Helion


Szczegóły kursu video

C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Składnia, podstawowe elementy języka, programowanie proceduralne

C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Składnia, podstawowe elementy języka, programowanie proceduralne

Obierz kurs na... C++!

Język C++, opracowany na początku lat 80. XX wieku, dekadę później zdobył pozycję jednego z najpopularniejszych języków programowania ogólnego przeznaczenia. Palmę pierwszeństwa dzierży do dziś: na początku XXI wieku liczbę programistów tego języka szacowano na przeszło trzy miliony. Sukces zawdzięcza uniwersalności. C++ jest wieloparadygmatowy, co oznacza, że wskazane jest stosowanie w nim jednocześnie różnych stylów programowania, takich jak programowanie proceduralne, obiektowe, generyczne czy programowanie na poziomie asemblera. Z drugiej strony, pracując w C++, równie dobrze można skupić się na jednym stylu programowania. Znajomość tego języka zatem znacznie poszerza warsztat programisty.
Inne zalety C++ to między innymi wydajny kod wynikowy, łatwość tworzenia i korzystania z bibliotek napisanych w C++ lub innych językach programowania, dostęp do zasobów sprzętowych i funkcji systemowych, wysoka przenośność kodów źródłowych wynikająca z niezależności od platformy systemowej czy sprzętowej. 
Dodatkowym powodem, aby nauczyć się C++, jest to, że składnia wielu języków jest podobna do jego składni. Ucząc się tego języka, poniekąd równolegle poznaje się wiele zasad funkcjonujących w innych językach.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

 • Poznasz zmienne, stałe oraz ich typy.
 • Opanujesz podstawowe operatory, tablice i instrukcje sterujące.
 • Dowiesz się, jak poprawnie używać pętli FOR i WHILE.
 • Przyjrzysz się bliżej wskaźnikom i funkcjom.

Co więcej:

 • Podejmiesz próbę dokończenia przykładowych programów.

C++ pozwala równocześnie programować w różnych stylach programowania, ale równie dobrze można zacząć od pracy tylko w jednym stylu, co będzie najbardziej odpowiednie dla osoby dopiero poznającej język. Tę cechę C++ wykorzystano w szkoleniu C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Składnia, podstawowe elementy języka, programowanie proceduralne, skupiając się na programowaniu proceduralnym, będącym stosunkowo prostym stylem pisania programów. Opanowanie programowania proceduralnego stanowi podstawę do poznania dalszych możliwości, jakie oferuje język C++.

Poznaj podstawową składnię, gramatykę i słowa języka C++

Niniejszy kurs video został przygotowany dla osób, które chcą opanować programowanie w języku C++ na poziomie podstawowym. Po ukończeniu szkolenia będziesz wiedział, jakie są typy danych języka, jak korzystać z łańcuchów znaków, co trzeba koniecznie opanować w temacie wejścia i wyjścia. Poznasz znaczenie rzutowania, referencji, operatorów i tablic. Nauczysz się stosowania instrukcji sterujących, wyrażeń warunkowych, funkcji, wskaźników i pętli. Dowiesz się również, jak sprytnie pracować w technice rekurencji. 

Tylko dla wtajemniczonych

C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Składnia, podstawowe elementy języka, programowanie proceduralne zapewni Ci bazową znajomość tego języka programowania. Po przebyciu szkolenia będziesz w stanie pisać własne programy bez konieczności wnikania w zagadnienia bardziej zaawansowane i złożone. Kurs zawiera liczne przykłady zastosowań omawianych mechanizmów języka, co, mamy nadzieję, potraktujesz jako materiał wyjściowy do własnych doświadczeń i eksperymentów.

Po przebyciu szkolenia będziesz w stanie pisać własne programy w języku C++. Mam nadzieję, że liczne przykłady, jakie zamieściłem w kursie, przyczynią się do łatwiejszego i szybszego przyswojenia przez Ciebie omawianych w nim zagadnień. Kurs ten stanowi solidny fundament dalszego rozwoju. Chciałbym, aby programowanie w języku C++ stało się Twoją pasją, podobnie jak stało się moją, i będzie mi niezwykle miło, jeśli ten kurs choć w niewielkim stopniu się do tego przyczyni :)

