Autor: Dariusz Górecki

Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego

Dariusz Górecki

Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce

Dariusz Górecki

Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

Dariusz Górecki

Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

Dariusz Górecki