Autor: Marcin Goncikowski
1
Ebook

Transfer rozwiązań. Wpływ obiektów przemysłowych na architekturę budynków użyteczności publicznej

Marcin Goncikowski

Celem pracy jest prześledzenie jak rozwiązania architektoniczne charakterystyczne dla obiektów przemysłowych przenikają do rozwiązań obiektów użyteczności publicznej. Jako obiekty porównawcze do obiektów przemysłowych wybrano obiekty użyteczności publicznej, z wyłączeniem świątyń. Z badań wyłączono także projekty koncentrujące się wyłącznie na wnętrzach, jakkolwiek należy zanotować istnienie silnej, postindustrialnej stylistyki w pewnych realizacjach.   W opracowaniu omówiono proces przenikania i wpływu rozwiązań architektury przemysłowej na wyraz architektoniczny obiektów użyteczności publicznej. Analiza procesu ma doprowadzić do zdefiniowania, które rozwiązania są przyswajane przez architekturę budynków użyteczności publicznej, jak też do opisania tego zjawiska w odniesieniu do chwili obecnej.   Pracę podzielono na części, zgodnie z założonym podziałem przyjętego horyzontu czasowego. W rozdziale 2 przeprowadzono analizę procesu przenikania rozwiązań obiektów przemysłowych do architektury użyteczności publicznej do ostatniego trzydziestolecia XX wieku. W rozdziale 3 jako bazę do rozważań o współczesnych obiektach przemysłowych przedstawiono określenie cech charakterystycznych obecnej architektury obiektów przemysłowych oraz zawężono badania nad obiektami przemysłowymi do ostatniego trzydziestolecia XX wieku oraz początków XXI wieku, jak też przedstawiono rozwój i główne czynniki kształtujące współczesne obiekty przemysłowe. W rozdziale 4 przeanalizowano rozwiązania obiektów użyteczności publicznej, wzorowane na cechach i rozwiązaniach szczególnych obiektów przemysłowych. W rozdziale 5 przedstawiono podsumowanie i wnioski.