Helion


Agnieszka Czajkowska

Taktyki i strategie zarządzania kapitałem obrotowym w finansowaniu przedsiębiorstw
Inwestorzy instytucjonalni w nadzorze korporacyjnym nad spółkami publicznymi w Polsce