Helion


Alicja Stępień-Kuczyńska

Gorbaczow. Pieriestrojka i rozpad imperium
Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki
Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych