Autor: Łukasz Jan Korporowicz

Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej

Łukasz Jan Korporowicz, Dagmara Skrzywanek-Jaworska

Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów w latach 1876-2009

Łukasz Jan Korporowicz