Helion


Alan Thorn

Alan Thorn jest autorem książek, matematykiem i niezależnym twórcą gier mieszkającym w Londynie. Jest założycielem studia Wax Lyrical Games i twórcą nagradzanej gry przygodowej Baron Wittard. Nemesis of Ragnarok. Współpracuje jako wolny strzelec z kilkoma największymi w świecie korporacjami z branży rozrywkowej i prowadzi wykłady na tematy związane z tworzeniem gier w wielu prestiżowych instytucjach europejskich. Napisał trzynaście książek o tworzeniu gier, w tym Teach Yourself Games Programming, Game Engine. Design and Implementation i UDK Game Development. Więcej informacji na jego temat i na temat studia Wax Lyrical Games można znaleźć na stronach www.alanthorn.net i www.waxlyricalgames.com.
Mastering Unity 2017 Game Development with C#. Create professional games with solid gameplay features and professional-grade workflow - Second Edition
Mastering Unity 5.x. Click here to enter text
Mastering Unity Scripting. Learn advanced C# tips and techniques to make professional-grade games with Unity
Unity 2018 By Example. Learn about game and virtual reality development by creating five engaging projects - Second Edition
Unity 5.x By Example. An example-based practical guide to get you up and running with Unity 5.x