Helion


Andrew Bird

Andrew Bird kieruje zespołami programistów i analityków danych w Vesparum. Jest australijskim aktuariuszem.

Django. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w Pythonie
The Python Workshop. Learn to code in Python and kickstart your career in software development or data science
The Python Workshop. Write Python code to solve challenging real-world problems - Second Edition
Web Development with Django. Learn to build modern web applications with a Python-based framework