą sieci ANN
  • Etap 1. Zbieranie danych
  • Etap 2. Badanie i przygotowywanie danych
  • Etap 3. Trenowanie modelu na danych
  • Etap 4. Ewaluacja modelu
  • Etap 5. Poprawianie działania modelu
 • Maszyny wektorów nośnych
  • Klasyfikacja za pomocą hiperpłaszczyzn
  • Używanie funkcji jądrowych w przestrzeniach nieliniowych
 • Przykład - optyczne rozpoznawanie znaków za pomocą modelu SVM
  • Etap 1. Zbieranie danych
  • Etap 2. Badanie i przygotowywanie danych
  • Etap 3. Trenowanie modelu na danych
  • Etap 4. Ewaluacja modelu
  • Etap 5. Poprawianie działania modelu
 • Podsumowanie

Rozdział 8. Znajdowanie wzorców - analiza koszyka z wykorzystaniem reguł asocjacyjnych

 • Reguły asocjacyjne
  • Algorytm Apriori do nauki reguł asocjacyjnych
  • Mierzenie istotności reguł - wsparcie i ufność
  • Budowanie zbioru reguł z wykorzystaniem zasady Apriori
 • Przykład - identyfikowanie często kupowanych artykułów spożywczych za pomocą reguł asocjacyjnych
  • Etap 1. Gromadzenie danych
  • Etap 2. Badanie i przygotowywanie danych
  • Etap 3. Trenowanie modelu na danych
  • Etap 4. Ewaluacja modelu
  • Etap 5. Poprawianie działania modelu
 • Podsumowanie

Rozdział 9. Znajdowanie grup danych - klasteryzacja metodą k-średnich

 • Klasteryzacja
  • Klasteryzacja jako zadanie uczenia maszynowego
  • Klastry algorytmów klasteryzacji
  • Klasteryzacja metodą k-średnich
 • Znajdowanie segmentów rynkowych wśród nastolatków poprzez klasteryzację metodą k-średnich
  • Etap 1. Zbieranie danych
  • Etap 2. Badanie i przygotowywanie danych
  • Etap 3. Trenowanie modelu na danych
  • Etap 4. Ewaluacja modelu
  • Etap 5. Poprawianie działania modelu
 • Podsumowanie

Rozdział 10. Ewaluacja działania modelu

 • Mierzenie trafności klasyfikacji
  • Rozumienie prognoz klasyfikatora
  • Bliższe spojrzenie na macierze błędów
  • Używanie macierzy błędów do mierzenia trafności
  • Nie tylko dokładność - inne miary trafności
  • Wizualizacja kompromisów za pomocą krzywych ROC
 • Szacowanie przyszłej trafności
  • Metoda wstrzymywania
  • Walidacja krzyżowa
  • Próbkowanie bootstrapowe
 • Podsumowanie

Rozdział 11. Jak odnieść sukces w uczeniu maszynowym?

 • Co decyduje o sukcesie praktyka uczenia maszynowego?
 • Co decyduje o sukcesie modelu uczenia maszynowego?
  • Unikanie oczywistych prognoz
  • Przeprowadzanie uczciwych ewaluacji
  • Uwzględnianie realiów
  • Budowanie zaufania do modelu
 • Więcej "nauki" w "nauce o danych"
  • Notatniki R i znakowanie R
  • Zaawansowane badanie danych
 • Podsumowanie

Rozdział 12. Zaawansowane przygotowywanie danych

 • Inżynieria cech
  • Rola człowieka i maszyny
  • Wpływ big data i uczenia głębokiego
 • Praktyczna inżynieria cech
  • Podpowiedź 1. Znajdź nowe cechy podczas burzy mózgów
  • Podpowiedź 2. Znajdź spostrzeżenia ukryte w tekście
  • Podpowiedź 3. Przekształcaj zakresy liczbowe
  • Podpowiedź 4. Obserwuj zachowanie sąsiadów
  • Podpowiedź 5. Wykorzystaj powiązane wiersze
  • Podpowiedź 6. Dekomponuj szeregi czasowe
  • Podpowiedź 7. Dołącz dane zewnętrzne
 • tidyverse
  • "Schludne" struktury tabelaryczne - obiekty tibble
  • Szybsze odczytywanie plików prostokątnych za pomocą pakietów readr i readxl
  • Przygotowywanie i potokowe przetwarzanie danych za pomocą pakietu dplyr
  • Przekształcanie tekstu za pomocą pakietu stringr
  • Czyszczenie danych za pomocą pakietu lubridate
 • Podsumowanie

Rozdział 13. Trudne dane - za duże, za małe, zbyt złożone

 • Dane wysokowymiarowe
  • Stosowanie selekcji cech
  • Ekstrakcja cech
 • Używanie danych rozrzedzonych
  • Identyfikowanie danych rozrzedzonych
  • Przykład - zmiana odwzorowania rozrzedzonych danych kategorycznych
  • Przykład - dzielenie rozrzedzonych danych liczbowych na przedziały
 • Obsługa brakujących danych
  • Typy brakujących danych
  • Imputacja brakujących wartości
 • Problem niezrównoważonych danych
  • Proste strategie przywracania równowagi danych
  • Generowanie syntetycznego zrównoważonego zbioru danych z wykorzystaniem algorytmu SMOTE
  • Czy zrównoważone zawsze znaczy lepsze?
 • Podsumowanie

Rozdział 14. Budowanie lepiej uczących się modeli

 • Dostrajanie standardowych modeli
  • Określanie zakresu dostrajania hiperparametrów
  • Przykład - automatyczne dostrajanie za pomocą pakietu caret
 • Zwiększanie trafności modeli za pomocą zespołów
  • Uczenie zespołowe
  • Popularne algorytmy zespołowe
 • Spiętrzanie modeli do celów metanauki
  • Spiętrzanie i mieszanie modeli
  • Praktyczne metody mieszania i spiętrzania w języku R
 • Podsumowanie

Rozdział 15. Praca z big data

 • Praktyczne zastosowania uczenia głębokiego
  • Pierwsze kroki w uczeniu głębokim
  • Konwolucyjne sieci neuronowe
 • Uczenie nienadzorowane a big data
  • Reprezentowanie koncepcji wysokowymiarowych jako osadzeń
  • Wizualizacja danych wysokowymiarowych
 • Adaptowanie języka R do obsługi dużych zbiorów danych
  • Odpytywanie baz danych SQL
  • Szybsza praca dzięki przetwarzaniu równoległemu
  • Używanie wyspecjalizowanego sprzętu i algorytmów
 • Podsumowanie
 • Tytuł: Uczenie maszynowe w języku R. Tworzenie i doskonalenie modeli - od przygotowania danych po dostrajanie, ewaluację i pracę z big data. Wydanie IV
 • Autor: Brett Lantz
 • Tytuł oryginału: Machine Learning with R: Learn techniques for building and improving machine learning models, from data preparation to model tuning, evaluation, and working with big data, 4th Edition
 • Tłumaczenie: Grzegorz Werner
 • ISBN: 978-83-289-0900-7, 9788328909007
 • Data wydania: 2024-06-04
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: uczjr4
 • Wydawca: Helion
 • Kategoria wiekowa: 14+