Helion


Chris Guest

Chris Guest programuje w Pythonie od 20 lat, tworzył oprogramowanie dla różnych branż i za pomocą wielu platform Pythona.

Django. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w Pythonie
Web Development with Django. A definitive guide to building modern Python web applications using Django 4 - Second Edition
Web Development with Django. Learn to build modern web applications with a Python-based framework