Autor: Alan Thorn
Alan Thorn jest autorem książek, matematykiem i niezależnym twórcą gier mieszkającym w Londynie. Jest założycielem studia Wax Lyrical Games i twórcą nagradzanej gry przygodowej Baron Wittard. Nemesis of Ragnarok. Współpracuje jako wolny strzelec z kilkoma największymi w świecie korporacjami z branży rozrywkowej i prowadzi wykłady na tematy związane z tworzeniem gier w wielu prestiżowych instytucjach europejskich. Napisał trzynaście książek o tworzeniu gier, w tym Teach Yourself Games Programming, Game Engine. Design and Implementation i UDK Game Development. Więcej informacji na jego temat i na temat studia Wax Lyrical Games można znaleźć na stronach www.alanthorn.net i www.waxlyricalgames.com.

Mastering Unity 2017 Game Development with C#. Create professional games with solid gameplay features and professional-grade workflow - Second Edition

Alan Thorn

Mastering Unity 5.x. Click here to enter text

Alan Thorn

Mastering Unity Scripting. Learn advanced C# tips and techniques to make professional-grade games with Unity

Alan Thorn

Unity 2018 By Example. Learn about game and virtual reality development by creating five engaging projects - Second Edition

Alan Thorn

Unity 5.x By Example. An example-based practical guide to get you up and running with Unity 5.x

Alan Thorn

Unity Animation Essentials. Bring your characters to life with the latest features of Unity and Mecanim

Alan Thorn