Autor: Agnieszka Ziętek

Jean Baudrillard wobec współczesności: polityka, media, społeczeństwo

Agnieszka Ziętek