Szczegóły ebooka

Jean Baudrillard wobec współczesności: polityka, media, społeczeństwo

Jean Baudrillard wobec współczesności: polityka, media, społeczeństwo

Agnieszka Ziętek

Ebook

Książka stanowi pierwsze na rynku polskim tak gruntowne i kompleksowe opracowanie myśli Jeana Baudrillarda. Zapełnia ona istotną lukę w polskiej humanistyce pokazując także, że autor Symulakrów i symulacji okazał się bardzo inspirujący dla różnych dziedzin współczesnej humanistyki. Zaletą i wartością pracy nie jest jednak wyłącznie jej nowatorski charakter. (...) W pracy szczegółowo zostały omówione podstawowe idee filozofii i socjologii Baudrillarda, z ideą simulacrum, hiperrzeczywistości, społeczeństwa konsumpcyjnego i mas na czele. Autorka trafnie koncentruje się na tych wątkach twórczości Baudrillarda, które są niewątpliwie najbardziej owocne i cenne naukowo, celnie uznając, iż należy zignorować te prace i motywy pojawiające się w myśli filozofa kultury, które nie tylko są słabo czytelne, ale także – co za tym idzie- mało inspirujące. (...) Wykazała przy tym bardzo dobrą kompetencję filozoficzną, socjologiczną oraz politologiczną, bezbłędnie identyfikując ważne dla Baudrillarda punkty odniesienia, jak np. ruch kontrkultury lat sześćdziesiątych i jego intelektualne tło. Uczyniła to w sposób wyczerpujący, omawiając owe punkty odniesienia dokładnie i ze zrozumieniem. Dzięki temu czytelnik nie tylko uzyskuje informacje na temat twórczości bohatera omawianej pozycji, ale także może przypomnieć sobie główne zjawiska i postaci pejzażu intelektualnego drugiej połowy XX wieku, takie jak: postmodernizm, strukturalizm, poststrukturalizm, czy także osoby: McLuhan, Debord, Derrida, Foucault, Habermas, Bauman, Beck i inni.

 

Z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Szahaja

 

Agnieszka Ziętek – ukończyła socjologię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, w 2011 roku obroniła doktorat z nauk o polityce (UMCS). Zajmuje się problematyką z pogranicza teorii kultury, socjologii i politologii. Realizuje badania z zakresu społecznych oddziaływań sztuki, a także polityki kulturalnej i równościowej. Publikowała m.in. w „International Journal of Baudrillard Studies”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Akcencie”, „Kulturze i Historii” oraz w pracach zbiorowych.

 

Wstęp 

ROZDZIAŁ 1. Jean Baudrillard – osoba i dzieło

1. Jean Baudrillard: życie i poglądy 

1.1. Główne wpływy 

1.2. Wizja – zarys teorii

1.3. Siatka pojęciowa

2. Recepcja twórczości

3. Wobec postmodernizmu 

ROZDZIAŁ 2. Nowy porządek świata 

1. Globalne zmiany

1.1. Idea Nowego Ładu

1.2. Inne koncepcje 

2. Władza 

2.1. Baudrillard a Foucault

2.2. Redefinicja pojęcia 

2.3. Władza symulacji 

3. Nowy wymiar terroryzmu

3.1. Strajk wydarzeń 

3.2. 11 września 2001

3.3. Habermas i Derrida o terroryzmie 

ROZDZIAŁ 3. Media w hiperrzeczywistości 

1. Teoria komunikacji 

1.1. „There is no theory of media”

1.2. Symulakry, symulacja, hiperrzeczywistość

2. Media a wydarzenie

3. Wobec innych teorii mediów

3.1. Marshall McLuhan 

3.2. Nawiązania 

ROZDZIAŁ 4. Konsumenci znaków 

1. Ewolucja koncepcji

2. Zwrot antymarksistowski 

3. Masowa konsumpcja 

3.1. Społeczne nierówności, nadmiar i marnotrawstwo 

3.2. Wymiana symboliczna

3.3. Masy

4. Wobec innych teorii społecznych 

4.1. Społeczeństwo spektaklu a społeczeństwo konsumpcyjne

4.2. Zygmunta Baumana społeczeństwo ponowoczesne 

4.3. Społeczeństwo ryzyka Ulricha Becka 

4.4. Makdonaldyzacja 

Zakończenie 

Bibliografia 

Indeks nazwisk

  • Tytuł: Jean Baudrillard wobec współczesności: polityka, media, społeczeństwo
  • Autor: Agnieszka Ziętek
  • ISBN: 97883-242-2406-7, 9788324224067
  • Data wydania: 2022-06-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2sgw
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS