Szczegóły ebooka

Ansible 2 w praktyce. Automatyzacja infrastruktury, zarządzanie konfiguracją i wdrażanie aplikacji

Ansible 2 w praktyce. Automatyzacja infrastruktury, zarządzanie konfiguracją i wdrażanie aplikacji

Daniel Oh, James Freeman, Fabio Alessandro Locati

Ebook

Framework Ansible jest potężnym narzędziem służącym do automatyzacji wdrożeń oprogramowania i zarządzania jego konfiguracjami. Oferuje proste i bardzo przydatne funkcje przeznaczone do automatyzacji wielowarstwowych środowisk za pomocą komunikacji niewymagającej agenta. Przydaje się także do obsługi ciągłej integracji i wdrażania oprogramowania (CI/CD) bez żadnego przestoju. Może służyć do różnych celów: przygotowania infrastruktury jako kodu, wdrożeń aplikacji czy automatyzacji codziennych, czasochłonnych zadań.

Ta książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się automatyzacją - od żmudnych codziennych zadań po złożone wdrożenia infrastruktury jako kodu. Ten praktyczny przewodnik pozwoli na sprawne rozpoczęcie korzystania z frameworka Ansible 2.9. Na początku pokazano, jak go zainstalować i skonfigurować, później zaprezentowano proste, jednowierszowe polecenia automatyzacji, aby stopniowo wprowadzać czytelników do tworzenia własnego kodu rozszerzającego możliwości Ansible, a nawet automatyzującego infrastrukturę chmury i kontenerów. Znalazło się tu mnóstwo praktycznych przykładów kodu, a zdobyte umiejętności pozwolą na korzystanie z Ansible w sposób skalowalny, powtarzalny i niezawodny.

W książce:

 • podstawy pracy z frameworkiem Ansible
 • konfiguracja zależności i zmiennych bazujących na rolach
 • unikanie najczęściej popełnianych błędów podczas tworzenia kodu w Ansible
 • tworzenie modułów i wtyczek dla Ansible
 • rozwiązywanie problemów podczas wykonywania scenariuszy Ansible

Żmudne i nudne? Ansible wykona to za Ciebie!


O autorach 9

O recenzentach technicznych 11

Wprowadzenie 13

CZĘŚĆ I. PODSTAWY ANSIBLE 19

Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy z Ansible 21

 • Wymagania techniczne 22
 • Instalacja i konfiguracja Ansible 22
  • Instalacja Ansible w systemach Linux i FreeBSD 22
  • Instalacja Ansible w macOS 25
  • Konfiguracja hosta Windows do pracy z Ansible 27
 • Poznajemy oprogramowanie Ansible 32
  • Jak Ansible nawiązuje połączenie z hostem? 32
  • Weryfikacja poprawności instalacji oprogramowania Ansible 35
  • Wymagania dotyczące węzła zarządzanego przez Ansible 37
 • Instalacja Ansible na podstawie kodu źródłowego kontra instalacja z pakietu RPM 39
 • Podsumowanie 41
 • Pytania 42
 • Dalsza lektura 42

Rozdział 2. Podstawy Ansible 43

 • Wymagania techniczne 44
 • Poznajemy framework Ansible 44
  • Komponenty tworzące Ansible 48
  • Składnia YAML 51
  • Organizowanie kodu automatyzacji 55
 • Plik konfiguracyjny Ansible 59
 • Argumenty powłoki 63
  • Polecenia jednorazowe 65
 • Definiowanie zmiennych 70
 • Filtry Jinja2 74
 • Podsumowanie 78
 • Pytania 78
 • Dalsza lektura 79

Rozdział 3. Ewidencja 81

 • Wymagania techniczne 81
 • Utworzenie pliku ewidencji i dodanie hostów 82
  • Używanie grup hostów 84
  • Dodawanie hostów i zmiennych grup do ewidencji 88
 • Generowanie pliku ewidencji dynamicznej 94
  • Używanie wielu źródeł ewidencji 97
  • Używanie grup statycznych i dynamicznych 98
 • Zarządzanie hostami za pomocą wzorców 99
 • Podsumowanie 102
 • Pytania 102
 • Dalsza lektura 103

