Helion


Ben Shaw

Ben Shaw programuje w Django od 2007 roku. Interesuje się też uczeniem maszynowym, analizą danych i metodyką DevOps.

Django. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w Pythonie
Web Development with Django. A definitive guide to building modern Python web applications using Django 4 - Second Edition
Web Development with Django. Learn to build modern web applications with a Python-based framework