Autor: Andrew Bird

Andrew Bird kieruje zespołami programistów i analityków danych w Vesparum. Jest australijskim aktuariuszem.

Django. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w Pythonie

Ben Shaw, Saurabh Badhwar, Andrew Bird, Bharath Chandra K S, ...

The Python Workshop. Learn to code in Python and kickstart your career in software development or data science

Andrew Bird, Dr. Lau Cher Han, Mario Corchero Jiménez, Graham Lee, ...

The Python Workshop. Write Python code to solve challenging real-world problems - Second Edition

Corey Wade, Mario Corchero Jiménez, Andrew Bird, Dr. Lau Cher Han, ...

Web Development with Django. Learn to build modern web applications with a Python-based framework

Ben Shaw, Saurabh Badhwar, Andrew Bird, Bharath Chandra K S, ...