Autor: Ben Shaw

Ben Shaw programuje w Django od 2007 roku. Interesuje się też uczeniem maszynowym, analizą danych i metodyką DevOps.

Django. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w Pythonie

Ben Shaw, Saurabh Badhwar, Andrew Bird, Bharath Chandra K S, ...

Web Development with Django. A definitive guide to building modern Python web applications using Django 4 - Second Edition

Ben Shaw, Saurabh Badhwar, Chris Guest, Bharath Chandra K S

Web Development with Django. Learn to build modern web applications with a Python-based framework

Ben Shaw, Saurabh Badhwar, Andrew Bird, Bharath Chandra K S, ...