 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Wstęp00:00:31
  • 1.2. Edytor00:02:43
  • 1.3. Pierwszy program00:11:54
  • 1.4. Komentarze00:05:19
  • 1.5. Kompilowanie i uruchamianie programów00:05:17
 • 2. Zmienne i stałe oraz ich typy
  • 2.1. Wprowadzenie do zmiennych00:07:16
  • 2.2. Nazwy zmiennych00:04:49
  • 2.3. Podstawowe typy danych00:07:15
  • 2.4. Typ string00:06:13
  • 2.5. Definiowanie własnych typów00:04:16
  • 2.6. Pobieranie wartości z klawiatury00:07:31
  • 2.7. Zmienne referencyjne00:08:29
  • 2.8. Rzutowanie00:07:53
  • 2.9. Typy wyliczeniowe00:07:15
  • 2.10. Stałe00:04:48
 • 3. Podstawowe operatory
  • 3.1. Operatory arytmetyczne00:08:30
  • 3.2. Operatory przypisania00:05:47
  • 3.3. Inkrementacja i dekrementacja00:06:08
 • 4. Tablice
  • 4.1. Tablice - wprowadzenie00:07:53
  • 4.2. Wypełnianie komórek tablicy00:08:11
  • 4.3. Inicjalizacja tablic00:07:27
  • 4.4. Tablice wielowymiarowe00:06:08
  • 4.5. Inicjalizacja tablic wielowymiarowych00:08:12
  • 4.6. Tablice znakowe - tworzenie i inicjalizacja00:10:46
 • 5. Instrukcje sterujące
  • 5.1. Operatory porównania00:06:56
  • 5.2. Operatory logiczne00:07:22
  • 5.3. Zmienne logiczne00:06:31
  • 5.4. Instrukcja IF00:07:26
  • 5.5. Instrukcja ELSE IF00:09:01
  • 5.6. Instrukcja ELSE IF - alternatywne wersje instrukcji00:09:41
  • 5.7. Instrukcja SWITCH CASE00:12:09
  • 5.8. Wyrażenia warunkowe00:08:55
 • 6. Pętle
  • 6.1. Pętla FOR - zarys ogólny00:08:40
  • 6.2. Pętla FOR - warianty00:06:13
  • 6.3. Pętla FOR - przykład użycia: Odczyt elementów tablicy00:08:47
  • 6.4. Pętla FOR - przykład użycia: Zapis wartości do tablicy00:07:30
  • 6.5. Pętla FOR - przykład użycia: Kopiowanie wartości elementów tablicy00:06:19
  • 6.6. Pętla WHILE00:09:31
  • 6.7. Pętla WHILE - przykład użycia: Współpraca z tablicami znakowymi00:06:44
  • 6.8. Pętla DO WHILE00:05:49
  • 6.9. Pętla DO WHILE - przykład użycia: Pobieranie wartości z klawiatury00:04:42
  • 6.10. Instrukcja BREAK00:07:56
  • 6.11. Instrukcja BREAK - wcześniejsze wyjście z pętli w praktyce00:10:12
  • 6.12. Instrukcja CONTINUE00:07:20
 • 7. Wskaźniki
  • 7.1. Wprowadzenie do wskaźników00:14:30
  • 7.2. Deklarowanie i inicjalizacja wskaźników00:08:21
  • 7.3. Stałe wskaźniki i wskaźniki do stałych00:09:49
  • 7.4. Wskaźniki do tablic00:12:31
 • 8. Funkcje
  • 8.1. Funkcje - wprowadzenie00:06:59
  • 8.2. Funkcja zwracająca wartość00:06:05
  • 8.3. Funkcja z argumentem00:07:22
  • 8.4. Funkcja wieloargumentowa00:11:02
  • 8.5. Argumenty domniemane00:09:21
  • 8.6. Deklaracja i definicja funkcji00:12:03
  • 8.7. Instrukcja return00:08:11
  • 8.8. Instrukcja return w bloku switch00:11:19
  • 8.9. Rekurencja - część 1.00:11:36
  • 8.10. Rekurencja - część 2.00:20:16
  • 8.11. Rekurencje i pętle00:16:16
  • 8.12. Przeciążanie funkcji00:10:48
 • 9. Dokończenie przykładowego programu
  • 9.1. Dokończenie przykładowego programu - część 1.00:15:25
  • 9.2. Dokończenie przykładowego programu - część 2.00:12:36
  • 9.3. Dokończenie przykładowego programu - część 3.00:09:47
  • 9.4. Dokończenie przykładowego programu - część 4.00:10:52

 • Tytuł: C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Składnia, podstawowe elementy języka, programowanie proceduralne
 • Autor: Jarosław Baca
 • Ilość rozdziałów: 9
 • Ilość lekcji: 64
 • Czas trwania: 09:03:24
 • ISBN: 978-83-283-1672-0, 9788328316720
 • Identyfikator pozycji: vcppsk
 • Wydawca: Videopoint