Helion


Radosław Pastusiak

Inwestorzy instytucjonalni w nadzorze korporacyjnym nad spółkami publicznymi w Polsce
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo. Doświadczenia Polski
Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego