Helion


Marco Russo

 Marco Russo - specjalizuje się w analizie danych dla potrzeb wywiadu gospodarczego.

Microsoft Excel 2013 Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot
Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services: Model tabelaryczny BISM
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel
Microsoft SQL Server 2016 Analysis Services: Modelowanie tabelaryczne
Power BI i Power Pivot dla Excela. Analiza danych