Helion


Tomasz Pluta

Tomasz Pluta - absolwent informatyki na Politechnice Warszawskiej. Programista, projektant interfejsów, czasami również grafik. Współwłaściciel firmy z branży IT - Codifive Sp. z o.o. (codifive.pl). Od czterech lat bierze udział w projektach związanych z dostępnością cyfrową osób z niepełnosprawnościami. Zapalony miłośnik historii i architektury Warszawy. Współorganizator konferencji Koderek (koderek.edu.pl) przybliżającej dzieciom, młodzieży i dorosłym świat powiązany z informatyką i nowymi technologiami, a także współzałożyciel Fundacji Hybrydowa Szkoła (hybrydowa.edu.pl), której misją jest inspirowanie i kreowanie przestrzeni współpracy do tworzenia edukacji przyszłości.

Dostępność cyfrowa. Kurs video. Dobre praktyki tworzenia dostępnych stron i poprawne stosowanie atrybutów ARIA
Dostępność cyfrowa. Kurs video. Narzędzie walidacyjne i tworzenie dostępnych treści
Dostępność cyfrowa. Kurs video. Wprowadzenie do tematyki i wytycznych WCAG 2.1