Szczegóły kursu

Dostępność cyfrowa. Kurs video. Narzędzie walidacyjne i tworzenie dostępnych treści

Dostępność cyfrowa. Kurs video. Narzędzie walidacyjne i tworzenie dostępnych treści

Tomasz Pluta, Michał Wiktor Żmijewski

Kurs video

Obierz kurs na dostępność cyfrową

Nowe technologie i zasoby Internetu zdecydowanie ułatwiają codzienne funkcjonowanie w niemal każdym obszarze życia. Czy jednak wszyscy mogą korzystać z tych dobrodziejstw w równym stopniu? Na świecie aż miliard ludzi zmaga się z niepełnosprawnością i napotyka bariery również w sieci. Nieodpowiedni kontrast, brak możliwości nawigowania po stronie myszą, klawiaturą czy za pomocą czytnika tekstu to zaledwie kilka przykładów. Dziedzinę, której celem jest eliminacja tych cyfrowych barier, nazywamy dostępnością cyfrową. Zgodnie z jej założeniami dostępny serwis internetowy jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników, bez wykluczania żadnej grupy ze względu na poziom niepełnosprawności, podeszły wiek, ograniczenia sprzętowe lub słabe łącze internetowe. Większość stron składa się z tekstów, dokumentów i multimediów, stąd nie można ich pominąć podczas tworzenia dostępnych cyfrowo treści. Jak zatem sprawić, by dokumenty spełniały kryteria dostępności? To proste - należy pamiętać, dla kogo się je tworzy, i zadbać o czytelną, zrozumiałą strukturę tekstu. Już przy bardzo niewielkim wysiłku można zapewnić, by skan dokumentu zapisany w formacie PDF spełniał wymogi dostępności cyfrowej i umożliwiał przeszukiwanie zawartości. Z kolei multimedia da się ujarzmić za pomocą audiodeskrypcji, napisów do wideo i transkrypcji tekstowej. Projektuj treści dla jak najszerszego grona osób. Poznaj kryteria dostępności i twórz dokumenty i multimedia dostępne cyfrowo!

W trakcie naszego profesjonalnego szkolenia:

 • Nauczysz się przeprowadzać audyt strony internetowej pod kątem dostępności cyfrowej
 • Stworzysz deklarację dostępności i raport oceny zgodności (WCAG-EM)
 • Dowiesz się, jak tworzyć dostępne cyfrowo dokumenty tekstowe
 • Poznasz metody raportowania zgodnie z metodologią WCAG-EM
 • Przyswoisz obsługę przydatnych walidatorów, w tym Wave
 • Dowiesz się, jak opracować skany dokumentów, by były dostępne cyfrowo
 • Poznasz zasady tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów Word i PDF
 • Nauczysz się weryfikować poprawność dokumentów tekstowych za pomocą wbudowanego narzędzia edytora Word
 • Dowiesz się, jak weryfikować poprawność dokumentów PDF poprzez program Acrobat
 • Przećwiczysz weryfikowanie poprawności dokumentów PDF przy użyciu darmowego oprogramowania PAC3 (Free PDF Accessibility Checker)
 • Nauczysz się eliminować problemy dostępności cyfrowej w treści dokumentów PDF

Co więcej...

 • Nabędziesz umiejętność obróbki dokumentów PDF zawierających skany, aby były dostępne cyfrowo, a w szczególności umożliwiały użytkownikom wyszukiwanie w treści
 • Nauczysz się tworzyć napisy i audiodeskrypcję do treści multimedialnych

Dostępność cyfrowa. Kurs video. Narzędzia walidacyjne i tworzenie dostępnych treści stanowi dawkę solidnej teoretycznej wiedzy od podstaw po poziom średnio zaawansowany. W ramach pierwszych lekcji czeka Cię staranne wprowadzenie do tematyki dostępności cyfrowej. Uwaga! Wprowadzenie jest ujednolicone dla wszystkich trzech kursów z serii o dostępności cyfrowej, dzięki temu szkolenie możesz rozpocząć bez wcześniejszego przygotowania. W następnych modułach poznasz narzędzia walidacyjne i automatyczne walidatory stron. Dowiesz się, jak wykonać raport i jak przeprowadzić audyt według metod WCAG-EM. Z kolejnych rozdziałów nauczysz się tworzyć dostępne dokumenty tekstowe i PDF według obowiązujących kryteriów. Na koniec nabędziesz elementarną wiedzę na temat tworzenia dostępnych multimediów, w tym napisów i audiodeskrypcji. Zdobyte podczas kursu umiejętności pozwolą Ci na dokonanie samodzielnej oceny dostępności stron internetowych. Fundamentalna wiedza o tworzeniu dostępnych treści cyfrowych będzie przydatna zarówno dla osób decyzyjnych zamawiających usługi na zewnątrz, jak i audytorów, twórców treści i programistów. Po ukończeniu szkolenia sprawnie ocenisz, czy treści, z którymi pracujesz, spełniają wymogi dostępności, a także będziesz wiedzieć, jak tworzyć poprawne dokumenty tekstowe.

Ten kurs jest drugą częścią przewodnika po dostępności cyfrowej - z ukierunkowaniem na dostępność dokumentów i treści multimedialnych. Jeśli chcesz zgłębić teorię dotyczącą kryteriów dostępności według WCAG 2.1, sprawdź koniecznie pierwszą część serii: Dostępność cyfrowa. Kurs video. Wprowadzenie do tematyki i wytycznych WCAG 2.1.

 • Tytuł: Dostępność cyfrowa. Kurs video. Narzędzie walidacyjne i tworzenie dostępnych treści
 • Autor: Tomasz Pluta, Michał Wiktor Żmijewski
 • Czas trwania: 03:16:49
 • ISBN: 978-83-8322-032-1, 9788383220321
 • Data wydania: 2022-11-16
 • Format: Kurs Video
 • Identyfikator pozycji: vdocyw
 • Wydawca: Videopoint