Helion


Alberto Ferrari

Alberto Ferrari - jest autorytetem w dziedzinie modelowania danych oraz usług analitycznych w dużych i złożonych hurtowniach danych. 

Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services: Model tabelaryczny BISM
Microsoft Excel 2013 Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot
Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI
Power BI i Power Pivot dla Excela. Analiza danych
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel