Helion


Szczegóły kursu video

Uniwersalna Platforma Windows. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie aplikacji dla urządzeń desktopowych, mobilnych i holograficznych

Uniwersalna Platforma Windows. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie aplikacji dla urządzeń desktopowych, mobilnych i holograficznych

Uniwersalna Platforma Windows pozwala na tworzenie wieloplatformowych aplikacji dla wszystkich urządzeń kontrolowanych przez najnowszy system Microsoftu. Podczas pracy z UWP wykorzystuje się zunifikowany interfejs programistyczny, który umożliwia stworzenie jednej, uniwersalnej aplikacji współpracującej z różnymi platformami: desktopową, mobilną, holograficzną, Xbox, jak również z tą dla wbudowanych urządzeń rozproszonych.

Co Cię czeka podczas szkolenia?

W trakcie szkolenia Uniwersalna Platforma Windows. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie aplikacji dla urządzeń desktopowych, mobilnych i holograficznych zdobędziesz bazowe informacje na temat UWP, niezbędne do pracy z tą platformą. Nauczysz się deklarować UI/UX aplikacji z wykorzystaniem języka XAML. Poznasz podstawy, a także nieco zagłębisz się w temat programowania adaptywnego. Będziesz pracować z najważniejszymi w UWP kontrolkami wizualnymi. Co więcej, zapoznasz się z zagadnieniem nawigacji w platformie.

Zatem do dzieła!

 • 1. Podstawy
  • 1.1. Wprowadzenie do Uniwersalnej Platformy Windows00:03:00
  • 1.2. Środowisko pracy00:04:01
  • 1.3. Witaj, świecie!00:06:10
  • 1.4. Definiowanie widoku oraz logiki00:10:03
  • 1.5. Code-behind i uruchamianie aplikacji00:09:28
 • 2. Deklarowanie UI/UX aplikacji z wykorzystaniem języka XAML
  • 2.1. XAML. Znaczniki, atrybuty i właściwości00:07:15
  • 2.2. Style00:09:15
  • 2.3. Dopasowanie stylu do schematu kolorów (theme) urządzenia00:06:18
  • 2.4. Zdarzenia00:10:00
  • 2.5. Zdarzenia - logika aplikacji00:06:41
  • 2.6. Data Winding00:12:32
  • 2.7. Kompilowany data binding00:14:12
 • 3. Programowanie adaptywne
  • 3.1. VisualStateManager00:10:27
  • 3.2. AdaptiveTrigger00:06:59
  • 3.3. RelativePanel i dynamiczna modyfikacja rozmieszczenia kontrolek00:08:35
  • 3.4. Widoki dedykowane specyficznej platformie00:07:32
  • 3.5. Rozszerzenia SDK i specyfika platformowa00:09:45
 • 4. Wybrane kontrolki wizualne
  • 4.1. AppBarButton00:11:16
  • 4.2. ComboBox i ListBox00:10:08
  • 4.3. ProgressBar i ProgressRing00:09:41
  • 4.4. DatePicker i TimePicker00:08:48
  • 4.5. WebView00:12:56
  • 4.6. Tworzenie własnych kontrolek00:22:45
 • 5. Nawigacja
  • 5.1. Kontrolka typu Pivot00:09:49
  • 5.2. Kontrolka typu Pivot (implementacja logiki)00:19:40
  • 5.3. Nawigacja z wykorzystaniem klasy Frame00:11:57
  • 5.4. Nawigacja z wykorzystaniem klasy Frame: implementacja logiki i przekazywanie danych pomiędzy widokami00:09:29
  • 5.5. Obsługa przycisku Wstecz00:07:53
  • 5.6. BackStack. Stos odwiedzonych widoków00:10:36
  • 5.7. BackStack. Stos odwiedzonych widoków: implementacja logiki00:14:34

 • Tytuł: Uniwersalna Platforma Windows. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie aplikacji dla urządzeń desktopowych, mobilnych i holograficznych
 • Autor: Dawid Borycki
 • Ilość rozdziałów: 5
 • Ilość lekcji: 30
 • Czas trwania: 05:01:45
 • ISBN: 978-83-283-3157-0, 9788328331570
 • Identyfikator pozycji: vw10pa
 • Wydawca: Videopoint