Autor: Andrzej Rapacz
1
Ebook

Nowe wyzwania i możliwości rozwoju turystyki

Andrzej Rapacz

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie odnoszące się do występujących na współczesnym rynku turystycznym zjawisk i tendencji. Zawiera zagadnienia z zakresu ekonomii doświadczeń, innowacji w branży gastronomicznej, turystyki osób z niepełnosprawnościami oraz niestandardowych produktów turystycznych. Autorzy poszczególnych rozdziałów wskazują na potrzebę podejmowania przez władze samorządowe miejscowości i regionów oraz podmiotów gospodarki turystycznej wspólnych działań, które wpisują się w dalszy rozwój turystyki i są odpowiedzią na nowe wyzwania ze strony potencjalnych turystów. Opracowanie jest przeznaczone dla praktyków i teoretyków zajmujących się turystyką i rynkiem turystycznym oraz studentów studiów ekonomicznych na kierunku turystyka, turystyka i rekreacja. Można je uznać za pozycję na rynku wydawniczym będącą merytorycznym wsparciem dla praktyków oraz ważnym narzędziem w procesie dydaktycznym.