Helion


Szczegóły kursu video

Dostępność cyfrowa. Kurs video. Wprowadzenie do tematyki i wytycznych WCAG 2.1

Dostępność cyfrowa. Kurs video. Wprowadzenie do tematyki i wytycznych WCAG 2.1


Obierz kurs na dostępność cyfrową

Nowe technologie i zasoby Internetu zdecydowanie ułatwiają codzienne funkcjonowanie w niemal każdym obszarze życia. Czy wszyscy jednak mogą korzystać z tych dobrodziejstw w równym stopniu? Na świecie aż miliard ludzi zmaga się z niepełnosprawnością i napotyka bariery również w sieci. Nieodpowiedni kontrast, brak możliwości nawigowania po stronie myszą, klawiaturą czy za pomocą czytnika tekstu to zaledwie kilka przykładów. Dziedzinę, której celem jest eliminacja tych cyfrowych barier, nazywamy dostępnością cyfrową. Zgodnie z jej założeniami dostępny serwis internetowy jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników, bez wykluczania żadnej grupy ze względu na poziom niepełnosprawności, podeszły wiek, ograniczenia sprzętowe lub słabe łącze internetowe.

Jak zatem jest z tą dostępnością w Internecie? Obecnie wszystkie portale, strony i aplikacje internetowe podmiotów publicznych muszą spełniać wymogi dostępności cyfrowej zgodnie z dokumentacją WCAG. To znaczy, że serwisy należy tak projektować, by użytkownik mógł z łatwością po nich nawigować i odczytywać zamieszczone treści. Ponadto strony te muszą być obsługiwane na różnych urządzeniach, w tym mobilnych, i przy użyciu rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnością ruchową, niewidome lub z innymi ograniczeniami. Dzięki temu kursowi dowiesz się, jak przejść od słów do czynów i wprowadzić kryteria WCAG 2.1 w życie. Zadbaj o elastyczny, funkcjonalny interfejs i czytelną treść dostępną w różnych warunkach i dla każdego użytkownika!

W trakcie naszego profesjonalnego szkolenia:

 • Poznasz ustawę o dostępności cyfrowej (obowiązki, kogo dotyczy, jakie są kary)
 • Opanujesz wiedzę dotyczącą zasad dostępności według WCAG 2.1 - czym jest postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i solidność
 • Przyswoisz wytyczne i kryteria sukcesu według WCAG 2.1 i WCAG 2.2
 • Nabędziesz umiejętności prowadzenia testów manualnych według Karla Grovesa
 • Nauczysz się przeprowadzać testy manualne strony internetowej
 • Poznasz technologie asystujące dla osób niepełnosprawnych

Dostępność cyfrowa. Kurs video. Wprowadzenie do tematyki i wytycznych WCAG 2.1 to kurs poświęcony w dużej mierze empatii. Na podstawie omówionych zasad i przykładów nauczysz się tworzyć dostępne cyfrowo rozwiązania, które realnie odpowiadają na problemy użytkowników. Nie znajdziesz tu pustego odhaczania formalnych wymagań bez zrozumienia ludzkich potrzeb. Zdobyta podczas kursu wiedza przyda się do samodzielnej oceny dostępności cyfrowej stron internetowych zarówno przez klientów, jak i wykonawców, czyli audytorów, programistów i designerów.

 • 1. Wprowadzenie do kursu
  • 1.1. Plan kursu00:06:28
 • 2. Czym jest dostępność cyfrowa
  • 2.1. Dostępny serwis internetowy00:03:08
  • 2.2. Przykłady dobrych i mniej udanych realizacji - dostępność cyfrowa w praktyce00:21:18
 • 3. Podstawowe informacje o 'Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych'
  • 3.1. Wstęp00:02:01
  • 3.2. Obowiązki wynikające z ustawy00:07:44
  • 3.3. Kogo dotyczą przepisy00:09:40
  • 3.4. Monitorowanie i egzekwowanie00:04:03
 • 4. Grupy użytkowników narażone na wykluczenie cyfrowe
  • 4.1. Wstęp00:00:25
  • 4.2. Podział i opis grup00:09:25
 • 5. Kryteria WCAG 2.1.
  • 5.1. Wstęp00:06:12
  • 5.2. Co to jest WCAG 2.1?00:11:41
  • 5.3. Postrzegalność/Percepcja00:13:54
  • 5.4. Funkcjonalność00:11:51
  • 5.5. Zrozumiałość00:04:28
  • 5.6. Solidność00:03:28
  • 5.7. WCAG 2.2 oraz przydatne informacje00:11:23
 • 6. Najważniejsze elementy dostępności na przykładzie (prezentacja technologii asystujących)
  • 6.1. Wstęp00:00:36
  • 6.2. Prezentacja technologii wspomagających widzenie00:07:40
  • 6.3. Prezentacja technologii wspomagających słuch i interakcję00:03:24
 • 7. Zestaw podstawowych testów 'manualnych' (wg Karla Grovesa)
  • 7.1. Wstęp00:01:05
  • 7.2. Obsługa strony tylko za pomocą klawiatury00:02:22
  • 7.3. Tryb wysokiego kontrastu00:02:17
  • 7.4. Wyłączenie grafik na stronie00:03:18
  • 7.5. Napisy lub transkrypcje do multimediów00:01:37
  • 7.6. Etykiety pól w formularzach00:02:23
  • 7.7. Wyłączenie ostylowania strony00:02:09
 • 8. Testy manualne w praktyce - jak ocenić dostęponość cyfrową strony w klika minut
  • 8.1. Wstęp00:00:28
  • 8.2. Testy manualne w praktyce00:10:55
  • 8.3. Testy wymagające analizy kodu HTML00:05:35
  • 8.4. Krótkie podsumowanie kursu00:04:16