Helion


Agnieszka Rossa

Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przyłączających układów dynamicznych
Hybrid Dynamic and Fuzzy Models of Morality
Podstawy demometrii