Rozdział 4. Scenariusze i role 105

 • Wymagania techniczne 106
 • Poznawanie frameworka scenariuszy 106
  • Porównanie scenariusza i polecenia jednorazowego 111
  • Definiowanie zbiorów i zadań 114
 • Poznawanie ról - sposób organizowania scenariuszy 116
  • Definiowanie zależności i zmiennych na podstawie roli 121
  • Ansible Galaxy 127
 • Konstrukcje warunkowe w kodzie Ansible 128
 • Wielokrotne wykonywanie zadań w pętli 133
 • Grupowanie zadań za pomocą bloków 138
 • Strategie wykonywania scenariusza 143
 • Używanie ansible-pull 146
 • Podsumowanie 148
 • Pytania 149
 • Dalsza lektura 149

CZĘŚĆ II. ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI ANSIBLE 151

Rozdział 5. Tworzenie i używanie modułów 153

 • Wymagania techniczne 154
 • Wykonywanie wielu modułów w powłoce 154
 • Praca z repozytorium modułów 156
 • Uzyskanie z poziomu powłoki dostępu do dokumentacji modułu 159
 • Wartość zwrotna modułu 161
 • Samodzielne opracowanie modułu 163
  • Unikanie najczęściej występujących problemów 171
  • Testowanie i dokumentowanie modułu 173
  • Lista rzeczy do sprawdzenia podczas tworzenia modułu Ansible 177
  • Przekazanie kodu modułu do projektu Ansible 178
 • Podsumowanie 181
 • Pytania 182
 • Dalsza lektura 183

Rozdział 6. Tworzenie i używanie wtyczek 185

 • Wymagania techniczne 186
 • Ustalanie typów wtyczek 186
 • Wyszukiwanie wtyczek w standardowej instalacji Ansible 189
 • Samodzielne tworzenie wtyczki Ansible 191
  • Integracja własnej wtyczki z kodem źródłowym Ansible 198
  • Przekazanie kodu wtyczki do projektu Ansible 199
 • Podsumowanie 202
 • Pytania 203
 • Dalsza lektura 203

Rozdział 7. Najlepsze praktyki podczas tworzenia kodu 205

 • Wymagania techniczne 206
 • Preferowana struktura katalogów 206
 • Najlepsze praktyki dotyczące ewidencji w chmurze 211
 • Odróżnianie poszczególnych typów środowisk 215
 • Właściwe podejście w zakresie definiowania zmiennych hostów i grup 216
 • Używanie scenariuszy najwyższego poziomu 221
 • Wykorzystanie narzędzi systemu kontroli wersji 221
 • Definiowanie wariantów systemu operacyjnego i dystrybucji 224
 • Przenoszenie kodu między różnymi wersjami Ansible 227
 • Podsumowanie 229
 • Pytania 230
 • Dalsza lektura 230

Rozdział 8. Zagadnienia zaawansowane w Ansible 231

 • Wymagania techniczne 232
 • Akcje asynchroniczne kontra synchroniczne 232
 • Kontrolowanie wykonywania zbioru podczas stosowania nieustannych uaktualnień 235
 • Określenie maksymalnego poziomu niepowodzenia 238
 • Konfiguracja delegowania zadań 240
 • Używanie opcji run_once 244
 • Lokalne uruchamianie scenariuszy 247
 • Praca z proxy i używanie hostów pośrednich 249
 • Pobieranie danych wejściowych dla scenariusza 250
 • Używanie tagów w zbiorach i zadaniach 252
 • Zabezpieczanie danych za pomocą Ansible Vault 255
 • Podsumowanie 259
 • Pytania 259
 • Dalsza lektura 260

CZĘŚĆ III. UŻYCIE ANSIBLE W PRZEDSIĘBIORSTWACH 261

Rozdział 9. Automatyzacja sieci z Ansible 263

 • Wymagania techniczne 264
 • Dlaczego w ogóle należy automatyzować zarządzanie siecią? 264
 • Jak Ansible zarządza urządzeniami sieciowymi? 266
  • Jak włączyć automatyzację sieci? 267
  • Dostępne moduły Ansible przeznaczone do obsługi sieci 269
 • Nawiązywanie połączenia z urządzeniami sieciowymi 271
  • Zmienne środowiskowe dla urządzeń sieciowych 273
 • Konstrukcje warunkowe dla urządzeń sieciowych 275
 • Podsumowanie 277
 • Pytania 278
 • Dalsza lektura 278

Rozdział 10. Zarządzanie kontenerami i chmurami 279

 • Wymagania techniczne 280
 • Opracowanie i budowanie kontenerów za pomocą scenariuszy 280
 • Zarządzanie wieloma platformami kontenerów 282
  • Wdrażanie do Kubernetes za pomocą narzędzia ansible-container 283
  • Zarządzanie obiektami Kubernetes za pomocą Ansible 284
 • Użycie Ansible do automatyzacji Dockera 287
 • Poznanie modułów związanych z kontenerami 289
 • Automatyzacja usługi Amazon Web Services 291
  • Instalacja 292
  • Uwierzytelnienie 292
  • Utworzenie pierwszej maszyny wirtualnej 292
 • Uzupełnienie Google Cloud Platform za pomocą automatyzacji 295
  • Instalacja 295
  • Uwierzytelnienie 295
  • Utworzenie pierwszej maszyny wirtualnej 296
 • Bezproblemowa integracja automatyzacji z Azure 297
  • Instalacja 297
  • Uwierzytelnienie 297
  • Utworzenie pierwszej maszyny wirtualnej 298
 • Rozbudowa środowiska za pomocą Rackspace Cloud 300
  • Instalacja 300
  • Uwierzytelnienie 301
  • Utworzenie pierwszej maszyny wirtualnej 301
 • Użycie Ansible do orkiestracji OpenStack 302
  • Instalacja 302
  • Uwierzytelnienie 302
  • Utworzenie pierwszego scenariusza 303
 • Podsumowanie 306
 • Pytania 306
 • Dalsza lektura 307

Rozdział 11. Rozwiązywanie problemów i strategie testowania 309

 • Wymagania techniczne 310
 • Sprawdzanie pod kątem problemów występujących podczas wykonywania scenariuszy 310
 • Używanie informacji dotyczących hosta do analizy niepowodzeń 311
 • Testowanie scenariuszy 311
  • Używanie trybu sprawdzenia 313
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących połączenia z hostem 316
 • Przekazywanie poprzez CLI zmiennych roboczych 318
  • Ograniczanie możliwości działania w hoście 319
 • Opróżnianie bufora kodu 322
 • Sprawdzanie kodu pod kątem niepoprawnej składni 322
 • Podsumowanie 323
 • Pytania 324
 • Dalsza lektura 324

Rozdział 12. Rozpoczęcie pracy z Ansible Tower 325

 • Wymagania techniczne 326
 • Instalacja AWX 326
 • Uruchomienie z poziomu AWX pierwszego scenariusza 328
  • Utworzenie projektu AWX 328
  • Utworzenie ewidencji 330
  • Utworzenie szablonu zadania 332
  • Uruchomienie zadania 334
 • Kontrolowanie dostępu do AWX 335
  • Utworzenie użytkownika 336
  • Utworzenie zespołu 337
  • Utworzenie organizacji 337
  • Przypisywanie uprawnień w AWX 338
 • Podsumowanie 339
 • Pytania 339
 • Tytuł: Ansible 2 w praktyce. Automatyzacja infrastruktury, zarządzanie konfiguracją i wdrażanie aplikacji
 • Autor: Daniel Oh, James Freeman, Fabio Alessandro Locati
 • Tytuł oryginału: Practical Ansible 2: Automate infrastructure, manage configuration, and deploy applications with Ansible 2.9
 • Tłumaczenie: Robert Górczyński
 • ISBN: 978-83-283-7824-7, 9788328378247
 • Data wydania: 2021-07-20
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: ansibl
 • Wydawca: Helion